nedeľa - 24. septembra, 2023
, Mesto Martin v spolupráci s partnermi podpísalo memorandum
Foto: Mesto Martin

Mesto Martin v spolupráci s partnermi podpísalo memorandum

V pondelok 28. februára primátor mesta Martin Ján Danko spoločne s predstaviteľmi evanjelickej cirkvi a predsedom Matice slovenskej slávnostne podpísali memorandum o revitalizácii Memorandového námestia.

Iniciátorom revitalizácie Memorandového námestia, pamätného miesta v histórii Slovenska a mesta Martin, bol predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Už začiatkom februára sa na Mestskom úrade uskutočnilo spoločné stretnutie primátora mesta Martin Jána Danka a predstaviteľov mesta s predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom, správcom nadácie Centra kresťanského vzdelávania Bohdanom Hroboňom a zborovým farárom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Martine Milanom Kubíkom. Cieľom stretnutia bol spoločný záujem zrekonštruovať a obnoviť pamätné miesto Memorandového námestia spolu s pozemkami cirkvi a mesta, čím by sa vyzdvihlo mesto Martin po historickej a kultúrnej stránke.

Výsledkom stretnutia bol slávnostný podpis memoranda o jednotnom postupe pri obnove Memorandového námestia ako historického miesta, nielen Martina, ale aj celého Slovenska. Všetci účastníci podpisom potvrdili svoju slobodnú vôľu spolupracovať pri revitalizácii Memorandovho námestia, vyvíjať úsilie smerujúce k obnove pamätného miesta a jeho rekonštrukcii, ako aj k rekonštrukcii priľahlých nehnuteľností a poskytovať si vzájomne súčinnosť pri realizácii aktivít smerujúcich k revitalizácii Memorandovho námestia.

„Je našou povinnosťou, aby sme si túto hruď zeme, ktorá písala históriu, nielen Martina, ale aj Slovenska a civilizovanej kresťanskej Európy, naozaj vážili a dali do takého stavu, aby sa z nej stalo kultúrne miesto, kde sa každý slušný človek pokloní a spomenie si na to, čo toto miesto znamenalo pre naše novodobé dejiny. Chcem poďakovať iniciátorom, že môžeme spoločne podpísať memorandum o spolupráci a následne všetci spoločne budeme hľadať prostriedky, aby sa to stalo realitou,“ povedal v príhovore primátor mesta Martin Ján Danko. „Je tu nielen námestie, ale sú tu aj ďalšie historické budovy, ktoré by sa na tomto pomerne malom, komornom mieste mali dostať do dôstojnej podoby, lebo takéto symbolické miesto si to zasluhuje. Martinčania môžu byť oprávnene hrdí, že tú históriu nemusia vymýšľať, ona je tu, v každom metri štvorcovom. A najviditeľnejšou je práve na Memorandovom námestí,“ uviedol v prejave predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Memorandum je založené na rozvíjaní spolupráce strán na princípoch vzájomnej dôvery a snahy o skvalitnenie priestranstva, na ktorom sa nachádza Memorandovo námestie, ako aj o skvalitnenie života obyvateľov mesta Martin, či širokej verejnosti.

Memorandové námestie
Na priestranstve Memorandového námestia, pod lipami pred evanjelickým kostolom a evanjelickou školou sa v dňoch 6. a 7. júna 1861 za prítomnosti okolo 6 tisíc účastníkov konalo Memorandové zhromaždenie slovenského národa. Na tomto mieste sa zišli slovenskí politici na čele so Štefanom Daxnerom a došlo tu k podpísaniu veľmi významného dokumentu – Memoranda národa slovenského, v ktorom sa požadovalo zákonmi zabezpečiť rovnoprávnosť slovenského národa v Uhorsku.

Zdroj: Mesto Martin

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Tolstoys, Barmuseum: Tolstoys 1. krát v Martine!

Barmuseum: Tolstoys 1. krát v Martine!

Berlínsko-slovenská groovy mágia prvý krát v Martine na FESTHUDOBNE, 8. septembra o 20:00  V …