štvrtok - 13. júna, 2024
, Mesto udelilo ocenenia učiteľom

Mesto udelilo ocenenia učiteľom

Vo štvrtok 23. marca ocenilo mesto Martin pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov 22 pedagógov, ktorí svojou prácou a úsilím už roky dokazujú, že byť učiteľom nie je len prácou, ale poslaním.

Už tento utorok (28. marec) si  pripomenieme 425. výročie narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského, ktorý svojou prácou významne prispel k rozvoju pedagogiky a didaktiky a stal sa tak patrónom všetkých, ktorí svoj život venujú vzdelávaniu. Práve na jeho počesť celé Slovensko oslavuje 28. marec ako Deň učiteľov. V Martine sú oslavy každoročne spojené so slávnostným ocenením osobností materských a základných škôl pôsobiacich na území mesta.

„Viem, že naše tohtoročné ocenenia prichádzajú o pár dní skôr ako  výročie narodenia Jána Ámosa Komenského, ale osobne som toho názoru, že učitelia by nemali mať len jeden deň v roku, kedy im pogratulujeme, ale ich prácu by sme si mali vážiť každý deň,“ povedal viceprimátor mesta Martin Imrich Žigo, z ktorého rúk si následne prevzalo ocenenie 22 pedagógov, ktorých navrhlo vedenie jednotlivých škôl.

Ocenené bolo taktiež Centrum environmentálnej výchovy Turiec, o. z. a projekt Dopravná výchova mesta Martin, keďže oba do značnej miery prispeli k rozvoju vzdelávania a výchovy v meste. „Osobne si myslím, že pracovná kariéra pedagóga  by si zaslúžila vlastnú knihu. Až vtedy by sme videli koľko investovali do života každého jedného žiaka, ktorého učili. Ako ho motivovali, podporovali, ako formovali jeho identitu a nazeranie na život nielen novými vedomosťami a poznatkami, ale predovšetkým svojim prístupom a trpezlivosťou.  Práve preto by som im chcel v mene vedenia mesta Martin úprimne poďakovať,“ dodal viceprimátor.

Ocenenia získali:

 • Jarmila Adamová (ZŠ s MŠ Ul. Gorkého) – Za celoživotný prínos a mimoriadne úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole.
 • Tatiana Bukovská (Špeciálna ZŠ Ul. P.Mudroňa) – Za vysoko profesionálny a zodpovedný prístup k žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese v špeciálnej základnej škole.
 • Kvetoslava Tomík Dobrovičová (ZŠ s MŠ Ul. Priehradná) – Za vynikajúcu prácu v oblasti školstva a mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese.
 • Eva Hájková (ZŠ A. Dubčeka) – Za vynikajúce výsledky v oblasti vzdelávania a výchovy intelektovo nadaných detí.
 • Anna Hlúbiková (Katolícka ZŠ s MŠ Antona Bernoláka) – Za profesionalitu, kreativitu a   prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole.
 • Dagmar Joklová (ZŠ Ul. A. Stodolu) – Za zodpovedný prístup, dlhoročnú tvorivú prácu v prospech rozvoja školstva a aktívnu pomoc hendikepovaným deťom.
 • Eva Klačanová (ZŠ Ul.A.Stodolu) – Za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole.
 • Zuzana Kováčová (SZŠ BellAmos) – Za kreatívny prístup a úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole.
 • Hedviga Kulifayová (ZŠ s MŠ Ul. Hurbanova) – Za dlhoročnú aktívnu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole.
 • Alena Mladá (ZŠ Ul. Jahodnícka) – Za dlhoročnú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole.
 • Katarína Ondrejková (ZŠ Ul.J.Kronera) – Za celoživotnú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole.
 • Katarína Palúchová (SMŠ T. Zanovita) – Za aktívnu a tvorivú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole.
 • Zuzana Piatriková (Evanjelická spojená škola – MŠ) – Za kreatívny prístup a úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole.
 • Martin Pobuda (SZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia) – Za vysoko profesionálny a zodpovedný prístup k práci vo výchovno-vzdelávacom procese.
 • Lenka Slušňáková (MŠ Ul. A.Stodolu) – Za profesionalitu, kreativitu a  úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole.
 • Danica Sýkorová (ZŠ Ul. P.Mudroňa) – Za celoživotnú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole.
 • Janka Škulová (Centrum voľného času, Ul. A. Kmeťa) – Za vynikajúcu a tvorivú prácu  v prospech   centra voľného času a propagáciu  záujmového vzdelávania.
 • Jana Špocová (SZŠ Tomáša Zanovita) – Za profesionálny a zodpovedný prístup k žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese v  základnej škole.
 • Renáta Tóthová (ZŠ s MŠ Ul. Dolinského) – Za kreatívny prístup a úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole.
 • Kornélia Václavová (ZŠ s MŠ Ul. Gorkého) – Za celoživotnú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole.
 • Olga Vongrejová (ZUŠ v Martine) – Za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese s talentovanými deťmi.
 • Anna Záhorcová (ZŠ s MŠ Ul. Dolinského) – Za celoživotnú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole.
 • Centrum environmentálnej výchovy Turiec, o.z. – Za implementáciu environmentálnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu  martinských základných škôl a za aktivity súvisiace s poznávaním a ochranou prírody a krajiny Turca.
 • Projekt dopravná výchova mesta Martin – Za realizáciu a skvalitňovanie praktického výcviku dopravnej výchovy pre deti materských a základných škôl mesta Martin a za úspešnú reprezentáciu mesta v dopravných súťažiach na Slovensku a v zahraničí.

, Mesto udelilo ocenenia učiteľom

zdroj: Zuzana Kalmanová, hovorkyňa mesta Martin

foto: zdroj

 

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Purist, Barmuseum: Purist

Barmuseum: Purist

festHUDOBNE  v Barmuseum po piate! Fanúšikovia elektropopu si  môžu do svojho kalendára zaznačiť dôležitý dátum …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *