sobota - 20. júla, 2024
, Mesto Žilina hľadá mobilných asistentov sčítania obyvateľov
Foto: FB/Mesto Žilina

Mesto Žilina hľadá mobilných asistentov sčítania obyvateľov

V súvislosti s prípravou sčítania obyvateľov, ktoré sa uskutoční od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021, mesto Žilina hľadá osoby, ktoré by mali záujem vykonávať funkciu mobilného asistenta sčítania, ktorý bude plniť úlohy v teréne v pridelenom virtuálnom asistenčnom obvode. Informoval o tom hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.

Sčítanie obyvateľov bude v roku 2021 iné, ako predchádzajúce sčítania. Každý by sa mal sčítať sám alebo prostredníctvom svojich príbuzných, a to elektronicky napr. pomocou vlastného PC, tabletu, mobilu. Osoby, ktoré sa z nejakých dôvodov sčítať sami nemôžu, nedokážu, môžu:

  1. navštíviť kontaktné miesto, ktoré bude napr. v budove mestského úradu, kde ich sčíta stacionárny asistent, alebo im umožní, aby sa sčítali sami pomocou našej techniky alebo
  2. požiadať o mobilného asistenta sčítania, ktorý za nimi príde na adresu trvalého pobytu a sčíta ich pomocou prideleného tabletu.

Na výkon činnosti mobilného asistenta sčítania sa nebudú v zmysle platného metodického pokynu Štatistického úradu SR uzatvárať osobitnú dohodu. Činnosť je však honorovaná odmenou vo výške 200 eur (netto) + výkonnostná zložka odmeny, ktorá bude záležať najmä na špecifikách obvodu, v ktorom bude mobilný asistent sčítanie zabezpečovať. Vychádza sa z predpokladu, že 1 mobilný asistent sčítania vykoná max. 300 asistencií (teda sčíta max. 300 obyvateľov). Odmena 200 eur prináleží mobilnému asistentovi sčítania aj v prípade, že nevykoná ani jednu asistenciu, ak je dôvodom to, že o mobilné sčítanie nebude záujem.

Podmienkou je dosiahnutý vek 18 rokov, plná spôsobilosť na právne úkony, úplné stredoškolské vzdelanie a bezúhonnosť, ako zručnosti práce s počítačom. Zároveň sa bude vyžadovať od každého asistenta absolvovanie online školenia. Prácu je možné vykonať v poobedňajších hodinách alebo cez víkend.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Vertikal Martinky, Vertikal Martinky: Prvý ročník behu výsekom na Martinské hole

Vertikal Martinky: Prvý ročník behu výsekom na Martinské hole

V nedeľu 7. júla 2024 čaká nadšencov behu do vrchu skutočná výzva – beh výsekom zo …