utorok - 21. mája, 2024
, Mesto Žilina odstráni nelegálne reklamné zariadenia
Foto/Zdroj: Mesto Žilina

Mesto Žilina odstráni nelegálne reklamné zariadenia

Mesto Žilina začína s odstraňovaním nelegálnych reklamných zariadení priamo v meste. Chce tak znížiť množstvo vizuálneho smogu, ktorý v poslednom období výrazne zahltil žilinské ulice a verejné priestranstvá.

Mesto pristúpi k odstráneniu  nelegálnych reklamných zariadení

Reklamné plachty na oplotení, smerové tabule odkazujúce na firmy či reklamné A-čka pred prevádzkami, ktoré sa nachádzajú vo verejnom priestranstve často odpútavajú pozornosť vodičov a veľakrát prekážajú vo výhľade, čo býva v mnohých prípadoch aj príčinou dopravných kolízií. Z hľadiska stavebného zákona nie sú tieto reklamné zariadenia reklamnými stavbami. Mesto preto môže v takomto prípade pristúpiť k odstráneniu nelegálneho reklamného zariadenia v zmysle platnej legislatívy. Takéto reklamné zariadenia umiestnené bez povolenia nerešpektujú platný územný plán ani prijaté VZN mesta, podľa ktorého sa zakazuje v priestore verejnej zelene umiestňovať stánky, informačné a reklamné zariadenia okrem plôch, ktoré určil mestský úrad. Každý, kto takýmto spôsobom umiestňuje reklamu sa dopúšťa priestupku, o čom zase hovorí legislatíva.

Podľa zákona o priestupkoch pácha priestupky ten, kto znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými reklamnými oznamami alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva. V boji s touto formou reklamy zostavil Stavebný úrad v Žiline v spolupráci s právnym oddelením mestského úradu návod, na základe ktorého bude postupovať pri odstraňovaní reklamných zariadení od 1. októbra 2019. Tie najprv fotograficky a administratívne zdokumentujú a následne ich odstránia za prítomnosti mestskej polície.

S reklamným smogom mesto bojovalo aj v minulosti

S reklamným smogom sa mesto rozhodlo skoncovať už v minulosti, keď zlikvidovalo bilbordy popri hlavnom ťahu na Martin či Kysuce. Odstraňovanie reklamných zariadení v meste,ktoré tvoria estetickú i bezpečnostnú prekážku vo fungovaní mestského života, je teda pokračovaním v boji proti nelegálnej reklame. „Týmto opatrením chceme znížiť výskyt reklamných pútačov, ktoré sú často nevzhľadné a kazia vizuál mesta. Reklamu v Žiline nemôžeme úplne zakázať, ale môžeme regulovať jej formu a podmienky umiestňovania, pokiaľ ide o mestské pozemky a verejné priestranstvo. Touto cestou zároveň vyzývame všetky reklamné agentúry a majiteľov reklamných zariadení, ktoré sú umiestnené nelegálne  a bez povolenia, aby zabezpečili ich odstránenie,“ dodal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Centrum národnej kultúry, Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Pridajte sa k oslavám Dní mesta Martin 2024! Od 14. do 16. júna sa v …