sobota - 1. októbra, 2022
, Mesto Žilina podporilo realizáciu 116 projektov sumou celkom 230-tisíc eur
Foto: FB/Mesto Žilina

Mesto Žilina podporilo realizáciu 116 projektov sumou celkom 230-tisíc eur

Sumou vo výške 230-tisíc eur podporí tento rok mesto Žilina 116 projektov v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, životného prostredia, sociálnej a zdravotnej oblasti. Najväčšia časť z finančného balíka 120-tisíc eur poputuje na 51 projektov v oblasti kultúry. Okrem zmiernenia dopadov pandémie pomôžu dvojnásobne vyššie dotácie na kultúru v tomto roku aj aktivitám žilinských kultúrnych organizácií v čase kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Na podporu 32 projektov v oblasti športu pôjde tento rok 50-tisíc eur, sociálna a zdravotná oblasť je podporená sumou 20-tisíc eur na realizáciu deviatich aktivít. V oblasti vzdelávania sa pripravuje 13 projektov. Suma vyčlenená tento rok na ich realizáciu je dovedna 20-tisíc eur. Rovnakú podporu dostane aj 11 projektov v oblasti životného prostredia. Sumár podporených projektov je k dispozícii v odkaze: https://www.zilina.sk/dotacie/aktualna-vyzva-grantovy-system.

Okrem uvedených oblastí mesto tradične podporí aj celkový rozvoj, operačné a režijné náklady neziskových organizácií v Žiline. Tento rok sa o podporu uchádzalo 11 organizácií, z ktorých dve nesplnili podmienky grantovej výzvy a jedna nebola podporená. Osem podporených inštitúcií napokon dostane príspevok spolu 57 854 eur. Sumár podporených inštitúcií je v odkaze: https://www.zilina.sk/samosprava/dotacie/grantovy-system-institucionalna-podpora/.

Veľmi sa teším, že tento rok smeruje na podporu projektov prostredníctvom mestských grantov viac peňazí. Prešli sme dlhým a náročným obdobím, ktoré pre pandémiu koronavírusu utlmilo činnosť mnohých neziskových organizácií a občianskych združení. Mnohé hľadali aj iné formy, ako môžu pracovať a ďalej rozvíjať svoju činnosť. Verím, že podpora, ktorá sa im vďaka dotáciám z mesta Žilina dostane, napomôže k realizácii dobrých projektov pre lepší a krajší život v našom meste,“ podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne.

O prerozdelení dotácií rozhodovali členovia grantových komisií, ktorí pridelili každému projektu body. Následne zasadla grantová komisia a na základe bodov určila poradie projektov a tiež aj návrh na výšku podpory. Schválené projekty napokon zverejnila samospráva na svojej webovej stránke.

Podporené projekty nemohli byť komerčne zamerané, ich charakter je verejnoprospešný a smerovať by mali ku skvalitneniu života v meste. Financie z dotácií je možné použiť na aktivity uskutočnené len v tomto kalendárnom roku. Maximálna výška príspevku na jeden projekt bola 5 000 eur v prípade podania jedného projektu alebo 2 500 eur v prípade dvoch projektov. Pri financovaní aktivít sa ráta aj so spoluúčasťou žiadateľov do výšky minimálne 30 % zo schválenej sumy oprávnených výdavkov na projekt.

Oprávnenými žiadateľmi o grant z mesta mohli byť len občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, inštitúcie zriadené štátnou správou alebo samosprávou, registrované cirkvi a nimi zriadené organizácie alebo podnikateľské subjekty s predmetom podnikania v konkrétnych oblastiach podpory. Žiadateľ o grant musel mať sídlo či trvalý pobyt v meste Žilina, vykonávať činnosť na území mesta alebo poskytovať služby jeho obyvateľom.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Odkazy III., Odkazy III. koncert venovaný spomienke na Alicu Masarykov je za nami. Ako sa vydaril?

Odkazy III. koncert venovaný spomienke na Alicu Masarykov je za nami. Ako sa vydaril?

Dňa 17. septembra 2022 sa v rámci projektu Odkazy III. uskutočnil koncert klasickej hudby venovaný …