nedeľa - 14. júla, 2024
, Mesto Žilina začína s jarným ošetrovaním drevín

Mesto Žilina začína s jarným ošetrovaním drevín

Mesto Žilina pripravuje v rámci jarného ošetrovania drevín aj obnovu uličného stromoradia na Veľkej okružnej ulici. Ide takmer o celú ulicu od križovatky s Predmestskou ulicou až po bývalé kino Úsvit. Celkovo bude vysadených 68 kusov javorov mliečnych, ktoré skvalitnia životné prostredie občanov ako i návštevníkov mesta.

Pozdĺž Veľkej okružnej ulice boli v minulosti vysadené nevhodné druhy stromov, väčšinou lipy druhu Tilia cordata, ktoré sú svojím prirodzeným vzrastom mohutné stromy. Stromy časom začali zasahovať do trolejového vedenia, ako i prejazdného profilu danej komunikácie. Pri obhliadke bolo na výrub určených 49 kusov drevín, ktoré sa najmä z dôvodu mohutného vzrastu pravidelne a radikálne orezávali. Tým sa značne znížila ich estetická a fyziologická hodnota v rozsahu nad 60 %. Takisto sa znížila ich vitalita, odolnosť voči škodcom a hubovým ochoreniam. Väčšia časť drevín, ktoré prestali plniť svoje ekologické a estetické funkcie, je i v zlom zdravotnom stave. Na báze kmeňa boli pozorované i rozsiahle vyhnívajúce dutiny. Drevinám hrozí i statické zlyhanie, pri ktorom by mohlo dôjsť ku škodám na majetku alebo zdraví. Ozdravenie drevín nie je možné vykonať, pretože dreviny sú ťažko poškodené.

Z uvedených dôvodov mesto Žilina uskutoční náhradnú výsadbu nových stromov v počte 68 kusov stĺpovitej formy javora mliečneho (Acer platanoides ‚Columnare‘). Obnova stromoradia nahradí súčasný nevyhovujúci stav zelene v tejto frekventovanej časti mesta. Samotná výmena drevín prebehne vo viacerých etapách, väčšina prác s tým spojená sa bude musieť vykonávať manuálne, najmä z dôvodu výskytu viacerých podzemných sieťových rozvodov.

„Je mojou prioritou, aby sa zeleň v našom meste neredukovala, ale práve naopak, aby sa rozširovala. Preto stromy, ktoré prestali slúžiť svojmu účelu, nebudú len vyrúbané, ale i nahradené novými zdravými a mladými stromami. Aj týmto krokom prispejeme k skvalitneniu života občanov ako i  životného prostredia v centre Žiliny,“ povedal primátor Igor Choma.

Mesto Žilina bude naďalej vykonávať ošetrovanie a orezávanie drevín v zmysle vyhlášky č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a v zmysle ďalších platných noriem. Ak to bude situácia vyžadovať, dreviny sa budú ošetrovať aj v tomto roku. Ošetrí sa každá drevina, ktorá by mohla vplyvom zhoršeného zdravotného stavu ohroziť zdravie alebo majetok obyvateľov mesta.

Autor: Pavol Čorba/hovorca mesta Žilina
Foto: tapetymix.sk

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *