utorok - 21. mája, 2024
, Mesto Žilina zbilancovalo svoju činnosť v roku 2015

Mesto Žilina zbilancovalo svoju činnosť v roku 2015

V piatok, 18. decembra, sa na Radnici mesta Žilina uskutočnila tlačová konferencia na ktorej primátor mesta Igor Choma zhodnotil činnosť Mestského úradu v roku 2015.

Mesto Žilina v roku 2015 vyhlásilo 259 súťaží v hodnote 19 265 036,07 €. Ušetrené prostriedky mesta sú vo výške 1 211 276 €. Zároveň bolo uskutočnených 101 prípadov verejných obstarávaní cez Elektronické trhovisko, ktoré bolo ukončené aukciou, za čo mesto získalo ocenenie TASR, keď sa umiestnilo v prvom poradí celoslovenskej Letnej súťaže EKS spomedzi všetkých miest, obcí a samosprávnych krajov na Slovensku. Spolu so Žilinským samosprávnym krajom a Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky mesto pripravilo dokument Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja a Stratégie udržateľného mestského rozvoja mesta Žilina. Tento dokument je podkladom pre budúce čerpanie financií z Integrovaného regionálneho operačného programu v období do roku 2023. Suma odhadovaného dlhu mesta ku koncu mesta predstavuje 51,16 %. V budúcom roku sa odhaduje zníženie dlhu na úrovní pod 25 %.

V oblasti školstva mesto Žilina uskutočnilo v spolupráci so svojimi partnermi aj rekonštrukciu piatich základných škôl, dvoch materských škôl a jednej základnej umeleckej školy. Rekonštrukciu ZŠ Lichardova si plne hradila Evanjelická cirkev augburského vyznania. Okrem toho boli rozšírené kapacity o 44 detí v priestoroch MŠ a ZŠ Limbová. Celkovo sa v žilinskom kraji nachádza na základných školách 5.730 žiakov, v materských školách 2.344 detí. V rámci športu je rozhodne najväčšou osobnosťou Žiliny Peter Sagan. Mesto Žilina s Petrom Saganom intenzívne pracuje na rôznych aktivitách, prednedávnom mu udelilo titul čestného občana.

Neodmysliteľnou súčasťou sú aj rôzne tradičné podujatia. Medzi tie najznámejšie patrí Žilinské kultúrne leto, ktoré ponúka program pre všetky vekové kategórie ale aj Vianočné trhy, Primátorský punč alebo Novoročný ohňostroj.

Mesto nezabúda ani na sociálne služby. Už budúci rok pripravuje prepravnú službu pre imobilných občanov alebo seniorov s obmedzeným pohybom alebo Denný stacionár na Námestí Janka Borodáča na sídlisku Vlčince určený pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc iných. Mesto Žilina pridelilo tento rok 49 nájomných bytov prevažne na sídlisku Hájik.

V rámci dopravnej infraštruktúry bola, okrem iného, opravená zástavka MHD na Kuzmányho ulici, cesta v mestskej časti Vranie, rekonštrukcie chodníkov v mestskej časti Závodie a na sídliskách Hliny a Vlčince, nasvietené priechody pre chodcov v centre mesta, na Rosinskej ceste či v mestskej časti Považský Chlmec. Magistrát mesta je pripravený na zimnú sezónu pohotovosťou posypového materiálu. Významnú pozornosť primátor mesta venuje MHD a parkovaniu v meste.

Foto: autor

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *