štvrtok - 13. júna, 2024
, Mesto Žilina zefektívňuje proces verejného obstarávania
Foto: zilina.sk

Mesto Žilina zefektívňuje proces verejného obstarávania

Mesto Žilina zefektívňuje proces verejného obstarávania. V záujme kvalitného plnenia zmlúv a dodávateľsko-odberateľských vzťahov pripravil mestský úrad zoznamy súkromných subjektov, s ktorými má dlhodobé negatívne skúsenosti. Prvým dokumentom je register osôb so zákazom účasti vo verejných obstarávaniach na základe právomoci Úradu pre verejné obstarávanie zverejnený aj na internetovej stránke mesta. Druhým interným dokumentom mesta je zoznam uchádzačov o zákazky, ktorí v minulosti poskytli nekvalitné služby. Oba zoznamy bude samospráva aktualizovať vždy k poslednému dňu štvrťroka.

V uvedenom neverejnom zozname sú zaradení uchádzači, ktorí napríklad nedodržali časové harmonogramy stavebných prác alebo termíny plnenia na jednotlivé služby a dodanie tovarov. Ak službu dodali, nebola v požadovanej kvalite alebo stavby odovzdali s výrazným podielom nedorobkov.

V prípade, ak je uchádzač o verejné zákazky mesta vedený v registri osôb so zákazom účasti na obstarávaniach a predloží ponuku, bude z procesu verejného obstarávania vylúčený. V prípade, ak bude s ponukou úspešný uchádzač, ktorý je vedený na neverejnom zozname súkromných spoločností, ktoré v minulosti dodali mestu nekvalitné práce alebo služby, mesto zváži uzavretie zmluvného vzťahu s takýmto subjektom. V prípade, ak bude zmluva podpísaná, samospráva náležite dohliadne na jej zodpovedné plnenie.

 „K vytvoreniu oboch dokumentov nás viedli dôvody, aby sme ochránili využitie verejných prostriedkov a postarali sa o kvalitné plnenie prác a služieb vysúťažených vo verejnom obstarávaní. Nie je férové, keď sa o zákazky mesta uchádzajú subjekty, ktoré dlhodobo zneužívajú dôveru samosprávy a porušujú zmluvné vzťahy. Po tom, ako sa nám vďaka celkovej elektronizácii procesov verejného obstarávania podarilo v minulom roku ušetriť 1,2 mil. eur je uvedený krok jedným z ďalších opatrení, ktoré urobia verejné obstarávanie v meste Žilina ešte viac transparentným a efektívnym,“ podotkol primátor Peter Fiabáne.

V minulom roku Žilina realizovala celkom 249 verejných obstarávaní, pri ktorých bola predpokladaná hodnota zákaziek vyčíslená na vyše 7,2 mil. eur. Elektronické procesy znížili túto sumu na približne 6 mil. eur. Najčastejšie sa obstarávali služby (54 %), tovary (25 %) a stavebné práce (21 %).

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Purist, Barmuseum: Purist

Barmuseum: Purist

festHUDOBNE  v Barmuseum po piate! Fanúšikovia elektropopu si  môžu do svojho kalendára zaznačiť dôležitý dátum …