nedeľa - 16. júna, 2024
, Mesto Žilina zrekonštruovalo päť zastávok MHD
Foto: Mesto Žilina

Mesto Žilina zrekonštruovalo päť zastávok MHD

Mesto Žilina zavŕšilo rekonštrukciu zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD). V rámci druhej etapy prác, ktorá začala v minulom roku a úspešne sa ukončila v uplynulých dňoch, bolo obnovených päť existujúcich zastávok na Komenského ulici v smere na Hliny, na Ulici Mateja Bela v smere na Hájik aj do centra mesta a na ulici Pod hájom v smere na Žilinskú univerzitu i do centra mesta. Nová zastávka pribudla na sídlisku Hájik na Hôreckej ceste, do prevádzky bola zaradená od stredy 16. februára. Rekonštrukčné práce stáli viac ako 380-tisíc eur, žilinská samospráva ich zafinancovala aj z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Hlavnou aktivitou projektu boli stavebné práce na rekonštrukcii zastávok a výstavba novej zastávky. Práce vychádzali z vypracovaného Územného generelu dopravy mesta Žilina a z plánu udržateľnej mobility. Počas prác sa kompletne vymenilo podložie zastávkového zálivu, na ktorom vozidlo stojí na zastávke. Nerovný a hrboľatý povrch so zvlneným asfaltom, vypadanými kockami či dlažbou v minulosti znižoval kvalitu prepravy cestujúcich a bol možným zdrojom zranení.

Navrhnuté úpravy zastávok mestskej hromadnej dopravy pamätali aj na debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V zmodernizovaných zastávkach pribudol prístrešok, lavička a odpadkový kôš. Oproti prvej etape rekonštrukčných prác zastávok MHD je zmenená farba konštrukcie zastávkového prístrešku. Na základe návrhu Útvaru hlavného architekta mesta Žilina bola vybraná neutrálna antracitová.

„Vďaka úspechu vo výzvach prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu sme postupne obnovili väčšinu zastávok mestskej hromadnej dopravy. Ich rekonštrukcia je významným projektom zvyšujúcim kvalitu a komfort cestovania v Žiline. Verím, že cestujúci tieto pozitívne zmeny ocenia a privítajú,“ povedal primátor Peter Fiabáne.

Cieľom rekonštrukčných prác, ktoré sú rozdelené na viac etáp, je obnoviť staré, nevyhovujúce zastávky MHD v meste Žilina, čím sa dosiahne zvýšenie kvality prepravy, väčšia bezpečnosť cestujúcich a bezbariérovosť jednotlivých zastávok. Počas prvej etapy prác, ktorá začala na jeseň 2018 a skončila v roku 2019, obnovilo mesto dovedna 26 zastávok mestskej hromadnej dopravy. Zastávky sa renovovali celé, obnovil sa zastávkový zásek, nástupište, osadili sa prístrešky a mobiliár. Celkové náklady na investíciu v prvej etape boli vyše 1,8 mil. eur, projekt finančne podporil IROP. Mesto sa vtedy podieľalo na spolufinancovaní sumou vyše 185-tisíc eur.

V tretej fáze projektu rekonštrukcie počíta samospráva s opravou ďalších 13 zastávok MHD, ktoré sú z hľadiska majetkovo-právnych vzťahov bezproblémové. Celkové oprávnené výdavky projektu sú dnes odhadované na približne 1,4 mil. eur, mesto by sa malo na financovaní spolupodieľať sumou zhruba 70-tisíc eur. V poslednej štvrtej fáze sa obnovia dve zastávky v centre a širšom centre za viac ako 170-tisíc eur. Dovedna by sa tak v Žiline malo obnoviť až 47 zastávok mestskej hromadnej dopravy.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Ivan Bella, Slovenská národná knižnica bude hostiť vedecko – popularizačný deň Cesta časom

Slovenská národná knižnica bude hostiť vedecko – popularizačný deň Cesta časom

Objaviteľ siedmych nových dinosaurov Martin Kundrát a prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella budú 25. mája …