sobota - 22. júna, 2024
, Múzeum Andreja Kmeťa po dvoch rokoch konečne sprístupnené!

Múzeum Andreja Kmeťa po dvoch rokoch konečne sprístupnené!

Po dvoch rokoch od začiatku príprav otvára Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa dokorán svoje brány s úplne novými expozíciami, ktoré boli realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v celkovej výške 500 000 €.

Prvých návštevníkov múzeum privítalo 3. apríla 2017 pri slávnostnom otvorení expozícií za účasti ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča. V súčasnosti si v priestoroch múzea môžete pozrieť výstavy Kmetianum a Príroda Turca. Vďaka výstave Príroda Turca spoznáte krásu, rôznorodosť aj unikáty turčianskej prírody – jej obyvateľov z rastlinnej i živočíšnej ríše, no aj prostredie a tiež podmienky, ktoré ich ovplyvňujú. Na jednom mieste sa môžete „prejsť“ po viac ako 1000 nadmorských metroch, do ktorých stúpa reliéf Turca.

Expozícia „Príroda Turca“ je delená na dva celky. Prvá časť expozície, venovaná neživej prírode,  prezentuje jednotlivé obdobia geologického vývoja regiónu Turiec a priľahlých pohorí formou rekonštrukcie prostredia a výskytu geologického obdobia v Turci vrátane ukážok hornín, minerálov a skamenelín, typických pre jednotlivé geologické obdobia. Časť expozície venovaná živej prírode je prezentovaná z ekologického hľadiska v podobe jednotlivých biotopových formácií. Vyčlenené sú podľa výškovej vegetačnej stupňovitosti, geologického podložia, spôsobu a intenzity vplyvu ľudskej činnosti a vodného režimu. Príslušné rastlinné a živočíšne druhy sú inštalované do diorám, ktoré predstavujú prostredia jednotlivých biotopov. Druhovú skladbu dopĺňajú vitríny s exponátmi stavovcov, bezstavovcov, húb a herbárové položky rastlín. Autori expozície zvolili jedinečný prístup k ich výtvarnému riešeniu, zodpovedajúci najnovším svetovým trendom. Unikátne exponáty zo zbierok múzea zasadili do pôsobivých rekonštrukcií príslušných prostredí, vytvárajúcich obsahovo aj výtvarne príťažlivé celky, doplnené množstvom interaktívnych prvkov.

„Kmetianum“ približuje dejiny Muzeálnej slovenskej spoločnosti, vďaka ktorej vzniklo Slovenské národné múzeum, a to predovšetkým prostredníctvom toho najcennejšieho a múzeu najvlastnejšieho –  zbierkového predmetu. Reprezentatívny výber zo všetkých vedných odborov, ktorý predstavuje klenotnicu zbierkového fondu, rozpráva viac ako stodvadsaťročnú históriu Slovenského národného múzea, ale aj príbehy osobností, ktoré ho formovali.

Expozície sú situované na prízemí objektu, ktorý v rokoch 2012 – 2013 prešiel celkovou rekonštrukciou a modernizáciou v rámci Regionálneho operačného programu, prioritnej osi 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, opatrenie 3.1.a – posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencia do pamäťových a fondových inštitúcií.

Otváracie hodiny:

utorok – piatok:    9.00 – 12.00 hod.       12.30 – 17.00 hod.
sobota – nedeľa: 10.00 – 12.00 hod.      13.00 – 18.00 hod.

Zdroj: SNM

Foto: Rádio Rebeca

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Rozhlasové vysielanie, 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie je na našom území prítomné už viac ako 100 rokov. Keď sa v …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *