nedeľa - 21. júla, 2024
, Na športovo – náučný chodník na nábreží rieky Turiec sa martinskej radnici podarilo získať až 15 tisíc eur

Na športovo – náučný chodník na nábreží rieky Turiec sa martinskej radnici podarilo získať až 15 tisíc eur

Mesto Martin získalo finančné prostriedky v rámci interného grantového programu Nadácie Slovenského plynárenského priemyslu – Spolupráca so samosprávami. Program je určený na podporu verejnoprospešných projektov, zameraných na podporu a zveľaďovanie obcí, miest a regiónov Slovenska. Prostriedky z grantu budú v Martine použité na spevnenie a vyasfaltovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov na nábreží rieky Turiec (v dĺžke cca. 1,2 km v trase existujúceho náučného chodníka česko-slovenskej vzájomnosti-od časti Pltníky po sídlisko Podháj kolmo na ulicu Mládeže, oproti ulici Timravy).

O finančné prostriedky  sa mesto uchádzalo s projektom, ktorý nesie názov „Športovo – náučný chodník na nábreží rieky Turiec“, kde sa mestu podarilo získať grant vo výške 15.000,- EUR. Výška dotácie bola poskytnutá v maximálnej výške, no i tak nepokryje celkové predpokladané náklady. Ďalšie dofinancovanie zámeru bude zabezpečené zo zdrojov mesta a samotných mestských častí.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie a vybudovanie zdravého, náučného a príjemného miesta v prírodnom prostredí určeného na trávenie voľného času a športových aktivít (cyklistika, korčuľovanie a pod.) pre široké spektrum obyvateľov s podporou komunitného života s regionálnym dopadom.

Projekt bude zrealizovaný do septembra tohto roku

Projekt bude realizovaný do septembra 2014. Jeho aktivity začínajú v mesiaci január, kde chce mesto osloviť širokú verejnosť formou občianskej iniciatívy. Jednou z aktivít je aj jarná očista nábrežia rieky Turiec v mesiaci apríl, kde by sme chceli zapojiť rôzne skupiny obyvateľov. Nosnou hlavnou aktivitou projektu v rámci tohto grantu je spevnenie a vyasfaltovanie chodníka v dĺžke cca. 1,2 km na nábreží rieky Turiec v trase existujúceho náučného chodníka česko – slovenskej vzájomnosti, ktorý sa mestu podarilo otvoriť v septembri 2013 v rámci projektu „Nábrežie rieky Turiec – po stopách česko – slovenskej vzájomnosti“. V línii chodníka je umiestnených šesť informačných tabúľ so základnými informáciami o historických faktoch s osobnosťami, udalosťami v nadväznosti na česko – slovenskú vzájomnosť. Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013.
Slávnostné ukončenie projektu so záverečným podujatím „Otvorenie športovo – náučného chodníka“ je naplánované na mesiac september. Bude doplnené o akcie s cieľom trvalej udržateľnosti projektu a samotného zatraktívnenia trasy. Z plánovaných akcií to bude najmä cyklojazda v spolupráci s Turčianskou bicyklovou skupinou JUS, súťaž na kolieskových korčuliach, moderovaná prehliadka historicko – náučným chodníkom pre deti základných škôl na trase „Nábrežie rieky Turiec – po stopách česko – slovenskej vzájomnosti“.

Po jeho dobudovaní bude možné ho využívať širokými skupinami obyvateľov či už peších, cyklistov, alebo korčuliarov. Z uvedeného miesta chceme vytvoriť atraktívne prostredie športovo – oddychového ako aj náučného charakteru.

 autor: Mesto Martin, foto: pic.piestany.sk

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *