sobota - 22. júna, 2024
UNM Martin, Nová nádej pre pacientov s čeľustnoortopedickými anomáliami

Nová nádej pre pacientov s čeľustnoortopedickými anomáliami

Vďaka spolupráci Klinky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie s kolegami z Olomouca ponúka Univerzitná nemocnica Martin pacientom s vadami v ústnej a tvárovo-čeľustnej oblasti novú liečbu špeciálnymi operačnými výkonmi.

Ako informovala prednostka Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNM a JLF UK doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD. MPH, vďaka dlhoročnej spolupráci s Klinikou ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultnej nemocnice a Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci rozšírili na klinike spektrum operačných výkonov o ortognátnu chirurgiu.

Spoločne nedávno zrealizovali operáciu u dvoch pacientov s čeľustnoortopedickou anomáliou. „Ortognátna chirurgia je chirurgia čeľustnoortopedických anomálií. Vyžaduje interdisciplinárnu spoluprácu čeľustných ortopédov, maxilofaciálnych chirurgov anesteziológov, rádiológov, psychológov a logopédov. Cieľom ortognátnej chirurgie je dosiahnuť normálny zhryz, zlepšiť funkciu tkanív tváre zabezpečujúcich žuvanie, príjem potravy, artikuláciu reči a súčasne zlepšiť vonkajší výzor pacienta,“ vysvetlila docentka Janíčková. Doplnila, že takáto výkony neriešia len problémy funkcie a zhryzu, ale aj problémy s dýchaním a prehĺtaním. Operačná metóda je vhodná pre pacientov s vrodenou vývinovou anomáliou, s deformáciou v ústnej a tvárovo-čeľustnej oblasti, pre pacientov s nadmerne alebo nedostatočne vyvinutou čeľusťou a sánkou, ako aj pre tých, ktorí majú problémy so žuvaním, odhrýzaním potravy, alebo trpia syndrómom spánkového apnoe.

Pred samotnou operáciou musí pacientov na výkon pripraviť čeľustný ortopéd, ktorého úlohou je vytvoriť správny tvar zubných oblúkov v čeľusti a v sánke a chirurg následne posúva čeľusť a sánku do vopred naplánovaného správneho postavenia, kde ich zafixuje pomocou titánových platničiek a skrutiek. Podľa typu čeľustnoortopedickej anomálie sa operačné výkony realizujú samostatne na čeľusti a sánke alebo na oboch súčasne. Pacient je operovaný cez ústa v celkovej anestézii. Po posunutí kostných častí čeľuste alebo sánky do vopred naplánovanej správnej polohy ich operatér zafixuje pomocou titánových platničiek a skrutiek. „Na druhý pooperačný deň sa pacientom naložia na horné a dolné zuboradie elastické gumičkové ťahy, ktoré udržujú čeľusť a sánku v novej polohe. Zároveň pacientov obmedzujú v prijímaní potravy, ktorá musí mať tekutú konzistenciu minimálne po dobu 3 týždňov,“ uviedla docentka Mária Janíčková. Až potom môžu podľa lekárky prejsť na stravu mäkkej konzistencie.

„Zásadnou podmienkou dobrého hojenia rán v ústach je pravidelná hygiena ústnej dutiny pomocou zubných kefiek, pást a bylinných či dezinfekčných výplachov. Celková doba hojenia je priemerne 6-8 týždňov,“ upozornila prednostka martinskej Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie a dodala, že napriek tomu, že sa jedná o pomerne komplikované výkony s určitými rizikami, prinášajú benefit pre pacienta zlepšením kvality života a to tak po funkčnej ako aj estetickej stránke. Pacientov, u ktorých je takáto liečba indikovaná je veľa a rozšírenie spektra operačných výkonov o ortognátne chirurgické postupy znamená zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti kliniky.

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNM a JLF UK zabezpečuje prevenciu, komplexnú diagnostiku, nechirurgickú, chirurgickú a rekonštrukčnú liečbu vrodených i získaných ochorení a úrazov v ústnej a tvárovo-čeľustnej oblasti u detí, dorastu a dospelých. Spádovú oblasť tvoria dlhoročne Žilinský kraj, časť Banskobystrického kraja a severovýchod Trenčianskeho kraja (čo predstavuje viac ako 1 milión obyvateľov). Ročne sa na klinike uskutoční viac ako 800 chirurgických výkonov u detí a dospelých v celkovej anestézii, vrátane sanácií chrupu mentálne či fyzicky ťažko poškodených pacientov. Jednodňových a ambulantných chirurgických výkonov v celkovej a lokálnej anestézii je ročne cca 2 700. Ambulantných vyšetrení a ošetrení je cca 11 000.

Zdroj: TS, UNM Martin

 

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Rozhlasové vysielanie, 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie je na našom území prítomné už viac ako 100 rokov. Keď sa v …