nedeľa - 3. marca, 2024
, Od roku 2017 bude MHD pre žiakov a študentov bezplatná

Od roku 2017 bude MHD pre žiakov a študentov bezplatná

Na Radnici mesta Žilina sa 16. mája konalo 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. Na zasadnutí, ktoré viedol primátor mesta Žilina Igor Choma sa zúčastnilo 29 poslancov z 31-členného zboru. 

Rokovanie malo bohatý program, trvalo takmer 10 hodín a na programe rokovania bolo celkovo 35 bodov. Poslanci schválili výsledok minuloročného hospodárenia mesta v podobe záverečného účtu za rok 2015. Rozpočet bol postavený ako vyrovnaný, čo je veľmi dobrý hospodársky výsledok. Celkové príjmy mesta v roku 2015 boli vo výške 64 311 840,97 € (t. j. 100,22 %), výdavky boli v sume 58 568 250,21 € (t. j. 91,27 %). Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácii bol v pluse 5 743 590,76 €. Po odrátaní finančných operácii predstavujú disponibilné zdroje (celkový prebytok rozpočtu) zostatok vo výške +3 586 781,40 €, ktorý bude odvedený do rezervného fondu. Schválili sa aj viaceré zmeny v rozpočte mesta, prerozdelenie prebytku na základe návrhov poslancov. Mesto tak pokračuje v zdravom hospodárení, znižovaní dlhov a dosahovaní rozpočtových prebytkov.

Poslanci veľmi intenzívne diskutovali o pripravovanom projekte „Areál žilinského športu“ (AŽIŠ), ktorý by mal sídlo pod Dubňom, na pravej strane Váhu. Po prezentácii štúdií, ktoré robila spoločnosť KPMG sa rozvinula široká rozprava na tému športu v Žiline, čo je dôkazom toho, že táto otázka je mimoriadne naliehavá. Mesto dalo na základe požiadavky poslancov spracovať analýzy – marketingovú, technickú i finančnú, a tieto jednoznačne potvrdili opodstatnenosť projektu ako takého. Poukázali samozrejme aj na mnohé riziká, ktoré treba eliminovať na najnižšiu možnú mieru. Na základe prieskumov verejnej mienky možno ale konštatovať, že občania pociťujú potrebu vybudovania nového komplexného zázemia pre desiatky športov, keďže bývalý architektonický skvost mesta, dnes schátrané športovisko – športová hala na Bôriku – je v súkromných rukách a tie isté súkromné ruky nie sú schopné dokončiť ani plánovanú športovú halu na Karpatskej ulici, napriek vlastným prísľubom a niekoľkým urgenciám čí výzvam mestského úradu a poslancov. Uznesenie, ktoré navrhovalo zobrať na vedomie analýzy i zámer pokračovať v príprave projektu zatiaľ nebolo schválené, ale ani neschválené, preto diskusia bude pokračovať na úrovni odbornej i laickej verejnosti a na budúcom rokovaní zastupiteľstva budú poslanci rozhodovať o ďalšom osude AŽIŠ-u opäť.

Bezplatnú mestskú dopravu pre všetkých Žilinčanov poslanci schválili zatiaľ pre žiakov a študentov, ktorí majú trvalý pobyt v meste a nemajú voči mestu žiadne podlžnosti. Poslanci rozhodli, že doprava bude od 1. februára 2017 bezplatná pre žiakov a od 1. septembra 2017 pre študentov. Primátor Igor Choma sa bude ďalej zasadzovať o to, že MHD by mala byť bezplatná pre všetkých Žilinčanov. Jednak preto, lebo si platia dane a túto službu by využilo najvyššie percento obyvateľov mesta, a tiež preto, lebo až po zavedení bezplatnej dopravy pre všetkých Žilinčanov sa môžu naplno prejaviť všetky jej benefity pre mesto a jeho obyvateľov.

Ďalšou témou bolo schvaľovanie prerozdelenia prebytku rozpočtu, tu poslanci našli konsenzus.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline udelilo ocenenia nasledujúcim osobnostiam mesta Žilina za rok 2015:
Čestné občianstvo mesta Žilina: Vladimír Šupka,
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina: Peter Cabadaj, Štefan Köhler, Milena Prekopová,
Cena mesta Žilina „in memoriam“: Michal Harant.

Poslanci schválili aj všeobecne záväzné nariadenia (VZN) o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb, VZN o odpadoch, o podmienkach vylepovania a umiestňovania plagátov a VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody počas jej nedostatku.

Viac informácií nájdete na: https://www.zilina.sk/mestske-zastupitelstvo/. Žiaľ, z technických príčin nie na strane mesta nefungoval on-line prenos z rokovania a nepodarilo sa ho počas celého rokovania sprevádzkovať. Záznam z rokovania však bude samozrejme ako vždy k dispozícii na internetovej stránke mesta. Za tieto technické problémy sa Žilinčanom ospravedlňujeme.

Autor: Pavol Čorba/hovorca mesta Žilina
Foto: Mesto Žilina

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *