štvrtok - 18. júla, 2024
, Odkanalizovanie stredných Kysúc sa dotkne takmer 20.000 ľudí
Ilustračné foto/pixabay.com

Odkanalizovanie stredných Kysúc sa dotkne takmer 20.000 ľudí

Zhruba 20.000 obyvateľov sa dotkne projekt odkanalizovania stredných Kysúc Severoslovenských vodární a kanalizácií (SEVAK), a.s., Žilina. Rozpočtový náklad stavby v regióne predstavuje 56 miliónov eur, zhruba 80 percent je financovaných z európskych fondov.

Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Miroslava Kundríka sú stredné Kysuce posledným regiónom pod správou vodárenskej spoločnosti, ktorý nemal vybudovanú kanalizačnú sieť. „Preto sme sa zamerali hlavne na výstavbu verejných kanalizácií. S tým, že predpokladáme vybudovanie zhruba 125 kilometrov verejnej kanalizácie, vrátane kanalizačných prípojok. Súčasťou projektu je aj intenzifikácia a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v Krásne nad Kysucou, ktorá má projektovanú kapacitu 45.000 ekvivalentných obyvateľov. A zabezpečí čistenie odpadových vôd z celej Bystrickej doliny,“ uviedol Kundrík.

Výstavba kanalizačnej siete s celkovou dĺžkou 123,46 kilometra vrátane zaústení kanalizačných prípojok zahŕňa mesto Krásno nad Kysucou a obce Radôstka, Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica. Vodovodnú sieť s celkovou dĺžkou 22,41 km vrátane zaústení vodovodných prípojok vybudujú v meste Krásno nad Kysucou a v obciach Nová Bystrica, Stará Bystrica, Oščadnica. Primátor Krásna nad Kysucou a zároveň predseda Správnej rady spoločnosti Jozef Grapa podotkol, že stredné Kysuce dlhodobo riešili tento problém. „Je tu veľká turistická oblasť Oščadnica, ktorá nemala kanalizáciu a stredné Kysuce boli postihnuté aj veľkou investíciou z konca 90. rokov minulého storočia – výstavbou vodného diela v Novej Bystrici. Konečne sa začala táto veľká investičná akcia,“ doplnil Grapa.

Kanalizácia ústi do novobudovanej čističky v Krásne nad Kysucou. V letných mesiacoch sa podľa Grapu začalo aj reálne robiť na všetkých úsekoch. Celé dielo by sa malo kolaudovať naraz, podľa primátora Krásna nad Kysucou počítajú, že funkčnosť bude do dvoch rokov.

Zdroj: TASR

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Vertikal Martinky, Vertikal Martinky: Prvý ročník behu výsekom na Martinské hole

Vertikal Martinky: Prvý ročník behu výsekom na Martinské hole

V nedeľu 7. júla 2024 čaká nadšencov behu do vrchu skutočná výzva – beh výsekom zo …