štvrtok - 25. júla, 2024
, Odpadové hospodárstvo v Žiline čakajú zmeny
Foto: FB/Mesto Žilina

Odpadové hospodárstvo v Žiline čakajú zmeny

Približne 50 000 eur plánuje v budúcom roku investovať mesto Žilina do otvorenia dvoch nových zberných dvorov. Okrem nich chce za asi 100 000 eur vymeniť malé smetné nádoby, ktoré sú najmä v centre mesta a na verejných priestranstvách v zlom stave. Na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu by chcela samospráva využiť ďalších 100 000 eur.

Náklady na odpadové hospodárstvo budú 3 655 000 eur

Náklady na odpadové hospodárstvo v meste Žilina by mali v budúcom roku predstavovať sumu 3 655 000 eur. Z nich 1 700 000 eur samospráva plánuje využiť na zber a vývoz komunálneho odpadu fyzických osôb, 850 000 eur na zber a vývoz komunálneho odpadu právnických osôb. Uloženie odpadu bude stáť 280 000 eur, teda o 120 000 eur viac ako tento rok. Približne 410 000 eur by chcelo mesto použiť na jarné, letné a jesenné čistenie, novinkou bude zber zeleného odpadu zo záhrad a podobne. Náklady na celkom 4 zberné dvory by mali byť 150 000 eur a umývanie kontajnerov bude stáť 25 000 eur.

„Slovenské odpadové hospodárstvo v súčasnosti prechádza legislatívnymi zmenami, ktoré sú poznamenané zvýšením nákladov za spracovanie odpadu, predovšetkým za uloženie na skládkach. Prehľad o cenách bežných tovarov a služieb máme väčšinou dobrý. Naopak, v prípade cien odpadu obyvatelia zväčša netušia, koľko obce a mestá či samotné domácnosti likvidácia odpadu stojí,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Poplatok za komunálny odpad sa zvýši

V ročnom poplatku 21,17 eur za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré každý občan Žiliny aktuálne platí samospráve, sú zohľadnené napríklad náklady na vývoz, uloženie zmesového komunálneho odpadu a na nádobu na zmesový komunálny odpad a na vývoz. Osobitnou kapitolou je uloženie obsahu smetných nádob na triedené zložky odpadu, v ktorých sa nachádza iný odpad, ako tam patrí, ale aj náklady na odstraňovanie čiernych skládok odpadu.

Podľa nového návrhu, o ktorom budú rozhodovať poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline na svojom rokovaní dňa 2. decembra 2019, by sa mal poplatok za komunálny odpad v budúcom roku oproti dnešku zvýšiť mesačne o 54 eurocentov, čo predstavuje ročne sumu 27,60 eur. Nárast poplatku súvisí so zvýšením celkových nákladov samosprávy, ktoré so zberom, uskladnením a likvidáciou odpadov súvisia.

„Pristupovať zodpovedne k triedeniu odpadu v domácnostiach je cesta, ktorá je z hľadiska budúcnosti jednak najviac ekonomická, ale aj šetrná k životnému prostrediu. Sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu sa podľa dnes platnej legislatívy totiž tvoria najmä podľa percentuálnej úrovne triedenia komunálneho odpadu v obciach a mestách,“ dodal primátor Fiabáne.

V úrovni triedenia komunálneho odpadu je Žilina na približne 41 percentách

Zmesový komunálny odpad mnoho rokov končil prevažne na skládkach a náklady boli stabilné. Cena za skládkovanie komunálneho odpadu je zložená z poplatku za uloženie na skládku a poplatku, ktorý sa odvádza do Environmentálneho fondu. Kým v roku 2018 bol príspevok do envirofondu za mesto Žilina stanovený na cca 5 eur za tonu odpadu, vplyvom prijatej legislatívy sa v tomto roku zvýšil na 7, v roku 2020 na sumu 12 eur a v nasledujúcich rokoch na 18 eur za tonu odpadu, a to v závislosti od toho, ako obce a mestá dokážu triediť.  V úrovni triedenia komunálneho odpadu je pritom žilinská samospráva na približne 41 percentách.

Novelizovaná legislatíva zvýšila budúcoročný príspevok mesta Žilina do Environmentálneho fondu v porovnaní s aktuálnym rokom zhruba o 70 percent, pritom predložený návrh poplatku za komunálne odpady pre obyvateľov Žiliny ráta s úpravou len na úrovni približne 30 percent.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

uc sa v muzeu, Uč sa v múzeu! Objavujte tradičné remeslá počas prázdnin

Uč sa v múzeu! Objavujte tradičné remeslá počas prázdnin

Na nové vedomosti nemusíte čakať, kým sa začne škola. Letné prázdniny a začiatok školského roka môžete …