pondelok - 27. mája, 2024
, Päť stromov na sídlisku Solinky nebude mesto Žilina presádzať
Foto: Ilustračné/Pixabay.com

Päť stromov na sídlisku Solinky nebude mesto Žilina presádzať

Mesto Žilina nebude presúvať na iné miesto päť stromov, ktoré predtým vysadilo na sídlisku Solinky v rámci projektu výsadby 250 stromov. Zhodli sa na tom autor projektu, projektant i odborníci na zeleň, ktorí stromy neodporúčajú presádzať, keďže podľa ich názoru na to neexistuje relevantný dôvod.

Štúdia výsadby stromov na Solinkách bola Mestským zastupiteľstvom v Žiline odsúhlasená v decembri 2019 a realizovaná v máji a júni tohto roku na základe schválenej štúdie. V celom procese príprav i realizácie bol priamo zaangažovaný aj poslanec mestského zastupiteľstva z volebného obvodu č. 3 – Solinky, ktorý dnes premiestnenie stromov žiada.

Presadenie vybraných stromov nie je podľa odborníkov na zeleň opodstatnené z hľadiska kompozície, styku s inžinierskymi sieťami či z iných relevantných dôvodov. K dodatočným požiadavkám o presadenie jedného stromu na Jaseňovej ulici, blízko preliezačiek pri pieskovisku, a presadenia troch stromov v blízkosti výškového paneláka na Jaseňovej ulici č. 4 neboli uvedené žiadne relevantné dôvody. Odborní pracovníci z oddelenia životného prostredia Mestského úradu v Žiline priamo na mieste preverili podnety a vyhodnotili ich ako neopodstatnené.

Rozmiestnenie aj druhová skladba 250 stromov na sídlisku Solinky boli navrhované citlivo s rešpektovaním existujúcej výstavby bytových domov či výsadby drevín. Zvolené druhy drevín sú odolné voči škodcom, ich rozmiestnenie rešpektuje dosiahnuteľnú výšku a šírku korún vzájomne tak, že si nebudú konkurovať a zasahovať jeden do druhého. Navyše, žiadny z vysadených stromov sa nenachádza v bezprostrednej blízkosti okien. Vzdialenosti všetkých stromov s ohľadom na ich výšku boli starostlivo prekonzultované.

Uznesenie č. 151/2021 z Mestského zastupiteľstva v Žiline zo dňa 29. júna, ktoré sa týka presadenia piatich stromov, preto primátor Peter Fiabáne z dôvodu zjavnej nevýhodnosti pre mesto nepodpísal.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Noc múzeí a galérií, Noc múzeí a galérií v SNM v Martine ponúkne špeciálny program v troch múzeách. Všetky môžete navštíviť na jednu vstupenku!

Noc múzeí a galérií v SNM v Martine ponúkne špeciálny program v troch múzeách. Všetky môžete navštíviť na jednu vstupenku!

Netradičná noc plná nových poznatkov, aktivít i zábavy čaká všetkých, ktorí zavítajú do Slovenského národného …