štvrtok - 18. apríla, 2024
, Práca bez chýb a prerušenia si vyžaduje pravidelné školenia

Práca bez chýb a prerušenia si vyžaduje pravidelné školenia

Bezpečnosť pri práci je kľúčom k bezpečným pracovným podmienkam v každom podniku. Na takmer akomkoľvek pracovisku sa zamestnanec môže stretnúť s faktormi, ktoré ohrozujú jeho zdravie alebo ohrozujú bezpečnosť majetku, ktoré mu poskytuje zamestnávateľ. V núdzových situáciách môže dôjsť až k ohrozeniu života pracovníka.

Predchádzať týmto situáciám má zmysel!

Prečo je dodržiavanie bezpečnosti pri práci dôležité?

Aby sa znížil negatívny vplyv výrobných faktorov a pravdepodobnosť nebezpečných situácií, každý zamestnanec musí nosiť kvalitné montérky, ovládať a dodržiavať bezpečnostné pravidlá na pracovisku. Výsledkom je, že získa predstavu o:

  • povahe podniku, úlohe jeho pracoviska, vybavení a materiáloch na ňom používaných;
  • faktoroch, ktoré môžu byť v tomto mieste nebezpečné alebo škodlivé;
  • pravidlách správania sa na území zamestnávateľa a na konkrétnom pracovisku;
  • zásadách bezpečnej prevádzky na existujúcich zariadeniach;
  • postupoch prípravy pracoviska na prácu;
  • používaní osobných ochranných prostriedkov;
  • protipožiarnych a preventívnych opatreniach;
  • správaní v prípade nebezpečenstva alebo nehody;
  • metódach prvej pomoci pre obete.

A dozvedieť sa o všetkých týchto a iných pravidlách a pokynoch môže zamestnanec práve vďaka poučeniam a pravidelným školeniam BOZP.

Opatrenie na predchádzanie nepríjemným a nebezpečným situáciám

Vykonávanie odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti je mimoriadne dôležité ako opatrenie na predchádzanie situáciám na pracovisku, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie pracovníkov a bezpečnosť majetku zamestnávateľa.

Vykonáva sa v súlade s určitými požiadavkami, aby sa zabezpečilo, že zamestnanec je pri obsluhe veľkej lopaty na VZV alebo inom stroji pripravený plniť stanovené pravidlá správania, ktoré spĺňajú požiadavky bezpečnej práce.

Takže aj malé podcenenie môže spôsobiť nielen nehodu a úraz, ale aj zníženie produkcie a ziskov spoločnosti, ktorá vás potom nebude mať na základe čoho adekvátne odmeniť. Preto dbajte na pravidlá a bezpečnosť, ktoré majú svoj zmysel a opodstatnenie.

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

záhradné ploty, Najnovšie trendy pri stavbe oplotenia

Najnovšie trendy pri stavbe oplotenia

Stavba oplotenia sa neustále vyvíja a prichádza s novými trendmi a inováciami. S narastajúcim dôrazom …