piatok - 14. júna, 2024
, Priebeh zimnej údržby v Žiline budú môcť občania sledovať na webe
Foto: Mesto Žilina

Priebeh zimnej údržby v Žiline budú môcť občania sledovať na webe

Okrem 255 kilometrov cestných komunikácií bude mesto Žilina počas zimy udržiavať aj približne 160 kilometrov chodníkov. Práce spojené so zimnou údržbou by mali stáť približne 720-tisíc eur.

Cieľom zimnej údržby je zabezpečovanie zmierňovania vplyvov zjazdnosti ciest a schodnosti chodníkov a verejných priestranstiev. Zjazdnosťou a schodnosťou komunikácií sa rozumie stav ich povrchov s možnosťou bezpečnej premávky a chôdze pri zvýšenej opatrnosti s prihliadnutím na aktuálnu poveternostnú situáciu. V zmysle operačného plánu je zimná starostlivosť zabezpečená v období od 1. novembra 2021 do 31. marca 2022, no skutočný začiatok a trvanie určia poveternostné podmienky.

Údržbu bude zabezpečovať zmluvný partner mesta Žilinské komunikácie, a.s., no k dispozícii sú  aj ďalší externí dodávatelia či aktivační pracovníci. Počas zimnej sezóny bude v pohotovosti 22 kusov techniky, ktorá pozostáva z veľkých a malých sypačov s radlicami, traktorov, UNC nakladačov a v prípade potreby budú k dispozícii aj ďalšie mechanizmy. Nápomocné im budú ďalšie traktory na údržbu priľahlých mestských častí. Pri dočisťovaní pomôžu aj aktivační pracovníci mesta. Na žilinské cesty a chodníky je pripravených 500 (+ 900) ton chemického posypového materiálu a 650 ton inertného materiálu, ktoré sa budú v prípade potreby dopĺňať.

„Žiadam obyvateľov nášho mesta o toleranciu a trpezlivosť. Je samozrejmé, že zimné mechanizmy nemôžu byť v jednom čase všade, aj keď by sme veľmi chceli vyriešiť každý problém so snehom. Udržiavacie práce sa v zime uskutočňujú podľa dôležitosti ciest a chodníkov, pričom prednosť majú cesty a chodníky s najväčšou frekvenciou využívania,“ vysvetlil primátor mesta Peter Fiabáne.

Zimná údržba sa totiž uskutočňuje podľa schváleného poradia dôležitosti jednotlivých miestnych komunikácií podľa intenzity dopravy. Najprv sa udržiavajú komunikácie s premávkou mestskej hromadnej dopravy a vyššieho dopravného významu (190 km údržby), druhé v poradí sú cesty nižšieho významu, prevažne vnútroblokové komunikácie mestských sídlisk (163,5 km údržby). Nakoniec sa udržujú vnútroblokové komunikácie priľahlých častí mesta a obcí, pričom z dôvodu operatívneho prístupu údržbových mechanizmov do vidieckych častí mesta je zabezpečená údržba vybraných častí vlastnou mechanizáciou občanov žijúcich v daných lokalitách tak, aby bol zabezpečený prístup čo najskôr (174 km údržby).

Práce na zimnej údržbe budú môcť obyvatelia Žiliny, podobne ako v minulom roku, sledovať na internetovej stránke mesta, kde je zverejnený aj operačný plán. V sekcii zimná údržba miestnych komunikácií pribudne denne aktualizovaný priebeh prác spolu s kontaktnými údajmi na dispečersko-spravodajskú službu.

Žilinská samospráva pred nadchádzajúcou zimou vyzýva vodičov, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky. „Zvlášť v zimnom období je dôležité dbať na ustanovenie zákona o cestnej premávke týkajúce sa zastavenia a státia vozidiel. Šírka radlice mechanizmov na zimnú údržbu je 3,2 metra a previs pred vozidlom údržby je až 2 metre, čo značne sťažuje manévrovateľnosť pri prejazde ulicami a dochádza k zdržaniu či úplnému vynechaniu úseku. Aj na základe toho následne vznikajú pripomienky a sťažnosti, ktorým môžeme predchádzať,“ upozorňuje Radoslav Vozárik, vedúci oddelenia dopravy na Mestskom úrade v Žiline.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Purist, Barmuseum: Purist

Barmuseum: Purist

festHUDOBNE  v Barmuseum po piate! Fanúšikovia elektropopu si  môžu do svojho kalendára zaznačiť dôležitý dátum …