pondelok - 20. mája, 2024
, Projekt digitalizácie Slovenskej národnej knižnice napreduje

Projekt digitalizácie Slovenskej národnej knižnice napreduje

SNK využila bezprecedentnú príležitosť digitalizovať svoje zbierky. Národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív Slovenskej národnej knižnice (SNK) sa posunul do finálnej tretiny. SNK zdigitalizovala k dnešnému dňu viac ako polovicu zo všetkých 2,5 milióna objektov. „Dnes je celkový počet zdigitalizovaných objektov viac ako 1,4 mil., z toho SNK spracovala 1,16 mil. svojich objektov, zvyšok sú objekty Slovenského národného archívu. V súčasnosti na projekte pracuje spolu 170 pracovníkov. Aj vzhľadom na 134 novovytvorených pracovných miest je SNK v súčasnosti dôležitým zamestnávateľom v regióne,“ povedala generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

SNK ako hlavný partner realizuje najväčší projekt Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry v spolupráci so Slovenským národným archívom (SNA). Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku bola podpísaná 7. marca 2012 a viac ako trojročný projekt pracuje s rozpočtom viac ako 40 mil. eur. Spoločné financovanie je zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.  

Realizáciou projektu využila SNK v programovom období 2007 – 2013 bezprecedentnú príležitosť digitalizovať svoje zbierky. Hlavným cieľom projektu je digitalizácia viac než 2,5 mil. objektov. Z nich polovicu tvoria objekty konzervačného fondu SNK – a to monografie, noviny a časopisy, odborné články zo zborníkov a periodík, mapy či pohľadnice. Druhú polovicu predstavujú archívne dokumenty zo zbierok SNA, z ktorých najvýznamnejšou časťou sú sčítacie hárky zo sčítaní ľudu z prvej polovice 20. storočia.

Pri pohľade späť má tím národného projektu za sebou veľký kus práce. V roku 2012 odštartoval projekt pilotnou prevádzkou, v rámci ktorej sa začalo s výberom, prípravou a čistením dokumentov ako aj so samotným procesom digitalizácie v detašovanom pracovisku SNK vo Vrútkach. V roku 2013 sa spočiatku jednozmenná prevádzka digitalizácie zmenila na dvojzmennú, pribudli noví zamestnanci, nové skenery, vybudovalo sa špičkové dátové centrum a samotný projekt prešiel zásadnou zmenou, v rámci ktorej sa nanovo nastavili a zoptimalizovali všetky aktivity projektu, vrátane ich rozpočtu. V súčasnosti SNK digitalizuje na plnom počte 22 profesionálnych manuálnych, poloautomatických a automatických skenerov a rok 2014 sa už niesol v znamení symbolického prekročenia milióna zdigitalizovaných objektov.

V októbri tohto roku sa začali aj dve stavebné akcie, ktoré sú súčasťou projektu. Ide o dobudovanie komplexného Digitalizačného a konzervačného centra vo Vrútkachrekonštrukciu troch poschodí depozitov v sídelnej budove SNK. Celková hodnota obidvoch stavieb je približne 5 mil. eur. Do pracoviska vo Vrútkach, kde je už teraz kvalitná skenovacia technika, pribudnú po prestavbe najnovšie technológie pre masovú sterilizáciu a odkysľovanie papiera za viac ako 2 mil. eur.

Rekonštrukcia depozitov si vyžiadala vysťahovanie 860 tisíc dokumentov, čo predstavuje 450 ton. Z dôvodu ich umiestnenia v náhradných priestoroch v knižnici a mimo nej, no zároveň z dôvodu obehu dokumentov v procese digitalizácie, musela knižnica dočasne obmedziť výpožičné služby. Modernizácia depozitov prinesie dlho očakávané kvalitné a stabilné podmienky uloženia viac ako milióna objektov konzervačného slovacikálneho fondu vo vynovených klimatizovaných priestoroch a regálových systémoch. Uchovávanie a ochrana fondu pre ďalšie generácie plynú SNK zo zákona. Obnova depozitov je plánovaná na 8 mesiacov, dobudovanie centra vo Vrútkach na 6 mesiacov.

„Jedným z veľkých prínosov projektu je získanie špičkových digitalizačných, informačných a konzervačných technológií, ktoré umožnia SNK využívať moderne vybavené pracoviská aj po skončení projektu a vytvoriť platformu pre výchovu vlastných špecialistov. V počte zdigitalizovaných objektov sa SNK zaradí k európskej špičke. Už dnes sme inšpiráciou pre viaceré zahraničné knižnice,“ podčiarkla generálna riaditeľka SNK.

Hoci je povinnosťou knižnice sprístupniť min. 30 % digitalizovaného obsahu až po skončení projektu, SNK zásobuje čitateľov už teraz vybranými dielami a zaujímavosťami z digitalizácie. Na webovej stránke projektu www.dikda.eu sa SNK pravidelne prezentuje digitalizovanými perlami. Začala národnými rozprávkami, povesťami, herbármi či kuchárkami. Zároveň SNK ponúka prehľad zásadných diel slovenskej literatúry a vedy od Štúra, Fándlyho, Hurbana, Hviezdoslava, Kukučína, Holubyho, Riznera a mnohých ďalších. „Osobné fondy našich historických osobností predstavujeme cez rukopisy či súkromné listy, diela, ale aj fotografie. Každý týždeň aktualizujeme zaujímavé správy zo 100-ročných novín a hľadáme témy, ktoré vedia osloviť. Teší nás, že naša práca sa stretla s pozitívnou odozvou a web projektu zaznamenal doteraz takmer 90 tisíc návštev, pričom okrem Slovenska je najviac čítaný v USA, Českej republike, Veľkej Británii či Nemecku,“ uzavrela Katarína Krištofová. Knižnica týmto spôsobom sprístupňuje čitateľom zaujímavé, už autorsky nechránené diela. Ukončenie projektu je plánované na 30. septembra 2015. Jeho udržateľnosť je 5 rokov, do roku 2020.

autor: Mgr. Zuzana Stančíková, PhD.

foto: SNK

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *