streda - 19. júna, 2024
, Radi fotografujete? Už len pár dní máte možnosť za svoju fotografiu nielen z Turca získať hodnotné ceny

Radi fotografujete? Už len pár dní máte možnosť za svoju fotografiu nielen z Turca získať hodnotné ceny

Martinský klub priaznivcov cestovania, Turčianske kultúrne stredisko v Martine a Klub slovenských turistov Turiec pripomínajú nadšencom fotografie, že do 23. októbra 2016 môžete opäť posielať svoje fotografie do FEST FOTO SÚŤAŽ-e, pripravovanej v rámci Martinského cestovateľského festivalu. Fotografická súťaž prebieha v rámci 6. ročníka Martinského cestovateľského festivalu, 12. ročníka Dní turčianskej turistiky a 4. ročníka súťaže o najlepšie tematické fotografie pre deti i dospelých zachytávajúce rôzne regióny. 

Vernisáž výstavy porotou vybraných fotografií FEST FOTO SÚŤAŽE 2016, odovzdávanie diplomov a cien v priestoroch kina Moskva v Martine sa uskutoční 12. novembra o 18.00 hod. Výstava potrvá do 20. novembra. Celková hodnota odmien pre výhercov je cca 300 €, pričom každé prvé miesto  získa odmenu v hodnote 60 €Mená osôb, ktoré získajú diplomy a ceny, budú k dispozícii tri dni po vyhlásení výsledkov na adrese www.cestoklubmartin.sk, na facebookovských stránkach Martinského klubu priaznivcov cestovania a na stránke Klubu slovenských turistov Turiec.

Prihlásiť Vaše fotografie do fotosúťaže môžete nasledovným spôsobom:

Vyplnením elektronickej prihlášky na webstránke Martinského klubu priaznivcov cestovania: www.cestoklubmartin.sk a nasledovným zaslaním fotografií podľa pokynov v tejto prihláške. Fotografie do fotosúťaže môžete prihlasovať v termíne od 24. septembra do 23. októbra v dvoch vekových kategóriách: kategória do 16 rokov (vrátane) a kategória nad 16 rokov.

Podmienky účasti v súťaži:

  1. Súťaže sa môže zúčastniť každý tvorca, fotograf. Súťaž sa koná v dvoch kategóriách: autori do 16 rokov (vrátane) a autori nad 16 rokov.
  2. Účastník súťaže súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v evidencii organizátora pre potreby súťaže. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám.
  3. Organizátori si vyhradzujú právo odmietnuť fotografie, nespĺňajúce kritériá morálnych zásad.
  4. Účastník súhlasí s tým, aby ním odovzdané snímky organizátor použil na propagáciu Martinského cestovateľského festivalu, a to buď publikovaním v tlači, masmédiách, na výstavách alebo plagátoch, bez nároku na honorár.
  5. Každý tvorca môže prihlásiť do súťaže maximálne 3 fotografie.
  6. Každý autor je povinný označiť svoje súťažné práce všetkými potrebnými údajmi: meno, priezvisko, vek autora, názov a tému fotografie. V opačnom prípade nebudú práce do súťaže prijaté.
  7. Autor vyplnením požadovaných údajov potvrdzuje, že do súťaže prihlasuje svoje autorské fotografie a súhlasí s podmienkami súťaže.  

Fotografie je potrebné uložiť a zaslať vo formáte JPG, v kvalite, ktorá umožní jej tlač vo veľkosti min. 30 cm na 45 cm. Maximálna veľkosť fotografie je 8 MB.

Súťažné témy spoločné pre obe kategórie:

  1. Rozmanitosť kultúr očami cestovateľa (ľudia a ich osudy, ľudské emócie, spôsob života, stravovania, bývania, relaxu, …)
  2. Hory, kras a príroda Turca očami turistov ale aj hory, kras a príroda sveta očami turistov z Turca.

Odborná porota vyhodnotí práce, uskutoční výber prác na výstavu, na otvorení výstavy zanalyzuje za účasti autorov ich práce z viacerých aspektov, predovšetkým posúdi umeleckú a technickú stránku prác. Organizátori súťaže udelia diplomy a ceny za 1., 2. a 3. miesto v oboch kategóriách tak, aby udelenie cien zodpovedalo čo najobjektívnejšiemu umeleckému hodnoteniu vo vekových kategóriách. Organizátori si vyhradzujú právo na základe kvality súťažných snímok niektoré ceny neudeliť.

Počas hlavného programu festivalu 12. novembra sa uskutoční verejné  hlasovanie o najlepšiu fotografiu, ktoré bude ukončené o 17.00 hod.

Autor: Radoslav Pančík
Foto: ilustračné

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Detská nedeľa, Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Deň plný hier a zábavy – aj taká bude Detská nedeľa 2. júna 2024 v …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *