nedeľa - 24. septembra, 2023
, Rekonštrukcia hematologických laboratórií zefektívnila diagnostiku v UNM
Foto: UNM

Rekonštrukcia hematologických laboratórií zefektívnila diagnostiku v UNM

Laboratórna časť Kliniky hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice Martin prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Práce sa robili za plnej prevádzky oddelenia a trvali od decembra až do apríla tohto roku. Prínosom rekonštrukcie pre UNM je vyššia efektivita pracoviska, ktoré zabezpečuje komplexnú hematologickú a hemostazeologickú laboratórnu diagnostiku ako aj zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov.

Zo starých stiesnených priestorov sa rekonštrukciou vytvorili väčšie a priestranné pracoviská. „Spojením priestorov príjmu biologického materiálu a výdaja transfúznych liekov sa vytvorilo jedno moderné príjmovo-výdajné miesto, ktoré za kratší čas kompletne obslúži zdravotnícky personál, prípadne pacientov. Procesy spracovania vzorky, prípravy a výdaja transfúznych liekov sa vďaka rekonštrukcii optimalizovali. Výsledky vyšetrení sme tak schopní vydávať v kratšom čase. Náš personál má vytvorené dôstojnejšie pracovné podmienky a vyšší hygienický režim,“ informovala Ing. Ingrid Škorňová, PhD. vedúca diagnostickej časti hematologickej kliniky. Dispozičnou úpravou prešli aj ďalšie priestory. Vybúraním kovových presklených priečok sa vytvoril jeden ucelený priestor pre potreby laboratória morfológie krvi a rutinnej hemostázy.

„V celom objekte sa vymenili rozvody, elektroinštalácia, radiátory, nové sú omietky, podlahy z PVC. Menili sa rozvody vody, kanalizácie a kúrenia. Na celom pavilóne boli vymenené okná. V priestoroch s najrozsiahlejšou rekonštrukciou sa vymenili dvere, zvyšné, ktoré zostali pôvodné, dostali nový náter. Celý priestor bol nanovo vymaľovaný. V zóne s najväčšími dispozičnými úpravami sa spravili nové podhľady. V laboratóriách sa vybudovala klimatizácia a nainštalovali sa germicídne žiariče,“ uviedol Ing. Peter Maruniak, vedúci technicko-prevádzkového odboru UNM s tým, že práce si vyžiadali celkovo investíciu vo výške 100-tisíc eur, ktoré nemocnica pokryla z vlastných zdrojov. Priestory laboratórií v pavilóne 11 boli už nevyhovujúce a v zlom technickom stave.

Hlavnou úlohou laboratórií kliniky hematológie a transfúziológie sú v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v UNM vyšetrenia krvných obrazov, krvného zrážania, krvnej skupiny a kompatibility transfúzneho lieku (tzv. „krížovej skúšky“). Popri týchto základných vyšetreniach sa v laboratóriách hematologickej kliniky robia ďalšie špecializované krvné vyšetrenia, ktoré priblížil prednosta kliniky prof. MUDr. Ján Staško, PhD. „Robíme tu krvné testy a vyšetrenia z punktátov kostnej drene. V krvnej banke KHaT sa skladujú a pripravujú na výdaj na klinické pracoviská UNM transfúzne prípravky.“

Ako však ďalej upozornil, laboratóriá zabezpečujú diagnostiku nie len pre potreby martinskej nemocnice, ale aj pre iné regióny na Slovensku. „V súvislosti s pôsobením Národného centra hemostázy a trombózy je vďaka diagnostickej časti zabezpečená komplexná diagnostika vrodených aj získaných porúch zrážania krvi pre pacientov z celej SR. Ako jediní na Slovensku poskytujeme diagnostiku heparínom indukovanej trombocytopénie funkčným testom pomocou prietokovej cytometrie. Prietokovo-cytometrické analýzy vzoriek od hematoonkologických pacientov sa robia pre pacientov z celého žilinského kraja. Diagnostická časť KHaT sa tiež významným spôsobom podieľa na výučbe a vedecko-výskumnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine,“ uzavrel profesor Ján Staško.

Zdroj: UNM

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Tolstoys, Barmuseum: Tolstoys 1. krát v Martine!

Barmuseum: Tolstoys 1. krát v Martine!

Berlínsko-slovenská groovy mágia prvý krát v Martine na FESTHUDOBNE, 8. septembra o 20:00  V …