štvrtok - 20. júna, 2024
, Rodičia detí nemusia uhrádzať poplatky za školy v Žiline
Foto: Ilustračné/Pixabay.com

Rodičia detí nemusia uhrádzať poplatky za školy v Žiline

Rodičia detí nemusia od 1. apríla uhrádzať poplatky za prevádzku škôl a školských zariadení, napríklad za školský klub či materskú školu. Finančné prostriedky zaplatené za mesiac marec školy zohľadnia po opätovnom nástupe detí do škôl a školských zariadení. Rozhodlo o tom mesto Žilina z dôvodu úplného uzatvorenia škôl na základe prijatých opatrení v oblasti školstva v súvislosti s eliminovaním rizika ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV2.

Podľa rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26. marca, ktorý konkretizoval ďalšie preventívne opatrenia v oblasti školstva, sa zároveň do odvolania predĺžila doba uzatvorenia škôl a školských zariadení v Slovenskej republike.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podľa nových opatrení podávať od 30. apríla do 31. mája 2020 bez nutnosti osobnej prítomnosti detí, pričom sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Ak ho do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Zápisy do škôl sa uskutočnia elektronicky

Zápisy žiakov do prvých ročníkov žilinských základných škôl na školský rok 2020/2021 sa podľa rozhodnutia zriaďovateľa, ktorým je mesto Žilina uskutočnia od 15. do 17. apríla. Odporúčaná je elektronická komunikácia bez osobnej prítomnosti detí. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Ak rodičia požiadajú o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, nebude sa pri zápise vyžadovať odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zákonní zástupcovia detí ich však budú musieť doručiť dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od opätovného otvorenia škôl.

Prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl sa uskutočnia počas troch kalendárnych týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od opätovného otvorenia škôl. Minister školstva okrem iného rozhodol, že v školskom roku 2019/2020 sa ruší vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl, tzv. Testovanie 9.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 14 základných škôl, 26 materských, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času. Spolu v nich pracuje 1 011 pedagogických a 447 nepedagogických zamestnancov. V základných školách sa učí celkom 6 174 žiakov, 2 304 detí navštevuje materské školy, 2 093 centrá voľného času, 2 230 základné umelecké školy.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Detská nedeľa, Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Deň plný hier a zábavy – aj taká bude Detská nedeľa 2. júna 2024 v …