štvrtok - 18. júla, 2024
, Štatistika žilinskej matriky za rok 2015

Štatistika žilinskej matriky za rok 2015

Žilinská matrika vedie evidenciu osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta Žilina. V žilinskej matrike sa za rok 2015 eviduje 1 463 novonarodených detí, pričom najčastejšie používané mená pre dievčatá boli Sofia a Nina a pre chlapcov Jakub a Adam.

V roku 2015 sa v územnom obvode Matričného úradu v Žiline narodilo 1 463 detí, čo je o 66 detí viac ako v roku 2014. Už niekoľko rokov sa na Radnici mesta Žilina a Mestskom úrade v Žiline konajú uvítania detí do života, na ktorých primátor Igor Choma osobne víta malých Žilinčanov a Žilinčanky do života. V minulom roku sa uskutočnilo 16 týchto podujatí, ktorých sa zúčastnilo spolu 398 detí. V roku 2015 sa pokračovalo aj v tradícií stretnutí žilinských jubilantov, ktorí oslávili okrúhle životné jubileum – 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. Primátor mesta Žilina osobne zablahoželal na žilinskej Radnici počas 14 takýchto akcií spolu 859 jubilantom. Okrem toho predstavitelia mesta Žilina osobne navštívili a zablahoželali trom 100-ročným jubilantom.

Najčastejšie používané mená detí v roku 2015 boli pre dievčatá Sofia a Nina (v rovnakom počte 28), Michaela (18), Natália a Ema (v rovnakom počte 17) a pre chlapcov Jakub (53), Adam (37), Lukáš (36), Tomáš (33), Matej (31) a Martin (30). Medzi netradičné mená v roku 2015 môžeme pre dievčatá zaradiť mená Isa, Chanel, Zoe, Mia, Darja, Marína, Tamia, Rossella a pre chlapcov mená Eliáš, Timur či Rafael.

Počet sobášov v územnom obvode Matričného úradu Žilina v roku 2015 bol 517, z toho 280 cirkevných a 237 civilných sobášov. Oproti roku 2014 počet uzatvorených manželstiev stúpol o 45 sobášov. Taktiež sa uskutočnili tri zlaté svadby a jedna diamantová svadba. V roku 2015 bolo zaznamenaných 201 rozvodov.

V matričných knihách bolo v roku 2015 zapísaných 1 356 úmrtí, z toho 666 žien a 690 mužov. Tento počet oproti roku 2014 stúpol o 20 úmrtí.

Matričný úrad za minulý rok vydal 2 367 duplikátov matričných dokladov, z toho 368 matričných dokladov na použitie v cudzine a 28 potvrdení z matriky. V 832 prípadoch bol vykonaný dodatočný záznam v matrike týkajúci sa určenia otcovstva, zmeny a úpravy mena a priezvisko ako i rozvodov manželstva, osvojení a pod.

Autor: Pavol Čorba/hovorca mesta Žilina
Foto: zilina-gallery.sk

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *