streda - 24. apríla, 2024
, Súťaž amatérskych fotografov „Fotomaratón Martin – jeden deň v meste“

Súťaž amatérskych fotografov „Fotomaratón Martin – jeden deň v meste“

Priaznivci fotografie sa opäť po roku, a to 28. mája, môžu tešiť na podujatie Fotomaratón Martin – jeden deň v meste, kde účastníci súťaže budú mať možnosť v našom meste nafotiť šesť tém. Témy sa fotografi dozvedia pri registrácii a na prípravu svojich prác budú mať tri hodiny. Organizátorom podujatia je Turčianske kultúrne stredisko v Martine v spolupráci s Mestskou scénou v Martine. 

Motiváciou účasti je jednak prezentácia vlastnej tvorby, ako aj hodnotenie fotografií naživo. Bonusom súťaže je, že vybraná kolekcia fotografií bude vytlačená a vystavená na Letnom foto feste v priestoroch pešej zóny mesta Martin.

Čo treba vedieť:
• Súťaž sa koná v dvoch kategóriách: autori do 16 rokov a autori nad 16 rokov.
• Účastník súťaže súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v evidencii organizátora pre potreby súťaže. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám.
• Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť účastníka, a to bez udania dôvodu.
• Účastník súhlasí s tým, aby ním odovzdané snímky organizátori použili na propagáciu FOTOMARATÓNU MARTIN, a to buď publikovaním v tlači, masmédiách, na výstavách, alebo plagátoch bez nároku na honorár.
• Porotou vybraná kolekcia fotografií bude vystavená na podujatí Letný foto fest, ktorý bude v Martine na pešej zóne. Vytlačené fotografie zostanú majetkom TKS v Martine a budú slúžiť na propagáciu fotografie v Turci.

Pravidlá súťaže:
• V deň konania súťaže sa súťažiaci stretnú v priestoroch Mestskej scény.
• Tu si každý účastník preberie svoje registračné číslo a dostane 6 tém.
• Témy sa súťažiaci dozvedia v deň a na mieste konania podujatia.
• Všetci účastníci budú fotiť kolekciu snímok na rovnaké témy.
• Ako prvú snímku si súťažiaci odfotí svoje pridelené registračné číslo.
• Do súťaže bude zaradená len kolekcia pozostávajúca zo šiestich fotografií na vopred vyhlásené témy. Tieto témy musia byť zachytené v poradí, ktoré určí organizátor súťaže.
• Po štarte Fotomaratónu má súťažiaci 3 hodiny na zhotovenie súťažných snímok kolekcie.
• Účastníci si na súťaž musia priniesť vlastnú čistú kartu a zariadenie (kábel) na prenos nafotenej kolekcie z fotoaparátu do počítača.
• Fotografie musia byť nafotené vo formáte JPEG.
• Súťaž bude ukončená do 13.00 hod. Do tohto času treba odovzdať súťažné snímky v priestoroch Mestskej scény Martin.

Hodnotenie súťaže:
• Odborná porota hodnotí jednotlivé fotografie najprv na internej porade bez účasti autorov a publika, na ktorej prebieha výmena odborných názorov a spracovanie výsledkov.
• Následne porota hodnotí aj verejne pred súťažiacimi a divákmi.
• Organizátori súťaže udelia diplomy a ceny za 1., 2. a 3. miesto v oboch kategóriách na základe návrhu odbornej poroty.
• Organizátor si vyhradzuje právo na základe kvality súťažných snímok niektoré ceny neudeliť, alebo udeliť ceny navyše.
• Výsledky súťaže budú vyhlásené po hodnotení fotografií odbornou porotou.

Podmienkou účasti je registrácia prostredníctvom zaslania prihlášky do 26. mája, a to elektronicky na e-mail: radoslav.pancik@gmail.com, alebo osobne v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine, Divadelná 656/3, 036 01 Martin. Uzávierka prihlášok je do 26. mája.

, Súťaž amatérskych fotografov „Fotomaratón Martin – jeden deň v meste“

Autor: Radoslav Pančík/metodik pre fotografiu, film a vzdelávanie v TKS v Martine
Foto: oficiálny plagát, pixabay.com

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Zaujíma vás ľudová kultúra? Pozrite si prehliadku folklórnych kolektívov

Zaujíma vás ľudová kultúra? Pozrite si prehliadku folklórnych kolektívov

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje 23. septembra 2017 krajskú postupovú …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *