piatok - 21. júna, 2024
, UNIZA uzavrela partnerstvo so Spoločným výskumným centrom EK

UNIZA uzavrela partnerstvo so Spoločným výskumným centrom EK

V pondelok obe inštitúcie (4. 3.) zmluvu o partnerstve v oblasti spoločného doktorandského štúdia vo sfére modelovania v doprave a energetike.

Podľa rektora Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) Jozefa Jandačku budú študenti doktorandského štúdia v rámci partnerstva spoločne vedení školiteľmi a budú mať možnosť absolvovať časť doktorandského štúdia na pracoviskách JRC. Podpísanie zmluvy má veľký význam z hľadiska ďalšej spolupráce s významnou vedecko-výskumnou organizáciou, akou je JRC. „Dostávame sa z prostredia slovenskej vedy do prostredia celoeurópskej vedy, ktorá má výrazne lepšie zázemie a vybavenie. Naša výhoda je v tom, že študenti doktorandského štúdia budú pracovať na dôležitých európskych témach, ku ktorým sa v budúcnosti pripojí aj naša univerzita v rámci svojho vedecko-výskumného potenciálu,“ povedal rektor UNIZA.

Generálny riaditeľ JRC Vladimír Šucha uviedol, že ide o prvú spoluprácu v doktorandskom štúdiu so slovenskou univerzitou. „Vyhlásili sme súťaž o najlepšiu univerzitu v šiestich témach. Prihlásilo sa viac ako 90 univerzít z celej Európy. Vytvorí sa tým most medzi nami a UNIZA. Pevne verím, že to nebude len o doktorandoch, ale že aj školitelia a ďalšie projektové tímy nájdu spoločnú reč, spoločné záujmy pri odborných témach, ktoré sa týkajú energetiky, dopravy, ale v budúcnosti možno aj digitálnych technológií,“ doplnil Šucha.

Základným pilierom JRC je spolupráca. „Máme viac ako 1000 partnerstiev po celom svete. Partnerstvo s UNIZA nám pomôže napojiť sa na najlepších odborníkov a expertov, aby sme poznatky, ku ktorým sa prepracujú vedeckou činnosťou, mohli istým spôsobom spolu s nimi pretransformovať do lepších pravidiel v Európskej únii. V tomto prípade lepších pravidiel pre dopravu a energetiku,“ dodal Šucha.

Zdroj: TASR

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Rozhlasové vysielanie, 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie je na našom území prítomné už viac ako 100 rokov. Keď sa v …