piatok - 23. februára, 2024
, Dolný Kubín: Na nábreží Oravy pribudne nová cyklotrasa

Dolný Kubín: Na nábreží Oravy pribudne nová cyklotrasa

Začiatkom septembra sa Dolnokubínska samospráva pustila do vybudovania novej 1 541 metrovej cyklotrasy po nábreží Oravy. Nová cyklistická komunikácia bude začínať v úseku od Železničnej zastávky Veľký Bysterec až po cestný most na ulici Zochova, ktorá bude viesť po pravej strane toku rieky Orava.

Chýbať nebudú ani oddychové zóny

Celkové náklady na realizáciu prác sú vyčíslené na 402 700,70 eur. Z toho z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR bude prefinancovaných 95% oprávnených nákladov zámeru. Projekt je financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. „Súčasťou novovybudovanej cyklotrasy budú aj štyri oddychové zóny v rámci ktorých bude umiestnených 12 lavičiek, cyklostojany, odpadkové koše, či vzduchová pumpa. Ďalej zostava pätnástich kusov cykloboxov vrátane príslušenstva. Okrem toho bude cyklotrasa zahŕňať aj verejné osvetlenie, vodorovné a zvislé dopravné značenie,“ povedal vedúci odboru výstavby a životného prostredia na Mestskom úrade, Pavol Starek.

Podľa neho bude povrchová úprava cyklotrasy z asfaltovej krytiny olemovaná cestnými obrubníkmi a oddychové miesta budú v tvare kruhu posypané štrkovou drťou. „Keďže trasa novej cyklotrasy prechádza po pravej strane nábrežia rieky Orava, tak dochádza k stretu s už existujúcimi stavebnými konštrukciami, najmä visiacimi lavicami ponad rieku Orava. Táto kolízia si vyžiadala odbočenie trasy, spevnenie podkladu a prekládku oplotenia. Trasa prechádza aj úsekom určeným pre vjazd ťažkej techniky na údržbu vodného toku správcom a križuje existujúce inžinierske siete, čo sa odráža aj vo zvýšených finančných nákladoch na podkladové vrstvy,“ vysvetlil.

Realizácia si vyžiada od obyvateľov viac opatrnosti aj trpezlivosť

Keďže ide o stavebné práce na líniovej stavbe, ich realizácia bola rozdelená na štyri úseky tak, aby nebola obmedzovaná prejazdnosť miestnych komunikácií. Stavenisko a výjazdy stavebnej techniky sa budú postupne presúvať, a to do lokality pri lavici na Geceľ, pri lavici pri zimnom štadióne a pri kolonádovom moste. „Zároveň by sme sa chceli obrátiť so žiadosťou na obyvateľov parkujúcich na priľahlých parkovacích plochách o zvýšenie opatrnosti, trpezlivosť a akceptovanie nevyhnutného stavebného ruchu,“ doplnil Starek.

Vyjadrenie vedúceho odboru výstavby a životného prostredia na Mestskom úrade, Pavla Stareka:

Cieľom spoločného cezhraničného projektu je rozšíriť existujúcu cyklotrasu Trstená – Nowy Targ o ďalšie úseky a tým umožniť obyvateľom prihraničných oblastí Poľska a Slovenska vzájomne poznávať kultúru a prírodné krásy oboch regiónov prostredníctvom cykloturistiky. Do projektu je okrem mesta Dolný Kubín zapojených ešte ďalších deväť partnerov: mestá Zakopané a Trstená, obce Koscielisko, Poronin, Czarny Dunajec, Suchá Hora, Hladovka, Liesek a Rímskokatolícka farnosť Trstená. Nová cyklotrasa by mala byť hotová do konca októbra 2018.

Zdroj: mesto Dolný Kubín

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

fašiangy, Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Vychutnajte si tú pravú fašiangovú atmosféru na prvom tohtoročnom podujatí Múzea slovenskej dediny Už sa …