sobota - 22. júna, 2024
, V mestskej hromadnej doprave v Martine by mali nastať zmeny
Foto: Ilustračné/ Mesto Martin

V mestskej hromadnej doprave v Martine by mali nastať zmeny

Na februárovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Martin bol prezentovaný spôsob zmeny organizácie mestskej hromadnej dopravy. Nový prístup, ktorý by predstavoval spojenie práce mesta a Slovenskej autobusovej dopravy Žilina, a. s. by mohol priniesť viacero významných zmien.

MHD by mohla prejsť zmenami

Mestská hromadná doprava  a jej kvalita sú jedným zo základných pilierov každého väčšieho mesta na Slovensku aj v zahraničí. V Martine jej výkon momentálne zabezpečuje Slovenská autobusová doprava (SAD) Žilina, a. s. na základe zmluvy, ktorá už onedlho vyprší. Práve preto primátor mesta Martin na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva otvoril diskusiu, kam by mal tento typ dopravy v meste ďalej smerovať.

„Riešenie mestskej hromadnej dopravy bolo jednou z priorít môjho volebného programu, a preto som rád, že začíname diskutovať o jej budúcnosti. Moderné mesto 21. storočia musí mať zabezpečenú rýchlu, efektívnu a udržateľnú verejnú dopravu, aby sa obyvatelia nemuseli spoliehať len na vlastné dopravné prostriedky. Verím, že sa nám v nasledujúcich mesiacoch podarí nájsť riešenie, nielen aby sme ušetrili finančné prostriedky, ale urobili maximum pre komfort obyvateľov pri čo možno najväčšom zabezpečení udržateľnosti dopravy. V konečnom dôsledku práve ona môže prispieť k celkovému zlepšeniu ochrany životného prostredia v našom meste,“ vysvetlil primátor mesta Martin Ján Danko.

Predstavitelia SAD Žilina prišli s novým návrhom

Predstavitelia SAD Žilina predstavili návrh, v rámci ktorého by bol vytvorený spoločný mestský dopravný podnik, kde by boli spoločníkmi mesto a majoritný akcionár spoločnosti SAD Žilina, a. s.. Nová spoločnosť by zabezpečila kompletnú obnovu vozidlového parku (43-45 ekologických autobusov), materiálne, technické a personálne zabezpečenie činnosti MHD Martin (servis vozidiel, umývanie vozidiel, prevádzkových priestorov, vodičov, dispečerov a pod.) s využitím technológii a priestorov súčasného dopravcu bez nutnosti investície do ďalších nehnuteľností.

Mesto chce takýmto spôsobom priamo kontrolovať a riadiť dopravnú obslužnosť na svojom území. Tieto opatrenia vytvárajú priestor pre ekologizáciu, zatraktívnenie a vyššie využívanie MHD Martin s možnosťou zavedenia atraktívnej tarify pre občanov s trvalým pobytom v meste Martin. Podkladom bude spracovaný podnikateľský plán a predpokladaný vývoj ekonomických ukazovateľov pre zabezpečenie MHD Martin v súlade s Plánom dopravnej obslužnosti mesta Martin.

„Samozrejme, ide len o prvotný návrh a ja sám plánujem nielen zvolať komisie primátora mesta k tejto téme, ale diskutovať o nej na viacerých fórach. Tento spôsob riešenia nie je jedinou možnosťou pre naše mesto. Poslanecký zbor bol informovaný taktiež o možnosti riešiť mestskú hromadnú dopravu v spolupráci s inou spoločnosťou. Verím, že už skoro sa nám podarí nájsť nový smer pre martinskú mestskú hromadnú dopravu,“ doplnil Ján Danko.

Zdroj: Mesto Martin

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Rozhlasové vysielanie, 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie je na našom území prítomné už viac ako 100 rokov. Keď sa v …