štvrtok - 20. júna, 2024
, Viac ako šesť miliárd eur poputuje do dopravnej infraštruktúry na Slovensku
Foto: Ilustračné

Viac ako šesť miliárd eur poputuje do dopravnej infraštruktúry na Slovensku

Spolu s Investičným plánom pre Európu zohráva Nástroj na prepájanie Európy významnú rolu pri riešení nedostatku investícií v Európe, čo Komisia považuje za jednu z hlavných priorít.

Európska komisia sa dnes jednoznačne zasadila za vrcholovú prioritu predsedu Junckera – podporu rastu a zamestnanosti v EÚ, keď odhalila zoznam 195 dopravných projektov, ktoré získajú financovanie v objeme 6,7 miliardy eur v rámci Nástroja na prepájanie Európy(NPE). Očakáva sa, že táto investícia prinesie dodatočné verejné a súkromné spolufinancovanie, čím sa dosiahne kombinovaná suma 9,6 miliardy eur. Zvolené projekty prispejú najmä k digitalizácii a dekarbonizácii dopravy, čo je v súlade so širším politickým programom Komisie. Takmer 85 % predmetnej sumy získali členské štáty oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu[1], takže zároveň pomôže preklenúť infraštrukturálne rozdiely v rámci EÚ.

Podpredseda pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen uviedol: „Teší ma, že Komisia robí ďalší veľký krok v investíciách do dopravy, ktorý Európe prinesie viac pracovných miest a hospodársky rast. Zároveň by som chcel túto príležitosť využiť na oslovenie všetkých potenciálnych predkladateľov projektov, aby preskúmali investičné príležitosti nového Investičného plánu pre Európu, a najmä nový Európsky portál investičných projektov (EIPP), ktorý dopravné projekty zviditeľní celosvetovo.“

Komisárka EÚ pre dopravu Violeta Bulcová povedala: „Celkové investície vo výške 9,6 miliardy eur by mohli v európskom hospodárstve do roku 2030 vytvoriť až 100 000 nových pracovných miest[2]. Vďaka týmto projektom bude európska infraštruktúra bezpečnejšia, udržateľnejšia a efektívnejšia tak pre cestujúcich, ako aj pre podniky. Teší ma, že určité prostriedky dostane aj región západného Balkánu, čím sa jeho dopravná infraštruktúra viac priblíži tej v EÚ.“

Vybrané projekty sa realizujú najmä na základnej transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T). Medzi príjemcov patria hlavné iniciatívy ako obnova železničného úseku Brasov – Sighisoara v Rumunsku či železničného spojenia Aveiro – Vilar Formoso v Portugalsku, budovanie železnice so štandardným rozchodom v koridore Rail Baltica, program zavádzania výskumu SESAR a modernizácia železničnej trate E30 (úsek Zabrze – Katowice – Krakow) v Poľsku.

Druhá výzva na predkladanie návrhov v rámci NPE bola spustená v novembri 2015 a priniesla 406 oprávnených projektových návrhov. Celkovo požadovali 12,49 miliardy eur, takže dopyt po finančnej podpore EÚ v týchto výzvach výrazne prevýšil ponuku. Komisia tak mohla vybrať projekty s najvyššou európskou pridanou hodnotou a zároveň zaručiť vyvážené geografické rozdelenie, ako aj rozdelenie medzi jednotlivými druhmi dopravy. Pre členské štáty oprávnené na podporu z Kohézneho fondu bolo vyčlenených 5,6 miliardy eur. Vo výberovom procese sa zohľadnil aj prínos pre iné prioritné akcie Komisie, ako napríklad energetická únia či jednotný digitálny trh.

Finančný príspevok EÚ má formu grantov s mierou spolufinancovania od 20 do 50 % oprávnených nákladov daného projektu (v závislosti od jeho typu). Pri projektoch predložených v rámci výzvy spojenej s Kohéznym fondom môže byť maximálna miera spolufinancovania až 85 % oprávnených nákladov.

Ďalšie kroky

Navrhované rozhodnutie o financovaní musí teraz formálne schváliť koordinačný výbor Nástroja na prepájanie Európy, ktorý zasadne 8. júla. Očakáva sa, že Komisia rozhodnutie prijme koncom júla 2016. Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) potom pripraví jednotlivé dohody o grante, ktoré sa s príjemcami projektov podpíšu v druhom polroku 2016.

Súvislosti

V rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) sa z rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020 sprístupní 24,05 miliardy eur na spolufinancovanie projektov TEN-T v členských štátoch EÚ. Z toho bude 11,305 miliardy eur k dispozícii pre projekty v členských štátoch oprávnených na financovanie z Kohézneho fondu. Súbor priorít a celková výška finančnej podpory, ktorá sa má vyčleniť na každú z týchto priorít v danom roku, sú podrobne uvedené v ročných a viacročných pracovných programoch. Rok 2014 bol pre NPE prvým rokom programovania. Popri Európskom fonde pre strategické investície (EFSI) a európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) zohráva Nástroj na prepájanie Európy významnú úlohu pri prekonávaní nedostatku investícií v Európe, čo je jednou z hlavných priorít Komisie.

Autor: Ingrid Ludviková/Tlačové oddelenie/Zastúpenie Európskej Komisie v SR
Foto: ilustračné

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Detská nedeľa, Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Deň plný hier a zábavy – aj taká bude Detská nedeľa 2. júna 2024 v …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *