sobota - 20. júla, 2024
, Vláda odobrila koncesionára Terminálu intermodálnej prepravy Žilina
Ilustračné foto: ŽSR

Vláda odobrila koncesionára Terminálu intermodálnej prepravy Žilina

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) na základe súhlasu vlády uzatvoria koncesnú zmluvu na prevádzkovanie Terminálu intermodálnej prepravy Žilina. Zmluva bude uzatvorená so spoločnosťou TIP Žilina, s.r.o., koncesná lehota predstavuje 30 rokov a výška ročného koncesného poplatku je 2 880 000 eur, čo počas koncesnej lehoty znamená 86,4 mil. eur. 

Otvorený prístup pre všetkých

Prevádzkovanie terminálu koncesionárom je unikátnym projektom, ktorý doposiaľ nebol v podmienkach Slovenskej republiky realizovaný. Ide o prvý intermodálny terminál v SR, kde sa uplatňuje verejno-súkromné partnerstvo. Terminál bude verejne dostupným a bude umožňovať otvorený a nediskriminačný prístup pre všetkých používateľov. „Uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom budú naplnené všetky limitujúce podmienky uložené Rozhodnutím EK. Zároveň zanikne riziko, že projekt by mohol byť vyhodnotený ako nefungujúci, a teda s ním pominie aj riziko vrátenia prostriedkov čerpaných z EÚ fondov na výstavbu terminálu v objeme 13,29 mil. EUR,“ vyjadril spokojnosť generálny riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč s tým, že okrem prínosu do štátneho rozpočtu v objeme 2,88 mil. eur, ušetria ročne 137-tisíc eur na prevádzkovanie terminálu.

Ponuka úspešného uchádzača TIP Žilina, s.r.o. výrazne prevýšila požadovanú minimálnu cenu určenú verejným obstarávateľom v zmysle Rozhodnutia EK. Minimálna cena za predmet zákazky bola stanovená vo výške 348 188,63 eur/rok. ŽSR v budúcnosti nebudú generovať náklady s prevádzkou terminálu, čistý príjem do štátneho rozpočtu by tak mal byť v objeme 2,4 mil. EUR bez DPH. Po zohľadnení nákladov, ktoré boli vynaložené zo štátneho rozpočtu na výstavbu terminálu v objeme 12,5 mil. EUR, ŽSR konštatujú, že projekt dosiahne rýchlu investičnú návratnosť. Projekt ŽSR zároveň podporuje plnenie záväzkov voči Európskej únii, podľa ktorej sa má do roku 2030 presunúť 50 percent nákladnej dopravy na iný, životné prostredie a cestné komunikácie menej zaťažujúci typ dopravy. Prevádzkovanie terminálu priamo podporí hlavnú činnosť ŽSR novými výkonmi nákladnej dopravy na sieti ŽSR.

Prevádzka prinesie aj nové pracovné miesta

Terminál je vybudovaný na území, ktorým prechádzajú významné medzinárodné spojenia do a z Českej republiky, na Ukrajinu, do Poľska, Rakúska a Maďarska. Jeho skladovacia plocha je 10 000 metrov štvorcových, celková dĺžka pojazdových koľají žeriavu 750 m, pričom rôzne druhy IPJ budú manipulované 2 portálovými žeriavmi. Zároveň koncesná zmluva umožňuje koncesionárovi dobudovať terminál s použitím vlastných prostriedkov. Prípadným dobudovaním prekladacích a skladovacích plôch, resp. koľají, sa zvýši kapacita terminálu, čo bude mať opäť priamy dopad na zvýšenie nákladných dopravných výkonov. „Región umiestnenia TIP Žilina je významný z hľadiska železničnej dopravy. Okrem podpory podnikateľského prostredia sú dôležité aj dopady na priamu kvalitu života ľudí. Veríme, že na slovenských cestách sa zníži počet kamiónov, a teda aj intenzita hluku a výfukových splodín, prispeje to aj k zvýšeniu bezpečnosti dopravy. V neposlednom rade to bude mať pozitívny dopad aj na životné prostredie,” uvádza manažérka projektu, Paulína Szentesi.

Ostrá prevádzka Terminálu intermodálnej prepravy Žilina sa spustí najneskôr do 4 mesiacov odo dňa odovzdania terminálu koncesionárovi. Spustenie prevádzky Terminálu intermodálnej prepravy prispeje žilinskému regiónu aj k tvorbe nových pracovných pozícií. Úspešný uchádzač v rámci procesu verejného obstarávania uviedol predpoklad vzniku 100 nových pracovných miest, ktorých počet môže byť následne navýšený až na 200.

Zdroj: ŽSR

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Vertikal Martinky, Vertikal Martinky: Prvý ročník behu výsekom na Martinské hole

Vertikal Martinky: Prvý ročník behu výsekom na Martinské hole

V nedeľu 7. júla 2024 čaká nadšencov behu do vrchu skutočná výzva – beh výsekom zo …