piatok - 14. júna, 2024
, Zber objemných komunálnych odpadov v mestských častiach Žiliny

Zber objemných komunálnych odpadov v mestských častiach Žiliny

Mestský úrad v Žiline (Odbor životného prostredia) oznamuje, že od 5. septembra do 23. októbra je na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov.

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: napr. chladničky, televízory, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môžete bezplatne odovzdať na zberný dvor:

 • zberný dvor na Jánošíkovej ulici v centre mesta a v Považskom Chlmci pri skládke odpadu (pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.).

Pneumatiky je možné odovzdať iba do pneuservisu alebo distribútorom pneumatík. Aktuálne informácie nájdene na www.zilina.sk .

Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené vždy v pondelok (sťahovanie z pôvodných stanovíšť a vývoz bude realizovaný nasledujúci deň) podľa nasledujúceho harmonogramu:

Od 5. septembra do 11. septembra – Vlčince a Hájik

Sídlisko Vlčince

 • Vlčince I
  • za Spoločenským pavilónom (pri výmenníkovej stanici)
  • Ulica svätého Gorazda (koniec ulice pri garážach)
  •  Ulica svätých Svorada a Benedikta (oproti podchodu)
 • Vlčince II
  • Dobšinského ulica (za lekárňou)
  • za obchodom („Pačino“)
  • za bývalým skautským domom
  • Moskovská ulica (pri obchodnom stánku)
 • Vlčince III
  • Fatranská ulica (parkovisko oproti reštaurácii)
  • Karpatská ulica (pri základnej škole)
  • Piešťanská ulica
  • Zvolenská ulica
  • Martinská ulica (na konci Prešovskej ulice)
 • Vlčince IV
  • Ulica Eduarda Nécseya (nad Hlbokou cestou)
  • Ulica Jána Vojtaššáka (za ŠMŠ a ŠZŠ)
  • Ulica Karola Kmeťku (parkovisko)

Sídlisko Hájik

 • Stodolova ulica (parkovisko nad pohostinstvom „Na konečnej“)
 • Ulica Jura Hronca (oproti „Večierke“)
 • parkovisko pri COOP Jednota
 • Petzvalova ulica (oproti ihrisku MŠ)
 • križovatka Ulice Mateja Bela a Kvačalovej ulice

Od 12. septembra do 18. septembra – Hliny V, VI, VII, VIII, Staré mesto a Malá Praha

 Sídlisko Hliny

 • Hliny V
  • Ružová ulica (pri Spoločenskom pavilóne)
  • Hečkova ulica (parkovisko)
  • Kraskova ulica (pri križovatke s Hlinskou ulicou)
 • Hliny VI
  • za reštauráciou „Máj“
  • pri objekte výmenníkovej stanice
  • Bajzova ulica (pri zdravotnom stredisku)
  • Bajzova ulica (pri SOU odevnom)
 • Hliny VII
  • Jarná ulica (pri pošte)
  • Gabajova ulica (pri bývalej pekárni)
  • Saleziánska ulica (oproti Byttermu)
 • Hliny VIII
  • Lichardova ulica
  • Suvorovova ulica (parkovisko pri OD „Družba“)
  • Rajecká ulica č. 1
  • Daxnerova ulica (začiatok ulice)

Staré mesto

 • Veľká okružná ulica (pri obchode na Murgašovej ulici)
 • Na Šefranici (v strede)

Malá Praha

 • križovatka Ulice Juraja Slottu a Vajanského ulice
 • križovatka Ulice Ambra Pietra a Suvorovovej ulice
 • križovatka Kollárovej ulice a Daxnerovej ulice
 • Závodská cesta č. 60 (pri reštaurácii „Gastro Novum“)

Od 19. septembra do 25. septembra – Hliny I, II, III, IV, Staré mesto a Bôrik

 Sídlisko Hliny

 • Hliny I
  • Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, parkovisko za predajňou potravín)
 • Hliny II
  • Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, za predajňou „Očná optika“)
 • Hliny III
  • Ulica Tomáša Ružičku
  • Puškinova ulica č. 5
 • Hliny IV
  • Čajakova ulica (začiatok ulice pri gymnáziu)

Staré mesto

 • Na Sihoti
 • Hlboká cesta č. 28 – neskôr presun na sídlisko „Pod nemocnicou“
 • Hollého ulica č. 25
 • Revolučná ulica (chodník vedľa výškových budov)
 • Ulica Vojtecha Tvrdého č. 14
 • Klemensova ulica (začiatok ulice)
 • križovatka Tichej ulice a Ulice Martina Rázusa (oproti „Mraziarňam“)

Bôrik

 • Tulipánová ulica (nad SOU stavebným)
 • Ulica Alexandra Rudnaya (pri obchode „Potraviny“)
 • križovatka Kraskovej ulice a Ulice Jána Kovalíka
 • Oravská ulica (oproti základnej škole)
 • Nešporova ulica (parkovisko pri obchodnom dome BILLA)
 • Na Malý Diel

Od 26. septembra do 2. októbra – Solinky, Celulózka, Rosinky a Trnové

 Sídlisko Solinky

 • Smreková ulica (stred ulice)
 • Javorová ulica (stred ulice)
 • Borová ulica (stred ulice) – neskôr presun na Borovú ulicu č. 35
 • Jaseňová ulica (stred ulice)
 • Platanová ulica (stred ulice)
 • Limbová ulica (stred ulice)
 • Gaštanová ulica (stred ulice)
 • Osiková ulica (stred ulice)
 • Dubová ulica (stred ulice)
 • Solinky – Juh

Celulózka

 • Pri Celulózke (pri bytovom dome)

Rosinky

 • Majerská ulica
 • Brezová ulica č. 56 – 59
 • spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho a Nábrežnej ulice

Trnové

 • Magočovská ulica (konečná MHD)
 • Horná Trnovská ulica (zastávka MHD pri obchode)
 • Nový Domov (zástavka MHD Rakové)
 • Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku)
 • Cintorínska ulica (pri cintoríne)

 Od 3. októbra do 9. októbra – Bánová, Závodie, Bytčica, Mojšova Lúčka

Bánová

 • Námestie svätého Jána Bosca („Vyhňa“)
 • Jabloňová ulica (pri trafostanici)
 • Ulica Mikuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety)
 • Do Stošky (pri základnej škole)
 • križovatka Malinovej ulice a Záhradníckej ulice

Závodie

 • Školská ulica (pri základnej škole)
 • križovatka ulíc Pod sadom a Hôreckej cesty – zmena stojiska
 • Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke)
 • Cesta na štadión (vedľa futbalového ihriska)
 • Pod sadom (pri betónových zábranách)

Bytčica

 • Na Záchrastí č. 34
 • Bystrická ulica (pri ihrisku)
 • Na stanicu č. 25 – neskôr presun na Štaffenovský dvor (bývalá zastávka SAD),
 • križovatka Chalúpkovej ulice a Záchrastia
 • Matúškova ulica č. 13 – neskôr presun na Hlavnú ulicu č. 23
 • križovatka ulice Pažite a Ulice Antona Bielka (pri evanjelickom cintoríne)

Mojšova Lúčka

 • Rybné námestie
 • Pstruhová ulica
 • Stará Mojšova Lúčka – neskôr presun na Lieňovú ulicu

Od 10. októbra do 16. októbra – Brodno, Budatín, Zádubnie a Zástranie

Brodno

 • Zaroháčovská ulica
 • Ku studienke (bytovky) – v prípade potreby presunutie na iné stojisko
 • Sadová ulica (za požiarnou zbrojnicou)
 • Brodňanská ulica (pri rodinnom dome „Drábik“) – v prípade potreby presunutie na iné stojisko
 • Zábrežná ulica (pri pohostinstve u „Moravca“)
 • Zábrežná ulica (v strede ulice)
 • Podskaličná ulica (pod cintorínom) – neskôr presun Na Tobolky

Budatín

 • Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice)
 • Na starej hradskej (odbočka k Budatínskemu hradu) – neskôr presun za železničnú trať
 • Radová ulica (začiatok ulice)
 • križovatka Dolnej ulice a Závoz

Zádubnie

 • Zádubanská ulica (začiatok mestskej časti)
 • Zádubanská ulica (pri Kultúrnom dome)
 • Richtárska ulica (Náruč, dolný koniec ulice)
 • Richtárska ulica (stred mestskej časti)

Zástranie

 • Kostolná ulica (pri odbočke ku kostolu)
 • Kostolná ulica (pri obchode „Mineza“)
 • Na chotári (Ústav sociálnej starostlivosti, dolný začiatok mestskej časti)
 • Stará dedina – neskôr presun na Kultúrnu ulicu (Kultúrny dom)
 • Ulica Jána Mičicu (pri poľnohosp. družstve)

Od 17. októbra do 23. októbra – Strážov, Žilinská Lehota, Vranie a Považský Chlmec

Strážov

 • Priehradná ulica (konečná MHD)
 • Dedinská ulica (koniec ulice)
 • Ulica Štefana Furdeka (Nový Chlmec pri Rajčanke)
 • Rajčanska ulica (v strede)

 Žilinská Lehota

 • Kortinská ulica (pri Kultúrnom dome)

Vranie

 • Labutia ulica (pri lávke)
 • Stehličia ulica (pri bývalej MŠ)
 • Vrania ulica (pri Kultúrnom dome)
 • Drozdia ulica (prvá zastávka MHD)

Považský Chlmec

 • Horská ulica (pri bývalom Kultúrnom dome)
 • Na Hôrke – neskôr presun na Závozskú ulicu
 • Pri Kysuci
 • križovatka Fialkovej ulice a Medzierky
 • križovatka Bytčianskej ulice a Novej ulice

Autor: Pavol Čorba/hovorca mesta Žilina
Foto: archív Rádia Rebeca

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *