štvrtok - 23. septembra, 2021

Združenie turčianskych muzikantov upriami pozornosť na výrazné Odkazy

Mesto Martin zohrávalo na kultúrnej mape Slovenska významnú úlohu naprieč storočiami. Často spomíname na dejateľov a veľké mená, ktoré výrazným spôsobom formovali verejné dianie v dobách druhej polovice 19. storočia.

O čom je projekt Odkazy?

Nezriedka opomíname osobnosti a dôležité míľniky nadregionálneho významu v spojení s mestom Martin, ktoré sa udiali po sformovaní nového štátneho usporiadania – akým bola prvá Československá republika. Kto boli vzdelanci a intelektuáli tých dôb, ktorí významným spôsobom zasiahli do nášho kultúrneho priestoru? Akú úlohu zohrali českí vzdelanci a intelektuáli v spoločnosti na Slovensku?

Pri príležitosti 100. výročia prvej ČSR sa rozhodlo Združenie turčianskych muzikantov v spolupráci so Štúdiom Pivnica pripraviť projekt, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť na výrazné odkazy českej kultúry v spojitosti s mestom Martin. Projekt Odkazy prináša sériu koncertov klasickej hudby, z ktorých prvý sa uskutoční dňa 21. marca 2019 o 18.00 hod. v Turčianskej galérii v Martine a bude venovaný odkazu šírenia osvety v podnikaní a osobnosti Ing. Alberta Urbana. Počas koncertu sa predstaví Pavol Praženica, ktorý patrí medzi mladých, výrazných klaviristov československého hudobného priestoru a svojimi hudobnými schopnosťami púta pozornosť odbornej i laickej verejnosti. Poslucháči si budú môcť vypočuť diela Ludwiga van Beethovena, Franza Liszta a výraznú časť programu bude tvoriť hudobná tvorba Bedřicha Smetanu.

Garantom projektu je koncertná umelkyňa, klaviristka doc. Marta Vašková. Projekt sa uskutoční v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine – Múzeom kultúry Čechov na Slovensku, Turčianskou galériou v Martine a je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Zdroj: TG Martin

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Sociálny podnik mesta Martin pripravuje projekt Nová šanca pre veci

Sociálny podnik mesta Martin v spolupráci s Nadáciou Nová šanca pod záštitou mesta Martin pripravuje unikátny eko …