štvrtok - 29. februára, 2024
, Žilina sa uchádza o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 spolu s partnerskými mestami
Foto: Mesto Žilina

Žilina sa uchádza o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 spolu s partnerskými mestami

Mesto Žilina kandiduje na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 spolu s partnerskými mestami Bielsko-Biała v Poľsku a Frýdek-Místek v Českej republike pod názvom ŽILINA BESKYDY 2026. Viac ako formou sebaprezentácie sa Žilina rozhodla pristupovať ku kandidatúre formou cezhraničnej kultúrnej spolupráce, ktorou sa mesto symbolicky otvára a redefinuje svoj európsky a regionálny profil a zároveň posilňuje spoločnú značku Beskydy.

Projektový tím Žiliny tento týždeň predstavil detaily svojej kandidatúry o titul Európske hlavné mesto kultúry, ako aj novú vizuálnu identitu projektu spolu s aktualizovanou webovou stránkou. Predstavitelia projektu zároveň priblížili dôvody a príležitosti unikátnej spolukandidatúry s cezhraničnými mestami Bielsko-Biała a Frýdek-Místek a ich lokálnymi kultúrnymi inštitúciami.

„Poloha Žiliny v blízkosti hraníc dvoch ďalších krajín so sebou prináša jedinečný kultúrny, ekonomický a inovačný potenciál, a otvorenie sa medzinárodnej spolupráci tak predstavuje opodstatnený a dostupný spôsob ako výrazne posunúť rozvoj nášho mesta vpred. Mestá Bielsko-Biała a Frýdek-Místek sú v mnohom podobné charakteru Žiliny – sú to priemyselné mestá, historické a ekonomické centrá svojich regiónov, obkolesené krásnou prírodou s množstvom príležitostí pre kultúrne a športové vyžitie. S dlhoročnými partnerskými mestami Žiliny tak môžeme pevnejšie spojiť sily za účelom komplexnej výmeny skúseností, know-how či inovácií a spoločne vytvoriť významný cezhraničný región Beskýd,” hovorí primátor mesta Peter Fiabáne. „Taktiež, keď bude v najbližších rokoch dokončená plánovaná cestná infraštruktúra, tieto mestá k nám budú omnoho bližšie. Spolu s partnermi z Bielsko-Białej a Frýdku-Místku v tom vidíme obrovský potenciál pre obohatenie našich miest a života ich obyvateľov.” Okrem týchto miest vyjadrilo záujem spolupracovať aj vyše 30 miest a obcí z Kysúc, Rajca, Oravy a Považia, v rámci Euroregiónu Beskydy, čím región zahrnutý v projekte Európske hlavné mesto kultúry získava kritické množstvo zapojených obyvateľov a kultúrnych operátorov.

Hlavnými cieľmi projektu Žilina Beskydy 2026 sú podpora európskej kultúrnej spolupráce, využitie kultúry ako hnacieho motora transformácie celého regiónu, ako aj rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Kľúčová spolupráca s mestami Bielsko-Biała a Frýdek-Místek má okrem toho za cieľ aj formovať významný región prekračujúci hranice troch štátov a to, čo všetky tieto mestá spája, sú pohoria oblastí Beskýd. Zámerom projektu je vytvoriť zo značky „Beskydy“ atraktívnu turistickú destináciu celoeurópskeho významu schopnú konkurovať podobným destináciám v Európe.

 „Prihlásenie Žiliny o titul Európske hlavné mesto kultúry roka 2026 je ambicióznou a perspektívnou výzvou. Pozvanie Bielsko-Białej a Frýdka-Místka na spoločné zvládnutie výzvy len dokazuje široké obzory projektu a silu lídra, ktorý chce dať projektu nielen miestny, ale aj cezhraničný, európsky charakter. Tieto tri mestá sú už dlhé roky viazané formálnymi dohodami o partnerstve. Doposiaľ sme spolupracovali v mnohých oblastiach, avšak hlavne v oblasti kultúry. Preto s veľkou nádejou hľadím do budúcnosti, ktorá môže priniesť veľký úžitok nám všetkým, celému regiónu i jeho obyvateľom: merateľné výhody pre ekonomiku, kultúru, cestovný ruch, posilnenie doterajších väzieb, rozvoj existujúcich a  vytváranie nových projektov. Naše mestá majú silný historický a kultúrny potenciál. Tam čerpajú svoju silu. A čo je najdôležitejšie – Beskydy naše mestá nerozdeľujú, ale naopak spájajú,” povedal primátor Bielsko-Białej (PL) Jarosław Klimaszewski.

„Bola nám ponúknutá možnosť spolukandidatúry, ktorá vytvára priestor dať nový rozmer našim tradičným akciám a podujatiam, ale aj kultúre v meste, vrátane posilnenia identity mesta, vzťahu občanov k nemu a ďalších hodnôt,“ reagoval primátor Michal Pobucký, primátor Frýdku-Mýstku (ČR).

Hlavným sloganom kandidatúry je Okno príležitostí (z angl. Window of Opportunities) – termín, ktorý vznikol vo vedeckom prostredí letov do vesmíru a označoval optimálny časový úsek pre štart vesmírnej rakety. Pre kandidatúru Žiliny vyjadruje Okno príležitostí optimálnu chvíľu, ako využiť príležitosť redefinovať vlastný príbeh a priniesť pozitívnu zmenu a vyššiu kvalitu života v meste, ale aj nájsť novú centralitu pre celý región.

Pripravovaný program Žilina Beskydy 2026 je zložený z troch hlavných línií, ktoré odzrkadľujú unikátny lokálny kontext mesta a regiónu s presahom na aktuálne európske témy a výzvy. Okolo týchto pilierov je vystavaných viac ako 130 kultúrno-umeleckých projektov, na ktorých sa budú podieľať lokálne kultúrne inštitúcie ako aj viac než 70 partnerských organizácií zo zahraničia.

Prvá línia s názvom Tok prírody (z angl. Flow of Nature) je zameraná na umenie v prírode – využíva umenie ako prostriedok na priblíženie aktuálnych klimatických a ekologických výziev, spája ho so športom či inými outdoorovými aktivitami, rozvíja potenciál premyslieť nanovo náš vzťah k prírode a tradíciám či prináša umenie na netradičné miesta, ako napr. vysokohorské chaty, cyklistické či turistické chodníky, rieky a vodné plochy, parky či lesy.

V druhej programovej línií s názvom Továreň na budúcnosť (z angl. Future’s Factory) sa projekty sústredia na spojenie umenia s priemyslom a technológiami, nadväzujúc na výrobnú tradíciu v Žiline, ako aj na zapojenie umelcov a obyvateľov do oživenia verejných priestorov mesta. Plánovaná je úzka spolupráca so Žilinskou univerzitou, kreatívnymi sektormi či start-up scénou s cieľom podporiť prepojenia umenia s vedou a ich inovácie.

V poslednej programovej línií nazvanej Identita bez hraníc (z angl. Borderless Identity) je dôraz na niekoľko unikátnych príbehov spojených so Žilinou a Beskydami, ktorých umelecké spracovanie podporí premýšľanie o minulosti, identitách a hodnotách, na ktorých je založená naša komunita. Témy tejto línie sa tak budú točiť okolo slobody slova a médií, historických procesov budovania národov, dopravy a jej medzikultúrneho potenciálu či podpory rozmanitosti v meste a regióne.

Začiatkom februára (4.2.) sa 10 zástupcov projektu zúčastní prezentácie pred medzinárodnou komisiou, ktorej detailne predstaví kandidatúru mesta a zodpovie jednotlivé otázky členov komisie. Komisia má následne za úlohu vybrať spomedzi všetkých kandidátskych miest tie, ktoré vďaka kvalite svojej prihlášky postupujú do 2. kola súťaže. Okrem Žiliny svoje kandidatúry oznámili aj Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín a Trnava.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

MHA Martin, Na zápas Martina s Detvou prišlo 855 divákov! Hráči sa im odmenili víťazstvom nad lídrom tabuľky

Na zápas Martina s Detvou prišlo 855 divákov! Hráči sa im odmenili víťazstvom nad lídrom tabuľky

2. hokejová liga, 4. kolo nadstavbovej časti, 03. 02. 2024 MHA Martin vs HK Detva …