nedeľa - 19. mája, 2024
, Žilinská radnica vysvetľuje úpravu letnej prevádzky materských škôl

Žilinská radnica vysvetľuje úpravu letnej prevádzky materských škôl

Avizovaná úprava letného režimu prevádzky v žilinských materských školách vyvolala medzi rodičmi negatívne emócie. Rodičia sa obávajú, že nebudú mať kam dať svoje dieťa počas dvojmesačných prázdnin.

Prioritne sa zohľadnili možnosti stravovania

V predchádzajúcich rokoch fungoval letný režim v škôlkach podobným spôsobom, materské školy boli, rovnako ako teraz, rozdelené do dvoch skupín, pričom škôlka bola otvorená tri týždne. Od tohto roku budú škôlky otvorené štyri týždne. Prvá skupina otvára svoje brány v júli, v termíne od 1. 7. 2019 do 26. 7. 2019, druhá skupina materských škôl bude otvorená následne od 29. 7. 2019 do 23. 8. 2019. Posledný augustový týždeň bývajú škôlky zatvorené, pretože pedagogický personál sa už pripravuje na nový školský rok. Zoznam a samotné rozdelenie materských škôl bolo vytvorené zodpovedne a precízne po dôkladnom zvážení všetkých možných faktorov. Museli sa prioritne zohľadniť možnosti stravovania. Napríklad ak škôlka nemá vlastnú jedáleň, je v zozname s takými škôlkami, ktoré poskytnú stravu aj pre ostatné zariadenia. Materské školy majú povinnosť prerušiť prevádzku počas letných prázdnin po dobu najmenej troch týždňov, z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov. Ukladá im to vyhláška Ministerstva školstva č. 306/2008.

Žilinská radnica pristúpila k týmto zmenám po dôkladných analýzach. „V minulých rokoch sme zaznamenali veľký záujem o umiestnenie dieťaťa do škôlky počas letných prázdnin, čomu sme sa snažili vyhovieť. Po vyhodnotení letnej prevádzky bolo zistené, že účasť detí bola približne 70 %. Vybrané materské školy boli v prevádzke a veľa detí do škôlky neprišlo, napriek tomu, že boli prihlásené. Toto nie je možné ovplyvniť, pretože rodičia deti prihlásili a potom sa rozhodovali podľa rôznych okolností, takže dieťa niekedy do škôlky prišlo a niekedy nie. Zamestnanci škôlok však museli pracovať bez ohľadu na to, koľko detí prišlo,“ vysvetlila vedúca odboru školstva a mládeže z Mestského úradu,Viera Popluhárová.

Riaditelia chystajú stretnutia pre rodičov

Mesto vychádza rodičom v ústrety tým, že letnú prevádzku oznamuje v dostatočnom časovom predstihu, hoci vyhláška prikazuje oznam zverejniť dva mesiace vopred, aby si mohli naplánovať dovolenku podľa toho, kedy je ich škôlka otvorená. Navyše dieťa bude môcť byť vo svojej škôlke, kde je zvyknuté, pretože skúsenosti ukázali, že pre mnohé deti bol presun do inej škôlky stresujúci. V mimoriadnych prípadoch môže rodič v termíne, kedy nebude otvorená škôlka, ktorú jeho dieťa navštevuje, požiadať o umiestnenie dieťaťa do inej škôlky, avšak táto ho prijme len ak to dovolia kapacitné možnosti. Materská škola musí prioritne zohľadniť umiestnenie detí, ktoré danú škôlku navštevujú počas školského roka.

Riaditelia materských škôl pripravujú v týchto dňoch rodičovské združenia, na ktorých rodičom podrobne a dôkladne vysvetlia aktuálnu situáciu. „Mesto si uvedomuje náročnú situáciu rodičov počas letných prázdnin, a preto každý rok poskytuje starostlivosť o deti v predškolskom veku vo svojich materských školách. Je však potrebné zohľadniť všetky skutočnosti,  najmä povinnosť dodržiavať zákonné vyhlášky a nárok zamestnancov na dovolenku, ktorú si počas školského roka nemôžu čerpať, pritom sú to ľudia, ktorí tiež majú rodiny a deti. Je nutné nájsť vyhovujúce riešenie pre všetky strany,“ uviedla viceprimátorka mesta Žilina, Barbora Birnerová.

Letná prevádzka materských škôl v Žiline:

1. júl – 26. júl 2019                                                  29. júl – 23.august 2019
MŠ Rybné námestie                                                        MŠ Cesta k vodojemu
MŠ Študentská                                                                 MŠ Kultúrna
MŠ Dedinská                                                                    MŠ Puškinova
MŠ Čajakova                                                                     MŠ A. Kmeťa
MŠ Predmestská                                                              MŠ Jarná
MŠ Stavbárska                                                                  MŠ Suvorovova
MŠ Bajzova                                                                        MŠ Borodáča 6
MŠ Borodáča 7                                                                  MŠ Trnavská
MŠ Gemerská                                                                    MŠ Limbová
MŠ Ku škôlke                                                                     MŠ Petzvalova
MŠ pri ZŠ Do Stošky                                                        MŠ pri ZŠ Brodňanská
MŠ pri ZŠ J. Závodského                                                 MŠ pri ZŠ D. Trnovská
MŠ pri ZŠ Ul. sv. Gorazda
MŠ pri ZŠ Gaštanová

(pozn. v prípade začatia plánovaných rekonštrukcií, môžu byť niektoré škôlky uzatvorené)

Reakcia na pripomienky k letným prázdninám

Zdroj: mesto Žilina

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Centrum národnej kultúry, Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Pridajte sa k oslavám Dní mesta Martin 2024! Od 14. do 16. júna sa v …