štvrtok - 18. apríla, 2024
, Žilinská župa oficiálne spustila prihlasovanie žiadostí o dotácie
Foto: Žilinský samosprávny kraj

Žilinská župa oficiálne spustila prihlasovanie žiadostí o dotácie

Žilinská župa oficiálne spustila prihlasovanie žiadostí o dotácie. V tejto fáze prerozdelí viac ako pol milióna eur. Uchádzači môžu svoje žiadosti podať elektronicky.

Obce, živnostníci, ale i občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, či iné právnické osoby zo Žilinského kraja už môžu predkladať svoje projekty. Včerajším dňom župa spustilaprihlasovanie žiadostí o regionálne a participatívne dotácie.Vôbec po prvýkrát sa budú žiadosti podávať výhradne cez elektronický formulár. ,,Odpadne veľká administratívna záťaž. Očakávame, že sa tým procespredkladania, ale aj vyhodnocovania žiadostí urýchli a zjednoduší. Na druhej strane tým uchádzači získajú aj lepší prehľad o tom, v akej fáze sa ich žiadosť nachádza, povedala županka Erika Jurinová. ,,Po prihlásení do formulára si budú môcť skontrolovať, či bola ich žiadosť prijatá, kedy sa očakáva vyhodnotenie a nájdu tam aj informáciu o tom, ako bolaich žiadosť ohodnotená a či bola schválená,“ dodala županka.

Regionálne dotácie sú určené na podporu kultúrnych a náboženských aktivít, športových  a voľnočasových aktivít a podujatí na území Žilinského kraja, ako aj na vytváranie podmienok, ktoré prispejúk ich rozvoju. Župa za týmto účelom rozdelí celkom 325-tisíc eur. Minimálna výška dotácie je 700 eur a maximálna 3000 eur. Dotáciu je možné získať na projekty, ktoré boli alebo budú realizované v termíne od 1.januára do konca novembra 2020. Lehota na predkladanie žiadostí uplynie 2. marca. O pridelení dotácií budú rozhodovať komisie zložené zo župných poslancov.

Druhým typom sú participatívne dotácie, ktoré sú určené na rozvoj a skvalitnenie komunitnej infraštruktúry, skvalitnenie životného prostredia, či za zachovanie kultúrneho dedičstva v Žilinskom kraji. Celkový objem finančných prostriedkov na participatívne dotácie je 195-tisíc eur. Minimálna výška dotácie je 1000 eur a maximálna 4000 eur. Žiadosti je možné predkladať do 16. marca. Podporovaná činnosť musí byť realizovaná v termíne od 17. marca do konca novembra 2020. O pridelení dotácií bude rozhodovať verejnosť SMS hlasovaním, ktoréod jeho vyhlásenia bude trvať 25 dní.

Zdroj: Žilinský samosprávny kraj

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Modré hory akustik, Barmuseum: Modré hory akustik

Barmuseum: Modré hory akustik

Projekt festHUDOBNE pokračuje a druhou skupinou, ktorú si pre vás pripravili v Barmuseu, sú nezameniteľný …