streda - 24. apríla, 2024
, Žilinskí krajskí poslanci budú opäť rokovať prostredníctvom videokonferencie
Foto: Ilustračné/Pixabay.com

Žilinskí krajskí poslanci budú opäť rokovať prostredníctvom videokonferencie

Už v pondelok 23.novembra 2020 budú krajskí poslanci opäť rokovať prostredníctvom videokonferencie. Zastupiteľstvo bude schvaľovať návrh 4. úpravy rozpočtu, etický kódex volených predstaviteľov, ale i poskytovanie príspevkov a dotácií školám a školským zariadeniam a budú informovaní o príprave projektu Žilina, európske mesto kultúry či o postupe inteligentnejší a lepší ŽSK.

Odbor školstva a športu ŽSK predkladá do zastupiteľstva návrh úpravy  Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní príspevkov a dotácií školám a školským zariadeniam na území Žilinského kraja (https://www.zilinskazupa.sk/files/8-navrh-uznesenia-ds.pdf). Pod túto oblasť spadajú školské internáty, školské jedálne, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, škola v prírode, centrum pedagogického poradenstva a prevencie, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, či stredisko odbornej praxe. ,,Na túto oblasť vynakladáme ročne viac ako deväť miliónov eur a priamo cez toto VZN financujeme takmer 20-tisíc osôb. Stojíme pred ťažkou úlohou a to urobiť všetko preto, aby boli služby poskytované kvalitne a udržateľne. Podpora školských zariadení, ale i voľnočasových aktivít musí byť uskutočňovaná cielene a adresne. dodala županka Erika Jurinová. Župa tak reaguje aj na predpokladané výpadky príjmov z podielových daní v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a neistej ekonomickej sily.

Žilinský samosprávny kraj doteraz vyplácal príspevky pre skupiny mladých  15-25 rokov a nad 25 rokov. ,,Na predchádzajúcom zastupiteľstve sme zadefinovali skupiny, ktoré chce župa prioritne financovať –  študentov, teda tých, ktorí nemajú vlastný príjem. V novom návrhu toto delenie upravujeme na  študent/neštudent, pričom v kategórii študent ostáva zachovaná jednotková výška normatívu pre verejných i neverejných zriaďovateľov v závislosti od typu zariadenia a v kategórii neštudent taktiež ostáva zachovaná jednotková výška normatívu z roku 2020, pre všetky školské zariadenia  vo výške 10€. Vychádzame z predpokladu, že pracujúci sú schopní niesť väčšie finančné bremeno ako študenti bez príjmu,“ vysvetlila riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Janka Školová.

ŽSK zároveň zvyšuje jednotkový normatív na žiaka využívajúceho služby školského internátu. Školské internáty sú nevyhnutnou súčasťou školstva v kraji, významnú úlohu zohrali aj pri boji s pandémiou koronavírusu. Zvýšenie normatívu o 2,6 – 5,6 % v závislosti od teplotného pásma v kraji by malo pokryť zvýšené výdavky školských internátov v kraji v roku 2021.

V ostatných  piatich rokoch rast výdavkov na oblasť zabezpečenia originálnych kompetencií v oblasti školstva predbehol rast daňových príjmov ŽSK a predstavoval približne 50 percent.

Krátko po nástupe do funkcie odstránilo nové vedenie kraja rozdeľovanie detí a dorovnalo financovanie neštátnych školských zariadení (jedálne, internáty, centrá voľného času) a základných umeleckých a jazykových škôl. Súkromné a cirkevné školské zariadenia boli dovtedy platené z rozpočtu ŽSK iba na 88 percent normatívu. Zmenou všeobecného záväzného nariadenia sa ich financovanie vyrovnalo.

Zdroj: ŽSK

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Saténové ruky, Barmuseum: Nová tvár na festHUDOBNE – Saténové ruky

Barmuseum: Nová tvár na festHUDOBNE – Saténové ruky

Medzi novinkami projektu festHUDOBNE tento rok vyniká slovenská rocková skupina Saténové ruky. Ich hudobný štýl …