pondelok - 22. júla, 2024
, Žilinskú univerzitu predstavia jej fakulty počas DOD

Žilinskú univerzitu predstavia jej fakulty počas DOD

Možnosti štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) predstaví jarná séria dní otvorených dverí (DOD) na jednotlivých fakultách, ktorá sa začala v utorok 29. januára prezentáciou strojníckej fakulty. 

Čo všetko DOD ponúkne?

Návštevníci DOD strojníckej fakulty sa dozvedia viac o študijných programoch a podmienkach prijatia. „Strojnícka fakulta ponúka možnosť nazrieť do laboratórií, učební a návštevníci uvidia aj zaujímavé fakultné projekty, na ktorých spolupracovali aj súčasní študenti,“ uviedla Martina Slavíková z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií bude 5. februára počas DOD informovať o možnostiach štúdia, podmienkach prijímacieho konania a uplatnení absolventov v odbornej praxi formou zaujímavej prezentácie a interaktívnych exponátov. V prípade záujmu budú k dispozícii na nahliadnutie aj laboratóriá a učebne. Na stavebnej fakulte predstavia moderné učebne, laboratóriá či informácie o štúdiu na DOD 6. februára. „O 10. a 13. hodine sa začnú prezentácie vzdelávacích a výskumných aktivít katedier a ústavov fakulty. Po celý čas sa návštevníkom budú venovať učitelia, výskumní pracovníci, študenti a aj absolventi,“ vysvetlila Slavíková.

Zástupcovia fakulty humanitných vied poskytnú všetky potrebné informácie o štúdiu a prijímacích konaniach počas DOD 8. februára.

Chýbať nebude ani sprievodný program

Fakulta bezpečnostného inžinierstva pripraví DOD 13. februára v priestoroch v centre Žiliny. Už tradične sa návštevníci môžu tešiť aj na sprievodný program – simulovaný zásah hasičov, zdravotníkov a policajtov pri nehode, prehliadky hasičskej techniky či simuláciu krízových javov. Fakulta riadenia a informatiky zoznámi návštevníkov s možnosťami štúdia na DOD 14. februára. „Okrem informácií o prijímacom konaní si fakulta pre záujemcov pripraví aj ukážky moderných laboratórií a predstavenie viacerých zaujímavých IT trendov. Pre tých, ktorí sa nemôžu dostaviť na fakultu, bude k dispozícii aj online deň otvorených dverí 13. marca v čase od 16. do 21. hodiny,“ upozornila Slavíková.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov pripraví DOD 15. februára a bude informovať návštevníkov o študijných programoch a katedrách. Ponúkne prehliadku priestorov fakulty a laboratórií, ktorými návštevníkov prevedú pedagógovia a súčasní študenti. Uchádzačov o štúdium bakalárskeho študijného programu stráž prírody a magisterského študijného programu alpínska a vysokohorská ekológia privíta Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine 3. apríla. Záujemcovia získajú všetky potrebné informácie nielen o štúdiu, ale aj o ochrane vysokohorských ekosystémov.

Zdroj: TASR

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Vertikal Martinky, Vertikal Martinky: Prvý ročník behu výsekom na Martinské hole

Vertikal Martinky: Prvý ročník behu výsekom na Martinské hole

V nedeľu 7. júla 2024 čaká nadšencov behu do vrchu skutočná výzva – beh výsekom zo …