streda - 28. februára, 2024
, Žilinskú univerzitu predstavia jej fakulty počas DOD

Žilinskú univerzitu predstavia jej fakulty počas DOD

Možnosti štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) predstaví jarná séria dní otvorených dverí (DOD) na jednotlivých fakultách, ktorá sa začala v utorok 29. januára prezentáciou strojníckej fakulty. 

Čo všetko DOD ponúkne?

Návštevníci DOD strojníckej fakulty sa dozvedia viac o študijných programoch a podmienkach prijatia. „Strojnícka fakulta ponúka možnosť nazrieť do laboratórií, učební a návštevníci uvidia aj zaujímavé fakultné projekty, na ktorých spolupracovali aj súčasní študenti,“ uviedla Martina Slavíková z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií bude 5. februára počas DOD informovať o možnostiach štúdia, podmienkach prijímacieho konania a uplatnení absolventov v odbornej praxi formou zaujímavej prezentácie a interaktívnych exponátov. V prípade záujmu budú k dispozícii na nahliadnutie aj laboratóriá a učebne. Na stavebnej fakulte predstavia moderné učebne, laboratóriá či informácie o štúdiu na DOD 6. februára. „O 10. a 13. hodine sa začnú prezentácie vzdelávacích a výskumných aktivít katedier a ústavov fakulty. Po celý čas sa návštevníkom budú venovať učitelia, výskumní pracovníci, študenti a aj absolventi,“ vysvetlila Slavíková.

Zástupcovia fakulty humanitných vied poskytnú všetky potrebné informácie o štúdiu a prijímacích konaniach počas DOD 8. februára.

Chýbať nebude ani sprievodný program

Fakulta bezpečnostného inžinierstva pripraví DOD 13. februára v priestoroch v centre Žiliny. Už tradične sa návštevníci môžu tešiť aj na sprievodný program – simulovaný zásah hasičov, zdravotníkov a policajtov pri nehode, prehliadky hasičskej techniky či simuláciu krízových javov. Fakulta riadenia a informatiky zoznámi návštevníkov s možnosťami štúdia na DOD 14. februára. „Okrem informácií o prijímacom konaní si fakulta pre záujemcov pripraví aj ukážky moderných laboratórií a predstavenie viacerých zaujímavých IT trendov. Pre tých, ktorí sa nemôžu dostaviť na fakultu, bude k dispozícii aj online deň otvorených dverí 13. marca v čase od 16. do 21. hodiny,“ upozornila Slavíková.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov pripraví DOD 15. februára a bude informovať návštevníkov o študijných programoch a katedrách. Ponúkne prehliadku priestorov fakulty a laboratórií, ktorými návštevníkov prevedú pedagógovia a súčasní študenti. Uchádzačov o štúdium bakalárskeho študijného programu stráž prírody a magisterského študijného programu alpínska a vysokohorská ekológia privíta Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine 3. apríla. Záujemcovia získajú všetky potrebné informácie nielen o štúdiu, ale aj o ochrane vysokohorských ekosystémov.

Zdroj: TASR

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

fašiangy, Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Vychutnajte si tú pravú fašiangovú atmosféru na prvom tohtoročnom podujatí Múzea slovenskej dediny Už sa …