streda - 24. apríla, 2024
, Žilinu čaká množstvo noviniek

Žilinu čaká množstvo noviniek

Množstvo návrhov čaká na schválenie poslancami Mestského úradu na Metskom zastupiteľstve, ktoré zasadne v priebehu mesiaca september. Medzi návrhy patrí možnosť prepravy osoby sprevádzajúcej dieťa do ukončenia tretieho roku  v MHD bezplatne či vybudovanie kanalizácie v Považskom Chlmci a iné.  

Na rokovanie najbližšieho Mestského zastupiteľstva v Žiline primátor mesta navrhuje zaviesť bezplatné cestovanie pre osoby, ktoré sprevádzajú dieťa do ukončenia veku troch rokov. V súčasnosti platí, že osoby, ktoré sprevádzajú dieťa, ktoré je v kočíku, majú nárok na bezplatné cestovanie. Návrh hovorí o možnosti nároku na bezplatné cestovanie pre jednu sprevádzajúcu osobu bez ohľadu na to, akou formou je dieťa prepravované. Možnosť bezplatného cestovania bude mať len tá sprevádzajúca osoba, ktorá preukáže vek dieťaťa buď čipovou kartou dieťaťa alebo iným platným dokladom dieťaťa.

Obyvatelia mestskej časti Považský Chlmec sa dočkajú vybudovania kanalizácie v troch etapách v spolupráci so spoločnosťou SEVAK, a. s.:
1. etapa: za prvú časť realizácie bola zvolená oblasť vo východnom povodí vymedzená ulicami Pri Kysuci, Na Majerisku, Vysoká, Bytčianska (úsek Na Hôrke – Kysuca) a ulica Na Hôrke.
2. etapa: druhá časť bude predstavovať dobudovanie splaškovej a dažďovej kanalizácie vo východnom povodí, tzn. na uliciach Hlavná, Medzierka, Mýtna, bočná časť ulice Na Hôrke, Nižedvorská, Fialková, Zúbekova, Pomocná, Študentská, Alexyho, Požiarnická (časť), Horská a východné časti Chlmeckého námestia.
3. etapa: táto etapa bude obsahovať stoky v zastavanej časti západného povodia. Ide o ulice Pod Laščeky (vrátane ČS 2 podchodu pod Váhom), ďalej v západnej časti Chlmeckého námestia, ulice Nová, Závozská a zostávajúca časť ulice Bytčianska.

Rosenfeldov palác začne po takmer dvojročnej rekonštrukcii od 12. septembra opäť slúžiť žilinskej verejnosti na reprezentatívne účely mesta a ako nové kultúrne centrum. Stavba bola oficiálne skolaudovaná 2. augusta. Z dôvodu snahy získania čo najnižšej ceny, ktorá bude šetriť prostriedky fondov Európskej únie (Regionálny operačný systém) a Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórske fondy) ako aj daňových poplatníkov mesta (rozpočet mesta Žilina), bola realizovaná elektronická aukcia, prostredníctvom ktorej sa podarilo predpokladanú cenu 2 550 327,05 € (bez DPH) znížiť na 2 155 833,33 € (bez DPH). Verejné obstarávanie bolo ukončené 10. júna 2015. Vďaka súčasnej rekonštrukcii sa zachoval palác v takmer pôvodnom stave s mnohými umelecko-remeselnými detailami, akými sú okenné a dverné výplne s ozdobnými kovovými mrežami, drevené obklady stien, štukatérska výzdoba interiérov, pôvodné svietidlá, vitrážové leptané sklá okien, monumentálne hlavné schodisko s mramorovým zábradlím, kovové zábradlie zadného schodiska ale aj kovaný plot s hlavnou bránou. Okrem pamiatkových, umeleckých, výtvarných a architektonických hodnôt je hodnotný aj z hľadiska ucelenosti diela a spoločenského významu.

Autor: Pavol Čorba/hovorca mesta Žilina
Foto: zilina-gallery.sk

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *