nedeľa - 14. júla, 2024
, Život našich krajanov na Dolnej zemi v Srbsku prezentuje kniha a  výstava fotografií

Život našich krajanov na Dolnej zemi v Srbsku prezentuje kniha a výstava fotografií

V stredu 16. októbra 2013 Vás pozývame na prezentáciu publikácie Slováci v Srbsku z aspektu kultúry spojenú s otvorením výstavy fotografií Kultúrne tradície dolnozemských Slovákov, ktorú pripravila Katedra manažmentu kultúry a turizmu UKF v Nitre. Podujatie sa uskutoční o 15.00 hod. vo Veľkej zasadačke Slovenského národného múzea v Martine.

Publikácia Slováci v Srbsku z aspektu kultúry ponúka jedinečný prehľad lokalít v dnešnom Srbsku, v ktorých si Slováci už vyše dve a pol storočia zachovávajú a rozvíjajú vlastné kultúrne tradície. Kniha bude predstavená za účasti Anny Tomanovej Makanovej – predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a spoluautoriek publikácie Miliny Sklabinskej a Kataríny Mosnákovej z Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade.

Počas prezentácie bude odvysielaný dokument o Slovákoch žijúcich v 36 prostrediach v Srbsku a zaznejú slovenské piesne v prednese zmiešanej speváckej skupiny z Nového Sadu.

Výstava Kultúrne tradície dolnozemských Slovákov

Fotografie, zhromaždené počas terénnych výskumov Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, sú obrazom slovenských menšinových spoločenstiev na území Maďarska, Rumunska a srbskej Vojvodiny od polovice 90. rokov minulého storočia.

Fotografický materiál dokumentuje spôsob života a kultúry vo vidieckom ale i prímestskom prostredí. Odráža rôznorodosť geografických, sociálnych, profesijných či etnických podmienok. Výstava rozvíja povedomie o našom spoločnom kultúrnom dedičstve a vedie k zachovávaniu vedomia etnickej príslušnosti obyvateľov slovenských dolnozemských enkláv a diaspór.

Kniha Slováci v Srbsku ponúka jedinečný pohľad na našich krajanov

Publikácia Slováci v Srbsku z aspektu kultúry ponúka jedinečný prehľad lokalít v dnešnom Srbsku, v ktorých si Slováci už vyše dve a pol storočia zachovávajú a rozvíjajú vlastné kultúrne tradície. Ide o prehľad tridsiatich šiestich miest, v ktorých Slováci mali a majú organizovaný kultúrny život vo všetkých zložkách a na všetkých úrovniach. Slovom, ale aj archívnym a obrazovým materiálom táto publikácia vysvetľuje podstatu, prečo sa o tejto komunite hovorí ako o dobre organizovanej a životaschopnej societe Slovákov v zahraničí.

Počas putovania slovenským svetom v Srbsku sa čitateľ oboznámi s dôležitými historickými údajmi, osobnosťami a dielami, ktoré sú základom kultúry a tradície tunajších Slovákov. Zároveň získa aj celkový historický prehľad o kultúrnom rozvoji, ako aj údaje o najdôležitejších centrách Slovákov v  Srbsku v súčasnosti. V tom zmysle približuje publikácia jednotlivé špecifiká a osobitosti, ktoré si komunita Slovákov zachovala alebo vytvorila na základe intenzívneho vzájomného ovplyvňovania v  tomto priestore.

Publikácia umožňuje získať prehľad o geografických, demografických, historických a najmä kultúrnych kontextoch slovenskej menšiny, ktoré zhrnuté na jednom mieste pomôžu odhaliť čitateľovi jedinečnosť a osobitosť tohto kultúrneho kódu. Treba zdôrazniť, že je to len jeden z možných pohľadov na danú problematiku, ktorým Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov chce na jednej strane priblížiť verejnosti silu komunity, ktorá dokáže svojou húževnatosťou zachovávať vlastné kultúrne špecifiká a na druhej strane je plne integrovanou, rovnoprávnou a produktívnou societou, ktorá prispieva k rôznorodosti kultúr v Srbsku.

autor: Milina Sklabinská, foto: blogspot.com

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *