nedeľa - 14. júla, 2024
, 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Na Radnici mesta Žilina sa 7. decembra 2015 konalo 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, posledné rokovanie mestských poslancov v tomto kalendárnom roku. Zasadnutie, ktoré trvalo osem hodín, viedol primátor mesta Žilina Igor Choma a zasadnutia sa zúčastnilo 29 poslancov z 31 členného zboru.

Dôležitým bodom programu bola zmena rozpočtu mesta Žilina na rok 2015. Asi najdôležitejším bodom rokovania bolo schválenie programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2016, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný. Poslanci schválili aj predložený návrh zásad stanovenia použitia a výšky pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2016. Pre všetkých osem výborov je to suma 27 000 eur. Tieto prostriedky majú k dispozícii priamo samotní poslanci, ktorí najlepšie poznajú potreby vo svojich „rajónoch“.

V súvislosti s projektom Elektronizácie služieb Mestského úradu v Žiline poslanci schválili všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní elektronických služieb. Pripravovaný špecializovaný portál a mobilná aplikácia umožnia širokej verejnosti vybavovať agendu v rámci pôsobnosti mesta Žilina aj elektronickou formou, prostredníctvom elektronických formulárov, resp. aplikácií.

Poslanci schválili aj aktualizáciu koncepcie statickej dopravy. V roku 2014 bolo v Žiline vytvorených 504 nových parkovacích miest, v roku 2015 sa plánovalo vybudovať 85 parkovacích miest a počas nasledujúcich dvoch rokov zmysle spracovaných projektových dokumentácii má pribudnúť ďalších 200 miest. Poslanci schválili aj koncepciu výstavby a rekonštrukcie pešej a cyklistickej infraštruktúry v meste Žilina, ktorej vedenie mesta prikladá mimoriadnu vážnosť.

Na zasadnutí sa schválili aj niektoré personálne zmeny. Poslanci taktiež schválili vytvorenie spoločného stavebného úradu s obcou Porúbka. Zároveň si poslanci schválili harmonogram zasadnutí mestskej rady a samotného mestského zastupiteľstva na rok 2016.

Autor: Pavol Čorba/hovorca mesta Žilina
Foto: Mesto Žilina

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *