piatok - 23. februára, 2024
, Areály vybraných základných škôl v Žiline sa zmenia a zazelenajú
Foto: Ilustračné/Pixabay.com

Areály vybraných základných škôl v Žiline sa zmenia a zazelenajú

Viac ako 303 200 eur by mala stáť revitalizácia areálov žilinských škôl. Súhlas s vypracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok v Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP), ktorú podá žilinská samospráva, schválilo v utorok 29. júna Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom poslednom zasadnutí. Počas stavebných prác sa obnovia areály Materskej školy Trnavská, Základnej školy s materskou školou na Ulici sv. Gorazda a vybuduje sa školská  záhrada v Základnej škole s materskou školou Do Stošky.

Zámerom projektu je v areáli Materskej školy Trnavská na sídlisku Vlčince obnoviť hracie prvky, revitalizovať vegetáciu so zreteľom na edukáciu deti a tvorbu kreatívneho priestoru s prírodným charakterom. Centrálne pieskovisko by sa malo zmeniť na tri menšie dizajnové pieskoviská, pribudnúť by malo bludisko zo živého plota a zmyslový chodník z viacerých materiálov. Výdavky boli na základe projektovej dokumentácie vyčíslené na sumu viac ako 121 600 eur.

Sadovnícko-architektonický návrh átria Základnej školy s materskou školou na Ulici sv. Gorazda vychádza z jej potrieb a plní reprezentatívnu a zároveň voľnočasovú funkciu. Revitalizácia počíta s vytvorením centrálneho zhromažďovacieho priestoru a dvoch menších prepojených prírodným chodníkom. Dizajn priestoru by mali doplniť nové vzrastlé dreviny. V podraste drevín bude prírodný charakter výsadby, ktorý bude kontrastovať s použitými materiálmi spevnených plôch. Výdavky na uvedené stavebné činnosti by mali dosiahnuť 70 786,67 eur.

Átrium materskej školy bude počas revitalizácie doplnené viacerými funkčnými prvkami, ktoré budú slúžiť hre a vzdelávaniu najmenších. Z átria sa stane priestor s množstvom aktivít obklopený pestrým kvetinovým záhonom. Návrh riešenia počíta aj s rekonštrukciou spevnených plôch a vstupnej podesty. Výdavky by v zmysle projektovej dokumentácie nemali presiahnuť sumu 94 560,90 eur.

V areáli Základnej školy Do Stošky bude za viac ako 8 800 eur vybudovaná školská záhrada so skleníkom a vyvýšenými záhonmi s chodníčkami. Určené budú na pestovanie sezónnej zeleniny podľa potreby a byliniek. Navyše budú vysadené ovocné kríky a stromy.

Výzva IROP, do ktorej sa mesto zapojí, je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzaním systémových prvkov, ktoré znížia znečistenie ovzdušia a hluku.

Pripravovaný projekt vybraných areálov škôl je už piatym projektom, ktorý mesto v oblasti zelených opatrení IROP predkladá. Predošlé aktivity boli zamerané na revitalizáciu vnútroblokov Hliny I, na uliciach Fatranská, Slovanská – Tulská a na Lannurienovom námestí.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

fašiangy, Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Vychutnajte si tú pravú fašiangovú atmosféru na prvom tohtoročnom podujatí Múzea slovenskej dediny Už sa …