štvrtok - 18. apríla, 2024

Tag Archives: školy

Mesto Ružomberok ocenilo pedagógov škôl a školských zariadení

ocenenie ucitelov

Predstavitelia Mesta Ružomberok pri príležitosti Dňa učiteľov ocenili pedagógov za vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu. Stalo sa tak v pondelok 28. marca vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu. Cenu primátora za mimoriadnu pedagogickú efektivitu si z rúk primátora Igora Čombora, viceprimátora Michala Lazára a vedúcej oddelenia školstva a športu …

Prečítať viac »

Základná škola s materskou školou Gaštanová v Žiline má zrekonštruované športoviská

sportovisko skola Zilina

Takmer 290-tisíc eur si vyžiadala revitalizácia športového areálu Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) Gaštanová na žilinskom sídlisku Solinky. Polovicu sumy – 144 942 eur získalo mesto z Fondu na podporu športu, zvyšnú časť financovalo zo svojho rozpočtu. V pondelok 22. novembra zrekonštruované ihriská symbolicky otvorili primátor mesta Žilina Peter Fiabáne …

Prečítať viac »

Areály vybraných základných škôl v Žiline sa zmenia a zazelenajú

Viac ako 303 200 eur by mala stáť revitalizácia areálov žilinských škôl. Súhlas s vypracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok v Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP), ktorú podá žilinská samospráva, schválilo v utorok 29. júna Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom poslednom zasadnutí. Počas stavebných prác sa obnovia areály Materskej školy Trnavská, Základnej školy s materskou školou …

Prečítať viac »

V Dolnom Kubíne sa otvára prvý stupeň ZŠ a materské školy pre deti všetkých rodičov

Dolnokubínska samospráva od pondelka 12. apríla na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR otvára všetky materské školy a prvý stupeň základných škôl. Dostupné budú pre deti všetkých rodičov. Spolu s nimi budú aj naďalej v čase od 6.30 do 16.00 hod. otvorené školské kluby detí. Základné umelecké …

Prečítať viac »

Školy v Žiline budú dostupné len pre kritickú infraštruktúru

Materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina budú od pondelka 15. marca fungovať v obmedzenom režime. Základné školy prerušujú prezenčné vyučovanie a dostupné budú iba pre žiakov, ktorí sú deťmi zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, konkrétne pre zdravotnícky personál, policajtov, hasičov, vojakov, zamestnancov sociálnych zariadení, zamestnancov strategických podnikov a pracovníkov predajní so …

Prečítať viac »

Deviataci, ktorí sa nedostali na školy, môžu využiť druhé kolo prijímacích konaní

Deviataci, ktorí sa nedostali na zvolenú strednú školu, si môžu vybrať z voľných miest, ktoré sa nenaplnili po prvom termíne prijímacieho konania. Mali by to stihnúť do piatku 19. júna, kedy uplynie termín na podávanie prihlášok. Pri rozhodovaní o strednej škole si mohli deviataci podať celkom štyri prihlášky na stredné školy. …

Prečítať viac »

Školáci z Martina v pondelok nastupujú do škôl

Na základe uvoľňovania opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 od pondelka 1. júna nastúpia do vybraných ročníkov aj žiaci martinských materských a základných škôl. V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a vydanými pokynmi k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca …

Prečítať viac »

Do prvých ročníkov žilinských škôl nastúpi takmer 900 prváčikov

Školáci si užívajú posledné dni letných prázdnin. Dvojmesačný oddych im o chvíľu končí a už onedlho opäť zasadnú do školských lavíc. Počet budúcich prváčikov stúpa V porovnaní s minulým rokom nastúpi do prvých ročníkov žilinských základných škôl približne o 100 žiakov viac. Bránami základných škôl v pôsobnosti mesta Žilina prejde v nadchádzajúcom školskom roku 859 prvákov a …

Prečítať viac »