utorok - 17. mája, 2022

Aktuálne

student pise poznamky

Obchodná akadémia Žilina je v systéme duálneho vzdelávania

Žilinský samosprávny kraj začína od februára v  systéme duálneho vzdelávania praktické vyučovanie  odboru obchodná akadémia so zameraním ekonóm/ účtovník pre verejnú správu vo svojich zariadeniach sociálnych služieb. Možnosť absolvovať duálne vzdelávanie, nateraz v zariadeniach sociálnych služieb, je výsledkom spolupráce medzi Žilinským samosprávnym krajom, zariadeniami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a Obchodnou akadémiou …

Prečítať viac »
MS A Kmeta_1

Mesto Žilina rekonštruuje Materskú školu Andreja Kmeťa

Znížiť energetickú náročnosť budovy a zlepšiť podmienky v interiéri sú cieľom rekonštrukcie, ktorá sa uskutočňuje v Materskej škole Andreja Kmeťa v Žiline. Stavebné práce za približne 300-tisíc eur samospráva zafinancuje z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. V uplynulých dňoch bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi. Stavebné práce potrvajú 150 dní, ich začiatok bude závisieť …

Prečítať viac »

Žilinská samospráva plánuje posilniť športovú infraštruktúru na území mesta

Žilinská samospráva plánuje posilniť športovú infraštruktúru na území mesta. S projektom nového multifunkčného športoviska v mestskej časti Brodno sa bude uchádzať o finančné prostriedky v rámci výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ vyhlásenej Fondom na podporu športu. Predpokladané náklady na revitalizáciu ihriska predstavujú sumu 168 721,21 eur, pričom v prípade podporenia projektu bude 40 % …

Prečítať viac »
Plagát Sagan

Detská tour Petra Sagana bude po prvýkrát v Martine

Detskí nadšenci cyklistiky a fanúšikovia Petra Sagana už nemusia cestovať po Slovensku, aby si splnili svoj sen. Detskú tour Petra Sagana si budú môcť užiť priamo v Martine – na letisku v Tomčanoch. Viete ako stráviť príjemný deň a zároveň sa svojím ratolestiam postarať o riadnu dávku zábavy a adrenalínu? Navštívte s nimi detskú tour Petra Sagana …

Prečítať viac »
3. fašiangový sprievod v MKD

Aký bude február v Kysuckom múzeu?

Hoci je február mesiacom chladu a má najmenej dní v roku, je symbolom končiacej sa zimy, predlžujúcich sa dní a čakania na jar. Je časom veselých fašiangov a karnevalov, ktoré poskytujú zábavu, preto Kysucké múzeum, organizácia v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja aj počas tohto mesiaca pripravilo pre svojich návštevníkov nielen …

Prečítať viac »
Fnsp Žilina detská ortopedia

Detská ortopédia v Žiline oslavuje štvrťstoročie

Oddelenie pediatrickej ortopédie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline oslavuje 25. výročie založenia. Za štvrťstoročie pôsobenia priniesol profesionálny tím zdravotníkov na Slovensko unikátne operačné výkony, za ktorými do tej doby odchádzali rodičia s chorými deťmi do Česka či iných krajín v zahraničí. Mnohé jedinečné operácie panvy a vrodených porúch detskej …

Prečítať viac »
kysucké múzeum

Kysucké múzeum pripravilo bezplatný vstup pre jednotkárov

Jednotkári sa môžu tešiť. Počas prvého februárového víkendu ich Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej  pôsobnosti Žilinského  samosprávneho  kraja, pri príležitosti 50. výročia od svojho založenia, za ich námahu a výsledky v škole odmení. Ponúka im totiž bezplatný vstup do svojich expozícií. Najúspešnejší žiaci a študenti môžu navštíviť počas polročných prázdnin …

Prečítať viac »

Žilinčania vyzbierali za minulý rok 519 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Žilinčania vyzbierali za minulý rok 519 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Vytriedený kuchynský bioodpad doteraz vhadzovali do 100 špeciálnych kontajnerov. V najbližších dňoch k nim na území mesta pribudne ďalších 950 kusov 240-litrových nádob na biologický komunálny odpad (hnedé nádoby). Obyvatelia ich nájdu pri nádobách na zmesový odpad (čierne nádoby), teda v primeranej …

Prečítať viac »