piatok - 23. februára, 2024
, Členský diplom od Martina Benku pripomenie oživotvorenie Matice slovenskej

Členský diplom od Martina Benku pripomenie oživotvorenie Matice slovenskej

Archív Matice slovenskej ukrýva vzácne diplomy s čierno-bielou ilustráciou národného umelca Martina Benku, ktorý bol odovzdávaný ako diplom Matice slovenskej svojim zakladajúcim členom. 

Excelentný slovenský výtvarník ho pre Maticu slovenskú vytvoril v 20. rokoch minulého storočia po obnovení činnosti ustanovizne v roku 1919. Diplom Matice vznikol z iniciatívy vtedajšieho matičného vedenia. „Dostali ho také zvučné mená, ako bol Jozef Cíger-Hronský, Hviezdoslav, Štefan Krčméry, Ladislav Novomeský i samotný Martin Benka. Zo zahraničných mien to bol Robert W. Seton-Watson alebo Tomáš Garrigue Masaryk. Aj oni patrili k tisícke zakladajúcich členov Matice slovenskej v období prvej ČSR, čo znamenalo, že prispeli finančnou čiastkou 1 000 Kč na jej činnosť. Stať sa zakladajúcim členom takýmto spôsobom je možné aj v súčasnosti,“ uviedol riaditeľ Archívu MS Pavol Madura.

Matica slovenská uchováva vo svojom špecializovanom verejnom archíve len pár takýchto originálov, ktoré spätne získala akvizičnou činnosťou. „Jeden z týchto diplomov je pre verejnosť vystavený v stálej expozícii Archívu MS v Dome Jozefa Cígera-Hronského v Martine. Určite si však Benkovo dielo zaslúži bližšie vedecké bádanie, pričom verím, že sa k tomu dostaneme už tento rok,“ doplnil riaditeľ P. Madura.

Matiční archivári sa v oblasti vedeckého výskumu budú v roku 2019 venovať vývoju členského hnutia a zhodnoteniu pôsobenia vyše tisíc miestnych odborov Matice slovenskej v prvej polovici 20. storočia. Matica slovenská chce pri príležitosti 100. výročia svojho oživotvorenia priblížiť verejnosti túto umelecky hodnotnú ilustráciu Martina Benku, a zároveň tak prostredníctvom novodobej vyfarbenej verzie popularizovať svoje dejiny na celoštátnej úrovni aj v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Zdroj a foto: TS MS

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

fašiangy, Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Vychutnajte si tú pravú fašiangovú atmosféru na prvom tohtoročnom podujatí Múzea slovenskej dediny Už sa …