sobota - 20. júla, 2024
, DK: Otvoria nové ubytovacie zariadenie. Slúžiť bude sociálne slabším

DK: Otvoria nové ubytovacie zariadenie. Slúžiť bude sociálne slabším

Dolnokubínska samospráva začiatkom apríla spustí do prevádzky Zariadenie dočasného bývania (ZDB) pre rodiny s deťmi, ktorého cieľom je poskytnúť ubytovanie pre rodiny s deťmi a fyzické osoby s trvalým pobytom v Dolnom Kubíne, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a sú ohrozené stratou bývania.

Začali s prestavbou

Mesto preto minulý rok začalo s prestavbou budovy na ulici Milana Rastislava Štefánika, ktorá už v minulosti slúžila na sociálne účely. Investícia do rekonštrukcie vyšla radnicu približne 90-tisíc eur.  „Mestu v koncepcii starostlivosti o občanov chýbalo v sociálnom systéme práve takéto zariadenie. Pretože nastávajú situácie, keď rodiny s deťmi, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii je potrebné niekde ubytovať a práve toto zariadenie nám to umožní. Verím, že takéto osoby tu nájdu dočasné bývanie,“ povedal Roman Matejov, primátor mesta Dolný Kubín.

O pridelenie obytnej nájomnej miestnosti v ZDB môžu požiadať osoby, u ktorých súd rozhodol o vyprataní z nájomného bytu mesta, ktoré je viazané na poskytnutie náhradného ubytovania, rodičia s nezaopatreným dieťaťom, resp. deťmi do 25. roku veku, u ktorých súd rozhodol o vyprataní z nájomného bytu mesta, bez poskytnutia bytovej náhrady, obete domáceho násilia, obchodovania s ľuďmi alebo obete nepriaznivej situácie, vyžadujúcej okamžité riešenie., DK: Otvoria nové ubytovacie zariadenie. Slúžiť bude sociálne slabším

O ubytovanie môžu žiadať aj  osoby do 30 rokov, u ktorých zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť a v čase umiestnenia do náhradnej osobnej starostlivosti mali trvalý pobyt na území mesta, prípadne vyrastali viac ako päť rokov v náhradnej osobnej starostlivosti na území mesta.

Ako žiadať o ubytovanie

Podľa slov Evy Palugovej z Odboru sociálnych vecí a rodiny na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne musí byť žiadosť o pridelenie nájomnej obytnej miestnosti doručená v písomnej podobe na Mestský úrad Dolný Kubín a jej súčasťou má byť doklad o výške príjmu žiadateľa a všetkých osôb, ktoré so žiadateľom budú žiť v spoločnej domácnosti za predchádzajúci rok k 31. decembru a doklad o výške aktuálneho príjmu. „Taktiež sa pri posudzovaní žiadosti skúmajú majetkové pomery, záväzky voči mestu a voči správcovi bytového fondu vo vlastníctve mesta po lehote splatnosti. Pri rodinách s maloletými deťmi aj skutočnosť, či si plnia povinnú školskú dochádzku,“ vysvetlila. V prípade, že plynie plnenie rozhodnutia súdu o vyprataní z nájomného bytu mesta, viazané na poskytnutia náhradného ubytovania, žiadateľ nemusí dokladovať výšku príjmu.

Ľudia v núdzi môžu požiadať o ubytovanie v tomto zariadení na dobu pol roka a následne sa prehodnocuje ich sociálna situácia a podmienky, za ktorých boli prijatí. Zohľadňuje sa tiež aj to, ako riešili splátky dlhu. O pridelení obytnej miestnosti rozhoduje komisia, ktorú ustanovil  primátor mesta Dolný Kubín. Komisia žiadosti neskôr predloží na schválenie primátorovi mesta. V zariadení sa momentálne nachádza deväť izieb na troch podlažiach s ubytovacou kapacitou dvadsaťdva stálych lôžok a desať príležitostných lôžok. Ubytovaní budú mať k dispozícii spoločnú jedáleň a kuchyňu, v ktorej má každá obytná miestnosť vytvorený samostatný priestor na potraviny a kuchynský riad. Hygienické zariadenia sú vybudované osobitne pre mužov a ženy. V priestoroch suterénu je situovaná plynová kotolňa, práčovňa, sušiareň., DK: Otvoria nové ubytovacie zariadenie. Slúžiť bude sociálne slabším

„Okrem toho sa v zariadení nachádzajú dva priestory pre sociálnych pracovníkov nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu. Jedna miestnosť slúži pre prevádzkové potreby a na vykonávanie sociálneho poradenstva pre rodiny s deťmi ako aj fyzické osoby, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a druhá miestnosť je určená na aktivity zabezpečujúce pomoc pri príprave na školské vyučovanie a záujmovú činnosť pre deti a mládež,“ doplnila Katarína Trubanová z Oddelenia pre rodinu a krízovú intervenciu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne. Za necelých 12 mesiacov sa počas rekonštrukcie budovy vybudovala kotolňa s prívodmi a kuchynka. Zrekonštruovali sa tiež všetky miestnosti vrátane sociálnych zariadení.

Zdroj: Martin Buzna, hovorca mesta Dolný Kubín

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Vertikal Martinky, Vertikal Martinky: Prvý ročník behu výsekom na Martinské hole

Vertikal Martinky: Prvý ročník behu výsekom na Martinské hole

V nedeľu 7. júla 2024 čaká nadšencov behu do vrchu skutočná výzva – beh výsekom zo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *