sobota - 16. októbra, 2021
, DK: Otvoria nové ubytovacie zariadenie. Slúžiť bude sociálne slabším

DK: Otvoria nové ubytovacie zariadenie. Slúžiť bude sociálne slabším

Dolnokubínska samospráva začiatkom apríla spustí do prevádzky Zariadenie dočasného bývania (ZDB) pre rodiny s deťmi, ktorého cieľom je poskytnúť ubytovanie pre rodiny s deťmi a fyzické osoby s trvalým pobytom v Dolnom Kubíne, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a sú ohrozené stratou bývania.

Začali s prestavbou

Mesto preto minulý rok začalo s prestavbou budovy na ulici Milana Rastislava Štefánika, ktorá už v minulosti slúžila na sociálne účely. Investícia do rekonštrukcie vyšla radnicu približne 90-tisíc eur.  „Mestu v koncepcii starostlivosti o občanov chýbalo v sociálnom systéme práve takéto zariadenie. Pretože nastávajú situácie, keď rodiny s deťmi, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii je potrebné niekde ubytovať a práve toto zariadenie nám to umožní. Verím, že takéto osoby tu nájdu dočasné bývanie,“ povedal Roman Matejov, primátor mesta Dolný Kubín.

O pridelenie obytnej nájomnej miestnosti v ZDB môžu požiadať osoby, u ktorých súd rozhodol o vyprataní z nájomného bytu mesta, ktoré je viazané na poskytnutie náhradného ubytovania, rodičia s nezaopatreným dieťaťom, resp. deťmi do 25. roku veku, u ktorých súd rozhodol o vyprataní z nájomného bytu mesta, bez poskytnutia bytovej náhrady, obete domáceho násilia, obchodovania s ľuďmi alebo obete nepriaznivej situácie, vyžadujúcej okamžité riešenie., DK: Otvoria nové ubytovacie zariadenie. Slúžiť bude sociálne slabším

O ubytovanie môžu žiadať aj  osoby do 30 rokov, u ktorých zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť a v čase umiestnenia do náhradnej osobnej starostlivosti mali trvalý pobyt na území mesta, prípadne vyrastali viac ako päť rokov v náhradnej osobnej starostlivosti na území mesta.

Ako žiadať o ubytovanie

Podľa slov Evy Palugovej z Odboru sociálnych vecí a rodiny na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne musí byť žiadosť o pridelenie nájomnej obytnej miestnosti doručená v písomnej podobe na Mestský úrad Dolný Kubín a jej súčasťou má byť doklad o výške príjmu žiadateľa a všetkých osôb, ktoré so žiadateľom budú žiť v spoločnej domácnosti za predchádzajúci rok k 31. decembru a doklad o výške aktuálneho príjmu. „Taktiež sa pri posudzovaní žiadosti skúmajú majetkové pomery, záväzky voči mestu a voči správcovi bytového fondu vo vlastníctve mesta po lehote splatnosti. Pri rodinách s maloletými deťmi aj skutočnosť, či si plnia povinnú školskú dochádzku,“ vysvetlila. V prípade, že plynie plnenie rozhodnutia súdu o vyprataní z nájomného bytu mesta, viazané na poskytnutia náhradného ubytovania, žiadateľ nemusí dokladovať výšku príjmu.

Ľudia v núdzi môžu požiadať o ubytovanie v tomto zariadení na dobu pol roka a následne sa prehodnocuje ich sociálna situácia a podmienky, za ktorých boli prijatí. Zohľadňuje sa tiež aj to, ako riešili splátky dlhu. O pridelení obytnej miestnosti rozhoduje komisia, ktorú ustanovil  primátor mesta Dolný Kubín. Komisia žiadosti neskôr predloží na schválenie primátorovi mesta. V zariadení sa momentálne nachádza deväť izieb na troch podlažiach s ubytovacou kapacitou dvadsaťdva stálych lôžok a desať príležitostných lôžok. Ubytovaní budú mať k dispozícii spoločnú jedáleň a kuchyňu, v ktorej má každá obytná miestnosť vytvorený samostatný priestor na potraviny a kuchynský riad. Hygienické zariadenia sú vybudované osobitne pre mužov a ženy. V priestoroch suterénu je situovaná plynová kotolňa, práčovňa, sušiareň., DK: Otvoria nové ubytovacie zariadenie. Slúžiť bude sociálne slabším

„Okrem toho sa v zariadení nachádzajú dva priestory pre sociálnych pracovníkov nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu. Jedna miestnosť slúži pre prevádzkové potreby a na vykonávanie sociálneho poradenstva pre rodiny s deťmi ako aj fyzické osoby, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a druhá miestnosť je určená na aktivity zabezpečujúce pomoc pri príprave na školské vyučovanie a záujmovú činnosť pre deti a mládež,“ doplnila Katarína Trubanová z Oddelenia pre rodinu a krízovú intervenciu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne. Za necelých 12 mesiacov sa počas rekonštrukcie budovy vybudovala kotolňa s prívodmi a kuchynka. Zrekonštruovali sa tiež všetky miestnosti vrátane sociálnych zariadení.

Zdroj: Martin Buzna, hovorca mesta Dolný Kubín

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

God and Eve, God and Eve. Barmuseum pozýva na ďalší zo série októbrových koncertov

God and Eve. Barmuseum pozýva na ďalší zo série októbrových koncertov

Jadro kapely God and Eve tvorí Eva Sajanová a Richard Grimm (pôsobiaci tiež pod pseudonymom …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *