štvrtok - 18. apríla, 2024
, Dolnokubínski poslanci zakázali alkohol na verejnosti
Foto: FB/Mesto Dolný Kubín/Kamil Škvarka

Dolnokubínski poslanci zakázali alkohol na verejnosti

Dolnokubínski mestskí poslanci schválili na svojom štvrtkovom zasadnutí Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta. Zákaz pitia alkoholu na verejných priestranstvách platí počas celého roka, okrem pár výnimiek. Uvedené nariadenie nadobúda účinnosť od 1.apríla 2020.

Poslanci zakázali alkohol na verejnosti

„Mesto Dolný Kubín pristupuje k znovuzavedeniu VZN o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta z dôvodu ochrany verejného poriadku, čistoty verejného priestranstva a bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta,“ povedal Ján Prílepok, primátor mesta.

Podľa primátora mesta samospráva nechce obmedzovať týmto VZN občanov a návštevníkov mesta. Nie je našou snahou obmedzovať zábavu obyvateľov na kultúrno-spoločenských či športových akciách v meste. Rovnako nechceme obmedzovať návštevníkov pohostinstiev s vlastnými terasami. Účelom prijatého VZN je pôsobiť preventívne najmä voči ľuďom, ktorí pitím alkoholu na verejnom priestranstve obmedzujú ostatných, vzbudzujú pohoršenie a následne v mnohých prípadoch aj znečisťujú a ničia spoločný majetok nás všetkých,” doplnil.

Osoby požívajúce alkoholické nápoje na verejnosti neprispievajú dobrému dojmu o meste. „Zavedením uvedeného VZN je predpoklad na zlepšenie situácie v meste, eliminácie priestupkov spáchaných pod vplyvom alkoholu na verejnosti, preventívnou ako i represívnou činnosťou príslušníkov mestskej polície. Ukladaním sankcií umožníme výchovne pôsobiť proti nežiaducemu správaniu, ktoré súvisí s konzumáciou alkoholických nápojov,“  ozrejmil Dušan Medzihradský, náčelník mestskej polície.

Zákaz sa nevzťahuje na novoročné oslavy

Podľa VZN sa zákaz piť alkohol nevzťahuje od 31.decembra od 22.00 hod. do 1. januára do 04.00 hod. Taktiež na zhromaždeniach a verejných kultúrnych, športových podujatiach, kde je dovolené požívanie piva a vína. Alkohol možno konzumovať aj v priestoroch terás a na trhových miestach počas ich prevádzkového času.

Dolnokubínska samospráva už mala v minulosti prijaté VZN č. 2/2007 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v meste Dolný Kubín. Avšak prokurátor Okresnej prokuratúry v Ružomberku podal voči tomuto VZN protest a žiadal o jeho zrušenie. Dôvodom bola skutočnosť, že uvedeným VZN boli porušené viaceré zákony. Mestské zastupiteľstvo protestu vyhovelo a 10. novembra 2011 nariadenie zrušilo. Nové VZN k tejto problematike nebolo prijaté a mesto ďalej postupovalo pri ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov podľa ustanovení zákona. „Podstatou protestov prokurátora bolo, že mesto nemôže upraviť zákaz podávania a požívania alkoholu na pozemkoch nepatriacich do vlastníctva mesta. Od 1. apríla 2018 nastala zmena v zákone o obecnom zriadení, § 2b ods.1 obsahuje zákonnú definíciu verejného priestranstva, ktorá už neprihliada na vlastnícke vzťahy k pozemkom,“ vysvetlil náčelník mestskej polície.

Podobné nariadenia o zákaze pitia alkoholu na verejných miestach majú prijaté aj v mnohých iných mestách. „Pri tvorbe VZN sme sa inšpirovali aj inými samosprávami na Slovensku, ktoré ho majú schválené,“ ozrejmil Medzihradský.

Mestská polícia môže za porušenie VZN udeliť finančnú pokutu. „Podľa § 48 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov môže byť udelená bloková pokuta do výšky 33 eur,“ uzavrel Medzihradský.

Zdroj: Mesto Dolný Kubín

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Modré hory akustik, Barmuseum: Modré hory akustik

Barmuseum: Modré hory akustik

Projekt festHUDOBNE pokračuje a druhou skupinou, ktorú si pre vás pripravili v Barmuseu, sú nezameniteľný …