utorok - 21. mája, 2024
, Dolný Kubín opravuje v časti Kňažia hlavnú križovatku

Dolný Kubín opravuje v časti Kňažia hlavnú križovatku

V týchto dňoch dolnokubínska samospráva finišuje s jednou z najväčších investičných akcii v tomto roku. V mestskej časti Kňažia sa realizuje rekonštrukcia a reorganizácia hlavnej križovatky pred Základnou školou s materskou školou na ulici Komenského.

Hlavným cieľom úpravy je zvýšenie bezpečnosti chodcov

Dôležitosť sa kladie na bezpečnosť chodcov s dôrazom na deti a žiakov miestnej školy. V mestskom rozpočte je na tieto práce vyčlenených 147 tisíc eur. „Dôvodom, prečo sme sa rozhodli preorganizovať túto križovatku a priestranstvo pred miestnou základnou školou je predovšetkým bezpečnosť chodcov, obyvateľov mestskej časti a neposlednom rade žiakov, ktorí tu prechádzajú,“ povedal primátor mesta, Roman Matejov.

Práve žiaci, ktorí navštevujú Základnú školu Kňažia, spôsobovali radnici problémy tým, že často bezprostredne vybiehali priamo na cestu a dochádzalo ku kolíznym situáciám. Ide o najvyťaženejšiu križovatku v tejto mestskej časti. Súčasťou stavebných prác je okrem rekonštrukcie samotnej križovatky aj vytvorenie nástupných plôch a zálivu pre autobus. „Predmetom stavebnotechnických úprav je vybudovanie samostatného zálivu pre autobusy, tak aby mohol zastaviť mimo cestu. Súčasťou stavebných úprav je aj vybudovanie obojstranných nástupných ostrovčekov, tak aby boli vyvýšené a chránili obyvateľov pred dopravou,“ vysvetlil vedúci odboru dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu na Mestskom úrade, Miroslav Kosmeľ.

Okrem toho tam mesto osadilo aj bezpečnostné zábradlie a celý priestor bude vydláždený tak, aby vznikol priestor, kde sa môžu žiaci zhromažďovať a čakať na prichádzajúci autobus. Súčasťou stavby je aj nový chodník, ktorý odvedie cestujúcich a obyvateľov na Mládežnícku ulicu. „Tento chodník odčlení aj priestor pre nové parkovisko, ktoré bude slúžiť pre 19 motorových vozidiel. Keďže v súčasnej dobe mestská časť Kňažia nedisponuje toľkými parkovacími plochami, tak autá často parkujú na Mládežníckej ulici a preto čiastočne blokujú premávku aj na ulici Komenského,“ doplnil Kosmeľ.

Mesto očakáva aj zlepšenie priechodnosti komunikácií

Podľa slov Kosmeľa práve vytvorením nových odstavných plôch pre 19 automobilov si mesto sľubuje, že sa zlepší jednak priechodnosť týchto komunikácií pre letnú a zimnú údržbu, ako aj samotná bezpečnosť. Parkovisko bude mať tri dažďové vpuste, ktoré budú doplnené o lapače ropných látok. „V danom území bude aj vymenený živičný povrch, pretože ten pôvodný bol značne poškodený a bodová oprava by nebola finančne efektívna,“ dodal Kosmeľ.

Priestranstvo je tiež doplnené o dva nové prechody pre chodcov, ktoré budú osvetlené špeciálnymi svietidlami.

Zdroj a foto: mesto Dolný Kubín

 

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …