nedeľa - 14. júla, 2024
, Dolný Kubín zverejnil termíny dražieb pozemkov pre výstavbu rodinných domov
Foto: dolnykubin.sk

Dolný Kubín zverejnil termíny dražieb pozemkov pre výstavbu rodinných domov

Koncom septembra chce Dolnokubínska samospráva ponúknuť širokej verejnosti formou dražby stavebné pozemky s inžinierskymi sieťami pre plánovanú výstavbu rodinných domov na sídlisku Brezovec.

Záujemcovia si vyberú zo 16 pozemkov

Každý uchádzač si bude môcť vybrať v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne z pozemkov, ktoré majú výmeru od 576 do 1 110 metrov štvorcových.  Prvých deväť pozemkov sa bude dražiť v pondelok 24. septembra od 9:00 do 18:00 hod. Zvyšných sedem pozemkov zas pôjde do dražby v utorok 25. septembra od 9:00, pričom posledný pozemok sa bude dražiť o 16:00 hodine.

„Teší ma, že sa nám podarilo nájsť najefektívnejší a najtransparentnejší spôsob predaja pozemkov, nakoľko sa do neho môže zapojiť každý, kto včas zloží dražobnú zábezpeku a poskytuje možnosť akejkoľvek osobe byť prítomnou na dražbe ako verejnosť. Usilujeme sa a zároveň aj očakávame, že touto formou predaja oslovíme čo najviac záujemcov a mestu sa tak vrátia finančné prostriedky, ktoré bolo potrebné investovať do vysporiadania pozemkov a vybudovania inžinierskych sietí,“ povedal primátor mesta Roman Matejov.

Zámer previesť uvedený majetok mesta dobrovoľnou dražbou za najnižšie podanie vo výške 60 eur za meter štvorcový schválili poslanci na júnovom mestskom zastupiteľstve. Dražobná zábezpeka bola určená vo výške 30% z najnižšieho podania zaokrúhlená na tisíc eur smerom nadol, ktorú musí účastník zložiť ešte pred samotnou dražbou bezhotovostným prevodom na jeden z bankových účtov dražobníka alebo v hotovosti k rukám dražobníka v deň konania dražby, prípadne notárskou úschovou.

Podľa slov JUDr. Mareka Perdíka, z dražobnej spoločnosti nie je možné zložiť dražobnú zábezpeku platobnou kartou ani šekom.

„Ak záujemca dražbu nevyhrá, dražobná zábezpeka mu bude v plnej výške vrátená obratom na účet alebo v hotovosti. Pokiaľ záujemca nehnuteľnosť úspešne vydraží, bude musieť do 35 dní od skončenia dobrovoľnej dražby doplatiť rozdiel medzi konečnou cenou dosiahnutou vydražením a výškou zábezpeky. Ak by záujemca v určenej lehote neuhradil celú sumu, bude jeho zábezpeka použitá na úhradu nákladov dražby, ako aj opakovanej dražby,“ doplnil na záver.

Pozemky si bude možné prezrieť priamo v teréne

PMesto zverejnilo dva termíny verejných obhliadok. Prvá sa bude konať v stredu 5. septembra o piatej hodine večer a druhý termín je naplánovaný na stredu 12. septembra rovnako večer o piatej hodine. Všetci uchádzači o obhliadku sa musia ohlásiť najmenej jeden deň pred konaním obhliadky na telefónom čísle 0903 123 007 alebo 02/3301 4113 alebo mailom na dk@finlegal.sk . Všetky potrebné informácie o dražbe nájdete na internetovej stránke www.vysnehony.sk.

Dlhodobou snahou vedenia mesta je nielen poskytnúť možnosti bývania v Dolnom Kubíne, ale aj obmedziť živelnú výstavbu. Týmito prácami vznikne nová plnohodnotná ulica. Po nadobudnutí pozemkov a získaní potrebných povolení, budú môcť majitelia stavať. K dispozícii budú mať spevnenú štrkovú komunikáciu pre účely prístupu a výstavby a pozemky s prístupom k inžinierskym sieťam – verejný vodovod, verejnú splaškovú kanalizáciu, verejnú dažďovú kanalizáciu a verejnú elektrickú NN sieť.

Zdroj: mesto Dolný Kubín

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

MS v hokejbale juniorov, Žilinu čaká hokejbalový sviatok. Stane sa dejiskom MS v hokejbale juniorov

Žilinu čaká hokejbalový sviatok. Stane sa dejiskom MS v hokejbale juniorov

Mesto Žilina pozýva na Majstrovstvá sveta v hokejbale 2024, ktoré sa uskutočnia už od 4. …