štvrtok - 7. decembra, 2023
dobra zdravotka, Je to naozaj také jednoduché? Aká je ceste k benefitom VšZP?

Je to naozaj také jednoduché? Aká je ceste k benefitom VšZP?

Za posledné mesiace ste si mohli všimnúť reklamné kampane našich zdravotných poisťovní, kde sa predbiehajú v tom, ktorá ponúkne lepšie benefity svojim klientom. Tie by mali vojsť do platnosti od 1. januára 2021. Do konca septembra sa ešte stále môžete rozhodnúť nad zmenou vašej zdravotnej poisťovne. Ktorá je však tá najvhodnejšia? Jednoduchý prehľad jednotlivých ponúk nájdete na porovnávači dobrazdravotka.sk Teraz sa však zameriame na to, ktorá z troch zdravotných poisťovní ponúka na prvý pohľad asi najlákavejší finančný benefit a ozrejmíme si, aké sú kroky k nemu.

800 eur znie dobre, ale…

Všeobecná zdravotná poisťovňa /VšZP/ ponúka finančný benefit 800 eur. Zasvietili vám oči? Radšej ešte zaostrite zrak a preskúmajte si ďalšie detaily o tejto ponuke.

Samotný jednotlivec sa k takémuto príspevku nedopracuje. To platí aj pri 2-3 člennej rodine. Je totiž potrebné, vytvoriť najmenej 4-člennú skupinu s ďalšími klientmi VšZP. Maximálny počet je osem členov.

Pre porovnanie, poisťovňa Dôvera ponúka 300 eur na doplatky za lieky či 150 eur na zubné ošetrenie aj pre jednotlivca. Union preplatí deťom do 18 rokov doplatky za lieky bez obmedzenia a na ošetrenie u zubára prispeje 100 eurami. V týchto prípadoch nie je potrebné vytvárať si nejakú skupinu, fungujete sami za seba.

Jeden za všetkých, všetci bez príspevku?

Zháňaním členov do skupiny to však u VšZP nekončí. Platia totiž ďalšie pravidlá. Zakladateľ takejto skupiny je v podstate jej správcom. A iba on môže disponovať finančnými prostriedkami. V praxi to znamená, že poisťovňa pošle príspevok tomuto správcovi skupiny a ostatní členovia musia peniaze žiadať od neho.

Keďže sa bavíme o skupinovom benefite od VšZP, je logické, že všetci členovia skupiny musia byť aj jej poistencami. Okrem toho musia mať absolvované všetky preventívne prehliadky a nesmú mať voči VšZP nedoplatky. Tu možno povedať, že platí výrok „Jeden za všetkých, všetci za jedného,“ alebo aspoň prvá polovica tohto citátu. Môže sa totiž stať, že ak niekto zo skupiny nespĺňa vyššie uvedené podmienky, nárok na akýkoľvek finančný príspevok stratia všetci jej členovia. To platí aj spätne. Pokiaľ ste teda už príspevok dostali, no niekto z príslušníkov skupiny sa stane dlžníkom, vypletené príspevky musia vrátiť všetci členovia.

K vráteniu už vyplatených príspevkov môže dôjsť aj vtedy, ak by niekto zo skupiny v danom roku zmenil poisťovňu. Tu možno spomenúť, že Dôvera ani Union takúto podmienku o vrátení príspevkov nestanovujú.

Prejdime k výške resp. štruktúre jednotlivých príspevkov. 100 eur na osobu v rámci skupinového benefitu VšZP neznamená, že ich dostanete na každé ošetrenie zvlášť. Tento príspevok sa totiž viaže na osobu. Tým pádom môžete získať 100 eur, no vyberiete si, či ich využijete na preplatenie liekov, okuliarí alebo zubné ošetrenie.

Môžu si venovať príspevky

Zaujímavé je, že členovia si navzájom môžu venovať 50 eur. Ak má vaša skupina osem členov, jeden z vás môže tak získať aj 450 eur. Tu sa však do cesty stavajú obmedzenia, pretože jednotlivé ošetrenia sú zastropované. Napríklad na doplatky za lieky možno z príspevkov minúť najviac 200 eur, na okuliare 100 eur.

V rámci skupinového benefitu VšZP ďalej platí, že môžete byť členom len jednej skupiny a počas roka ju nemožno meniť.

Ak teda uvažujete nad zmenou zdravotnej poisťovne, je potrebné si detailne preskúmať všetky podmienky, ako získať ponúkané výhody. Pokiaľ ide spomínaný model skupinového benefitu VšZP, je na mieste si preveriť aj členov danej skupiny, medzi ktorými je nutná dôveryhodnosť a zodpovednosť. Ťažko sa totiž možno zaručiť za každého člena, pričom od neho závisí celá skupina.

Možností, ako získať benefity od poisťovní je však viac. Existujú zložitejšie, ale aj jednoduchšie spôsoby. Ponuky zdravotných poisťovní Dôvera, Union a VšZP si môžete porovnať a vyhodnotiť aj cez online porovnávač  dobrazdravotka.sk 

 

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

nočné videnie, Termovízia alebo nočné videnie: Kde, ako a ktorá optika vám lepšie pomôže?

Termovízia alebo nočné videnie: Kde, ako a ktorá optika vám lepšie pomôže?

Pri výbere správnej technológie pre pozorovanie v noci alebo v nízkych svetelných podmienkach je dôležité …