sobota - 20. júla, 2024
, Jesenná očista pre naše príbytky – Vieme, kde v Martine budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery

Jesenná očista pre naše príbytky – Vieme, kde v Martine budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery

S prichádzajúcou jeseňou začala v meste Martin už tradične jesenná očista. Harmonogram je stanovený podľa jednotlivých ulíc a pokrýva všetky mestské časti. Začína v piatok 13. septembra v mestskej časti Sever a skončí 18. novembra 2013 v mestskej časti Stred.

Občania si už zvykli, že mesto pravidelne dvakrát do roka umiestňuje po jednotlivých mestských častiach veľkokapacitné kontajnery – robí tak vždy na jar a na jeseň. Obyvatelia mesta môžu túto možnosť využiť bezplatne. V prípade pravidelného vývozu komunálneho odpadu – smetných nádob, si náklady na túto službu delí s občanom mesto. Občania za ňu platia vo forme poplatku za komunálny odpad, ten však nepokrýva celkové náklady a približne štvrtinu dopláca mesto zo svojho rozpočtu.

Harmonogram jesennej očisty

Jesenná očista je stanovená harmonogramom, ktorý pokrýva všetky mestské časti. Veľkokapacitné kontajnery sú umiestňované vždy v piatok po 13.h a vždy v pondelok po víkende sa odvážajú, vyprázdňujú a miesta sa dočisťujú.
Jesenná očista začína v piatok 13. septembra vo vybraných uliciach mestskej časti Sever a pokračuje 20. septembra v mestskej časti Ľadoveň a Tomčany, 27. septembra pokračuje na ďalších uliciach v mestských častiach Ľadoveň, Tomčany, Jahodníky, Podháj a Stráne, 4. októbra bude na vybraných uliciach v Priekope a na Kolónii Hviezda, 11. októbra bude v Záturčí a Priekope, 18. októbra na Podháji a Stráňach, 25. októbra v mestskej časti Stred a Košútoch, 8. novembra v Košútoch a Záturčí a zakončí sa v piatok 15. novembra v mestskej časti Stred.
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov nájdete na webe mesta. Registrovaní občania v SMS Infokanály, ako to bolo aj pri jarnej očiste, ktorá v meste prebiehala od marca do mája, dostanú informáciu o aktuálnej polohe kontajnerov v ich mestskej časti aj SMS správou.
, Jesenná očista pre naše príbytky – Vieme, kde v Martine budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery

Čo patrí do veľkokapacitných kontajnerov

Do veľkokapacitných kontajnerov patrí objemný komunálny odpad, ako napríklad nábytok, či drobný stavebný odpad. Naopak nepatrí sem odpad s obsahom škodlivín, ako je elektroodpad z domácnosti ako napríklad práčky, chladničky, drobné elektrospotrebiče, telekomunikačné zariadenia (počítače, tlačiarne), spotrebná elektronika (rozhlasové a televízne prijímače), svetelné zdroje (svietidlá, žiarivky, výbojky), kyseliny, rozpúšťadlá, farby, batérie, akumulátory, oleje a tuky, pneumatiky. Odpad s obsahom škodlivín môžu občania odovzdať v zbernom dvore Brantner Fatra s.r.o. na Robotníckej ulici 20 v Martine počas pracovných dní medzi 10.h a 18.h, v sobotu medzi 7.h a 15.h.

Mesto recykluje a minimalizuje výskyt čiernych skládok

Mesto Martin pristupuje k odpadovému hospodárstvu zodpovedne. Od roku 2007 triedi papier, sklo, plasty a elektroodpad. Každý, kto chce zaniesť odpad na zberný dvor, musí splniť niekoľko podmienok, napríklad musí byť obyvateľom mesta Martin a musí mať uhradený poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (poplatok za smetné).
Martinčan môže na zberný dvor uložiť drobný stavebný odpad a objemný odpad do 500 kilogramov po predložení občianskeho preukazu bezplatne. Ak ide o väčší objem ako 500 kg, platí sa podľa cenníka. V zbernom dvore môžu bezplatne odovzdať zložky separovaného zberu, elektrický i elektronický odpad v primeranom množstve aj fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ale aj osoby s trvalým pobytom mimo Martina. Objemný odpad je dovozca povinný poukladať do zberného kontajnera tak, aby zaberal čo najmenej miesta. Obyvateľ je povinný odpad vyseparovať, ak ho už vyseparovaný nepriviezol a uložiť ho do kontajnerov na to určených. Na ZD bude prijatý len odpad, ktorý zodpovedá zložkám, ktoré je možné na ZD prijať. Na zberný dvor nepatria komunálny odpad, odpad z rozobratých dopravných prostriedkov, nebezpečný stavebný odpad (azbestová strešná krytina, azbestové rúry).

autor: Mesto Martin, foto: web

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *