štvrtok - 20. júna, 2024
, Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím navštívila Žilinu
Foto/Zdroj: Mesto Žilina

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím navštívila Žilinu

Osoby so zdravotným postihnutím mali v utorok (23. júla 2019) možnosť využiť služby poradenstva komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorá navštívila Žilinu. Dôvodom jej pracovnej cesty bola prezentácia úradu, osobné stretnutia, ale aj individuálne konzultácie s občanmi.

Úlohou komisárky je chrániť práva osôb so zdravotným postihnutím

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vznikol v marci v roku 2016. Jeho cieľom je priblížiť životné podmienky zdravotne postihnutých rovnakým podmienkam, aké majú k dispozícii ľudia bez zdravotného hendikepu. „Je nevyhnutné, aby sme poznali život vo všetkých regiónoch a situáciu, ktorá v danom meste je. Už v roku 2017 sme vymysleli projekt výjazdových dní komisárky po celom Slovensku a odvtedy sme absolvovali množstvo výjazdov,“ uviedla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Jej úlohou je chrániť práva osôb so zdravotným postihnutím formou podpory a presadzovania práv, ktoré sú týmto osobám priznané medzinárodnými zmluvami a zároveň viažu Slovenskú republiku k ich plneniu.

Komisárka na svojich pracovných cestách naprieč Slovenskom monitoruje dodržiavanie práv zdravotne postihnutých, konzultuje s nimi ich problémy, názory a podporuje ich záujem o verejné otázky. Zároveň poskytuje osobám so zdravotným postihnutím poradenstvo alebo pomoc pri spísaní podnetu týkajúceho sa porušenia práv týchto osôb, ktorým sa následne Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím bude zaoberať. „Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky,“ doplnila Zuzana Stavrovská. Komisárka okrem radnice a mestského úradu navštívila Krajské centrum nepočujúcich ANEPS a zariadenie pre seniorov ÚSMEV. V popoludňajších hodinách sa komisárka stretla s obyvateľmi, ktorí potrebovali poradiť. So svojím podnetom sa na ňu mohol obrátiť každý, kto má vedomosť alebo sa stretol s porušovaním, prípadne ohrozovaním práv osôb so zdravotným postihnutím.

Cieľom návštevy komisárky bolo poukázať na riešenia bezbariérovosti

„Návšteva pani komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím je výborná príležitosť, ako osobám so zdravotným postihnutím pomôcť zlepšiť podmienky života v Žiline. Cieľom návštevy bolo poukázať na riešenia bezbariérovosti pre obyvateľov nášho mesta,“ priblížila žilinská viceprimátorka Barbora Birnerová. Mesto Žilina sa podľa jeho slov snaží o podporu zdravotne postihnutých na rôznych úrovniach. „Na sídlisku Hájik máme napríklad 23 mestských nájomných bytov s vybudovaným bezbariérovým prístupom a 13 bytov osobitného určenia na sídlisku Vlčince, pričom osoby so zdravotným znevýhodnením majú pri platení nájomného osobitné úľavy, dodala viceprimátorka.

Mesto navyše zabezpečuje opatrovateľské služby v domácnosti, celoročné pobytové sociálne služby, prepravnú službu fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutímodkázaných na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom či sociálne služby v dennom stacionári.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Detská nedeľa, Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Deň plný hier a zábavy – aj taká bude Detská nedeľa 2. júna 2024 v …